Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Naar dat ik heb gelezenThere are more melodies with this name, to be identified by the serial number following the name.
sort by melody number

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDe traghe slappe handen / Ende de losse knien Het vryden een fraay knechtken een huys [...]  
int net, op maat [...] | Christelyck op-weck-lied Naar dat ik heb gelezen ?
Gherwen Fontein1618 (1618), f20v [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B.3c 1D 3c 1D.3E.3ENa dat ick heb ghelezen / Dat zeer verheven zyn De traghe slappe handen  
int net, op maat [...] | Lof-Zang der [...] Naar dat ik heb gelezen
Gherwen Fontein1618 (1618), f81r [nr. 61]
.3a.3B.3a.3B.3c 1D.3c 1D.3E.3EWie tot wellust begheven, / Haer van haer jonckheyt aen Nae dat ick heb ghelesen  
Troost in lijden [naamspreuk] Naar dat ik heb gelezen
Jeugdspiegel1620 ([1620 ca.]), p222 [nr. 72]
.3a.3B.3a.3B.3c.1D.3c.1D.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenA. be. che. de. e. / ef. ge. ha. i. y. je. [...] [...]  
Gherwen, A. van / [...] | Een kort A.B. Liedeken Naar dat ik heb gelezen (ZIE OOK)
Gherwen Fonteinader1624 (1624), f46v [nr. 30]
.2a.3B.2a.3B.4C.4C.3D.3DIs't datter van u allen / Door ziekte, man of wijf Nae dat ik heb gelezen   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XCIII. Dosis. [...] Naar dat ik heb gelezen (1)
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p299 [nr. 95]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer Bruydegom verheven / Met u Lief ende Bruyt Na dat ick heb ghelesen  
Naar dat ik heb gelezen
Twisck KLb1633 (1633), p54 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat wilt ghy u verlaten, / O menschen wie ghy zijt Na dat ick heb ghelesen  
Naar dat ik heb gelezen
Twisck KLb1633 (1633), p351 [nr. 134]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeer hooghe is te prijsen / Den Houwelijcken staet Na dat ick heb ghelesen dat Vrouwen verheven zijn  
Het hondert seven-en-veertigste Lied, Ghemaeckt [...] Naar dat ik heb gelezen
RijperLb1636-37 (1636-1637), p376 [nr. 147]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeer hooghe is te prysen, / Den houwelijcken staet Nae dat ick hebb' ghelesen  
Schabaelje, Jan Philipsz] | Het [...] Naar dat ik heb gelezen
GeestBloem1637 (1637), p343 [nr. 54]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntfangt uyt dese handen, / Manhafte Oorloghs Helt 'k Was lestmael op een Feeste, &c.  
Een de Eer [naamspreuk] | Den Hopman aen [...] Naar dat ik heb gelezen ?
SparensVb(1)1643 (1643), p67 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNaer dat ick hebbe gelesen / Dat Vrouwen verheven zijn Alst begint  
Een nieu Liedeken van de eerbare Vrouwen Naar dat ik heb gelezen
Vreugdebeekje1645 (1645), p49 [nr. 30]
.3a.3B.3a.3B.4C 4C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer Bruydegom verheven, / Met u Lief ende Bruydt Na dat ick heb gelesen, dat, &c  
Twisck, P.J.] / Na [...] | Liefde baert vreede [...] Naar dat ik heb gelezen
Zoeteboom KL1649 (1649), p307 [nr. 81]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch! dat ghy als een broeder, / Van mijn natuer en aert Een vrouwe die in deuchden   muzieknoot 
Cap. VIII Naar dat ik heb gelezen (2)
MScharrezoo1650 (1650), p169 [nr. 55]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLucas drie krachtigh, leert ons Joannis vry, / [...]  
Naar dat ik heb gelezen (ZIE OOK)
Pos MLb1651 (1651), p202 [nr. 68]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNaer dat ick hebbe gelesen / Dat Vrouwen verheven zijn Alst begint  
Een nieuw Liedeken van de eerbare Vrouwen Naar dat ik heb gelezen
NiLbJV1662 (1662), p3 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c 1D,3c 1D,3E.3EKomt mannen sonder sneven / En set jou raes in 't kruys Ghy Meysjes bly van Geesten  
Schellinger, W. | De Loots aen Boort [...] Naar dat ik heb gelezen ?
Schellinger VTS1678 (1678), p43 [nr. 6]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTraghe slappe handen, / Ende losse knien Als 't begint  
Het 76. Liedt Naar dat ik heb gelezen ?
GGoudschaele1683 (1683), 1p189 [nr. 76]
,3a,3B,3a,3B,3c 1D,3c 1D.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeman, gepr├ęzen / Voor yvrig, trouw' en kloek  
Eeke, Cornelis van | Het lXXXVIII Harp-lied Naar dat ik heb gelezen (ZIE OOK)
Eeke KHL1698 (1698), p292 [nr. 88]
a b a b c c d d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Evangeliste / Lucas doet ons vermaen Trage slappe handen  
Mander, Karel Van] Naar dat ik heb gelezen ?
VhL1700 (1700), p41 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTrage slappe handen / En oock de losse knien  
Naar dat ik heb gelezen (ZIE OOK)
VhL1700 (1700), p348 [nr. 182]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrienden, die u met name / Christenen hieten laet Trage slappe handen  
Naar dat ik heb gelezen ?
VhL1700 (1700), p366 [nr. 191]
a b a b c c d d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Heer, mijn God zeer groot van waarden, / Gy [...] Ik wast lest op een zeker Feeste, enz.  
M.v.D. | EEN LIED Naar dat ik heb gelezen
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p35 [nr. 16]
.4a.4B.4a.4B.4C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


22 results

tabelbreedte