Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Naar oostland wil ik varenEr zijn verschillende melodie├źn met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
sorteer op volgnummer van de melodie

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanEs soltt ain suverlicke ghan temmen / ain klann [...] [geen wijsaanduiding]  
Annders 44. Annders Naar oostland wil ik varen ?
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f44v [nr. 44]
.3a.3B.4a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wie is u te ghelijcken / O Heere mijn vader goet? In oostlant wil ick varen, mijn bliven is [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .lxxxij. psalm [...] Naar oostland wil ik varen (1) audio
Souterliedekens1540a (1540), fM3v [nr. 82] transcr.Daer soude haer een maget vermeyden / Vermeyden [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Naar oostland wil ik varen
AntwLb1544 (1544), f12v [nr. 22]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn oostlant wil ic varen. / Mijn bliven en is [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Naar oostland wil ik varen
AntwLb1544 (1544), f55v [nr. 97]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch moeder seyde si moeder / Nu geeft mi goeden raet [geen wijsaanduiding]  
Vanden Lantsknecht Naar oostland wil ik varen
AntwLb1544 (1544), f72v [nr. 129]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCompt al van suyden en van oosten / Die met [...] ELDERS Ic hore de basuynen blasen  
26 Naar oostland wil ik varen (FOUTIEF) ?
VhL1552 ([1552-1554]), fD4v [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hoorde de blasoene blasen / Seer verre hoorde [...] [geen wijsaanduiding]  
Anneken N.] | Een ander. 125 Naar oostland wil ik varen
VhL1552 ([1552-1554]), fP5r [nr. 125]
.4a.4B.4a.4B.3c.3D.3c.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet en smaect en wilt Gods cracht beseffen / Die [...] Ick hoor die blasoene blasen  
199 [!] Naar oostland wil ik varen
VhL1552 ([1552-1554]), fZ4v [nr. 197]
.4a.4B.4a.4B.4c.3D.3c.3c.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie is u te ghelycken / O Heer myn vader goet In oostlant wil ick varen, myn bliven is [...]   muzieknoot 
Den lxxxij. Psalm Deus quis similis tibi Naar oostland wil ik varen (1 POLYFOON)
P-Clemens SoutII1556 (1556), fG3v [nr. 82]Ick hoorde de basuyne blasen / Seer verre hoorde [...] [geen wijsaanduiding]  
Anneken N.] | Een ander Naar oostland wil ik varen
VhGL1558 (1558), fQ8v [nr. 136]
.4a.4B.4a.4B.4c.3D.3c.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet en smaect en wilt Gods kracht beseffen / Die [...] Ick hoor die basoenen blasen  
Naar oostland wil ik varen
VhGL1558 (1558), fZ7r [nr. 198]
.4a.4B.4a.4B.4c.3D.3c.3c.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie ooren heeft om te hooren / Die hoore toe en [...] Ic hoore de basuyne blasen  
Overdam, Hans van] Naar oostland wil ik varen
VhL1559 ([1559?] 1598), 2fB4v [nr. 195]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4c.4DIck hoer die Basuene blasen, / Zeer vern hoert [...] [geen wijsaanduiding]  
Anneken N.] | Eyn gedicht oft [...] Naar oostland wil ik varen
Jansd. Testament1560 ([1560?]), fA4v [nr. 1]
.3a.3B.4a.4B.3c.3D.3c.3c.4DWie is u te ghelycken / O heere myn vader goet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
lxxxij. psalm Deus quis similis Naar oostland wil ik varen (1 POLYFOON)
P-Mes SoutVI1561 (1561), fE4v [nr. 82]In hu heer hooghst van namen / heb ick myn hope gheleyt Och moeder zeyt zou moeder / Ick comme, tot [...]  
Dene, Eduard de | In te domine [...] Naar oostland wil ik varen ?
HsGeUB 3330 (1561-1562), f9r [nr. 6]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wilt my niet straffen heere / doch in huwer Toornicheyt Och! moeder zey zou moeder / ghy weit hoet [...]  
Dene, Eduard de | Derde Psalme / [...] Naar oostland wil ik varen ?
HsGeUB 3330 (1561-1562), f403r [nr. 73]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick moet een Liedt beghinnen / Van dat Gods volck [...] Ick hoor de Basuyne blasen  
Naar oostland wil ik varen
NiLB1562 (1562), f105v [nr. 94]
.3a.4B.3a.4B.3c.3D.3c.3c.4DWie ooren heeft om te hooren / Die hoore toe, en [...] Ick hoor de Basuyne blasen  
Overdam, Hans van Naar oostland wil ik varen
NiLB1562 (1562), f125r [nr. 113]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4c.4DDe Pausen en Cardinalen / Die hebben sulcx wel bedacht In Oostlant wil ick varen  
Naar oostland wil ik varen
VhGL1563 (1563), f47v [nr. 50]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3DMijn lieve kinderen / leert houden uwen mont Heer Godt nu leert ons bidden   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het [XLIII]. Liedeken Naar oostland wil ik varen (1)
Fruytiers EWS1565 (1565), p91 [nr. 43] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Laet ons den Heere gaen loven / Ghy vrienden [...] In Oostlant wil ick varen  
Naar oostland wil ik varen
VhL1566 (1566), f185r [nr. 157]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3DBevaen met anxst en swaricheden / Waren die [...] Ic hoore de basuyne blasen  
De Historye van de moeder met de seven Sonen Naar oostland wil ik varen
VhL1569a (1569), f35v [nr. 13]
.4a.4B.4a.4B,4c.4D,4c.3c,4DAlsmen schreve vijftienhondert / Ende [...] In Oostlandt willen wy varen  
Een Liedeken, gemaect uut de Belijdinge van [...] Naar oostland wil ik varen
OfferB1570 (1570), f11v [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Maeckt u op in Godes Namen, / Ghy ware Christen allen ELDERS: Ick hoorde de Basuyne blasen   muzieknoot 
Joris, David] Naar oostland wil ik varen
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f62v [nr. 20]
.3a.3B.3B.3a.3B.3B.3c.3D.3c.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hoorde die Basuyne blasen, / Seer verde [...] Na Oostlandt wil Ick varen, &c  
Anneken N. Naar oostland wil ik varen
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f80v [nr. 29]
.4a.4B.4a.4B.4c.3D.3c.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaeckt ghy Christen alle / Recht wel in desen tijt In Oostlant wil ick varen, &c.  
Reael, Laurens [...] | Een nieu Liedeken Naar oostland wil ik varen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f11v [nr. 10]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCoemt van Suyden en van Oosten, / Van Noorden, [...] ick hoorde de Basuyne blasen  
Ries, Hans de] | Een nieu Lieken Naar oostland wil ik varen
ChriWaar1577 (1577), fC4v [nr. 1]
4a,4B,4a,4B,4c 4D 4c 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt al van suyden en van oosten / Van noorden [...] Ick hoorde de basuyne blasen / Seer verre [...]  
Ries, Hans de] | Dat eerste Cruys liet Naar oostland wil ik varen
De Ries LSV1582 (1582), f93r [nr. 53]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen liedeken wil ick verclaren / Van sHeeren [...] Ick hoorde de basuyne blasen Seer verre hoor [...]  
Ries, Hans de] | Dat v. liet onder [...] Naar oostland wil ik varen
De Ries LSV1582 (1582), f122v [nr. 67]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wil een huisje timmeren / Van pieter seelye [...] alst begint  
een voersanck liet Naar oostland wil ik varen ?
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f24r [nr. 22]
.3a.3B.3B.3c.3B.3B
txt


tabelbreedte