Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Naar oostland wil ik varenThere are more melodies with this name, to be identified by the serial number following the name.
sort by melody number

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanEs soltt ain suverlicke ghan temmen / ain klann [...] [geen wijsaanduiding]  
Annders 44. Annders Naar oostland wil ik varen ?
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f44v [nr. 44]
.3a.3B.4a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wie is u te ghelijcken / O Heere mijn vader goet? In oostlant wil ick varen, mijn bliven is [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .lxxxij. psalm [...] Naar oostland wil ik varen (1) audio
Souterliedekens1540a (1540), fM3v [nr. 82] transcr.Daer soude haer een maget vermeyden / Vermeyden [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Naar oostland wil ik varen
AntwLb1544 (1544), f12v [nr. 22]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn oostlant wil ic varen. / Mijn bliven en is [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Naar oostland wil ik varen
AntwLb1544 (1544), f55v [nr. 97]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch moeder seyde si moeder / Nu geeft mi goeden raet [geen wijsaanduiding]  
Vanden Lantsknecht Naar oostland wil ik varen
AntwLb1544 (1544), f72v [nr. 129]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCompt al van suyden en van oosten / Die met [...] [ELDERS:] Ic hore de basuynen blasen  
26 Naar oostland wil ik varen (FOUTIEF) ?
VhL1552 ([1552-1554]), fD4v [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hoorde de blasoene blasen / Seer verre hoorde [...] [geen wijsaanduiding]  
Anneken N.] | Een ander. 125 Naar oostland wil ik varen
VhL1552 ([1552-1554]), fP5r [nr. 125]
.4a.4B.4a.4B.3c.3D.3c.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet en smaect en wilt Gods cracht beseffen / Die [...] Ick hoor die blasoene blasen  
199 [!] Naar oostland wil ik varen
VhL1552 ([1552-1554]), fZ4v [nr. 197]
.4a.4B.4a.4B.4c.3D.3c.3c.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie is u te ghelycken / O Heer myn vader goet In oostlant wil ick varen, myn bliven is [...]   muzieknoot 
Den lxxxij. Psalm Deus quis similis tibi Naar oostland wil ik varen (1 POLYFOON)
P-Clemens SoutII1556 (1556), fG3v [nr. 82]Ick hoorde de basuyne blasen / Seer verre hoorde [...] [geen wijsaanduiding]  
Anneken N.] | Een ander Naar oostland wil ik varen
VhGL1558 (1558), fQ8v [nr. 136]
.4a.4B.4a.4B.4c.3D.3c.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet en smaect en wilt Gods kracht beseffen / Die [...] Ick hoor die basoenen blasen  
Naar oostland wil ik varen
VhGL1558 (1558), fZ7r [nr. 198]
.4a.4B.4a.4B.4c.3D.3c.3c.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie ooren heeft om te hooren / Die hoore toe en [...] Ic hoore de basuyne blasen  
Overdam, Hans van] Naar oostland wil ik varen
VhL1559 ([1559?] 1598), 2fB4v [nr. 195]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4c.4DIck hoer die Basuene blasen, / Zeer vern hoert [...] [geen wijsaanduiding]  
Anneken N.] | Eyn gedicht oft [...] Naar oostland wil ik varen
Jansd. Testament1560 ([1560?]), fA4v [nr. 1]
.3a.3B.4a.4B.3c.3D.3c.3c.4DWie is u te ghelycken / O heere myn vader goet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
lxxxij. psalm Deus quis similis Naar oostland wil ik varen (1 POLYFOON)
P-Mes SoutVI1561 (1561), fE4v [nr. 82]In hu heer hooghst van namen / heb ick myn hope gheleyt Och moeder zeyt zou moeder / Ick comme, tot [...]  
Dene, Eduard de | In te domine [...] Naar oostland wil ik varen ?
HsGeUB 3330 (1561-1562), f9r [nr. 6]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wilt my niet straffen heere / doch in huwer Toornicheyt Och! moeder zey zou moeder / ghy weit hoet [...]  
Dene, Eduard de | Derde Psalme / [...] Naar oostland wil ik varen ?
HsGeUB 3330 (1561-1562), f403r [nr. 73]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick moet een Liedt beghinnen / Van dat Gods volck [...] Ick hoor de Basuyne blasen  
Naar oostland wil ik varen
NiLB1562 (1562), f105v [nr. 94]
.3a.4B.3a.4B.3c.3D.3c.3c.4DWie ooren heeft om te hooren / Die hoore toe, en [...] Ick hoor de Basuyne blasen  
Overdam, Hans van Naar oostland wil ik varen
NiLB1562 (1562), f125r [nr. 113]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4c.4DDe Pausen en Cardinalen / Die hebben sulcx wel bedacht In Oostlant wil ick varen  
Naar oostland wil ik varen
VhGL1563 (1563), f47v [nr. 50]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3DMijn lieve kinderen / leert houden uwen mont Heer Godt nu leert ons bidden   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het [XLIII]. Liedeken Naar oostland wil ik varen (1)
Fruytiers EWS1565 (1565), p91 [nr. 43] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Laet ons den Heere gaen loven / Ghy vrienden [...] In Oostlant wil ick varen  
Naar oostland wil ik varen
VhL1566 (1566), f185r [nr. 157]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3DBevaen met anxst en swaricheden / Waren die [...] Ic hoore de basuyne blasen  
De Historye van de moeder met de seven Sonen Naar oostland wil ik varen
VhL1569a (1569), f35v [nr. 13]
.4a.4B.4a.4B,4c.4D,4c.3c,4DAlsmen schreve vijftienhondert / Ende [...] In Oostlandt willen wy varen  
Een Liedeken, gemaect uut de Belijdinge van [...] Naar oostland wil ik varen
OfferB1570 (1570), f11v [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Maeckt u op in Godes Namen, / Ghy ware Christen allen [ELDERS:] Ick hoorde de Basuyne blasen   muzieknoot 
Joris, David] Naar oostland wil ik varen
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f62v [nr. 20]
.3a.3B.3B.3a.3B.3B.3c.3D.3c.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hoorde die Basuyne blasen, / Seer verde [...] Na Oostlandt wil Ick varen, &c  
Anneken N. Naar oostland wil ik varen
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f80v [nr. 29]
.4a.4B.4a.4B.4c.3D.3c.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaeckt ghy Christen alle / Recht wel in desen tijt In Oostlant wil ick varen, &c.  
Reael, Laurens [...] | Een nieu Liedeken Naar oostland wil ik varen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f11v [nr. 10]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCoemt van Suyden en van Oosten, / Van Noorden, [...] ick hoorde de Basuyne blasen  
Ries, Hans de] | Een nieu Lieken Naar oostland wil ik varen
ChriWaar1577 (1577), fC4v [nr. 1]
4a,4B,4a,4B,4c 4D 4c 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt al van suyden en van oosten / Van noorden [...] Ick hoorde de basuyne blasen / Seer verre [...]  
Ries, Hans de] | Dat eerste Cruys liet Naar oostland wil ik varen
De Ries LSV1582 (1582), f93r [nr. 53]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen liedeken wil ick verclaren / Van sHeeren [...] Ick hoorde de basuyne blasen Seer verre hoor [...]  
Ries, Hans de] | Dat v. liet onder [...] Naar oostland wil ik varen
De Ries LSV1582 (1582), f122v [nr. 67]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wil een huisje timmeren / Van pieter seelye [...] alst begint  
een voersanck liet Naar oostland wil ik varen ?
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f24r [nr. 22]
.3a.3B.3B.3c.3B.3B
txt


1-30 of 85

first
next 30
last

tabelbreedte