Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Naar oostland wil ik varenThere are more melodies with this name, to be identified by the serial number following the name.
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDaer soude haer een maget vermeyden / Vermeyden [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Naar oostland wil ik varen
AntwLb1544 (1544), f12v [nr. 22]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn oostlant wil ic varen. / Mijn bliven en is [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Naar oostland wil ik varen
AntwLb1544 (1544), f55v [nr. 97]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch moeder seyde si moeder / Nu geeft mi goeden raet [geen wijsaanduiding]  
Vanden Lantsknecht Naar oostland wil ik varen
AntwLb1544 (1544), f72v [nr. 129]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen tijt des Jaers vercoren Het voer een schip laveren  
Mander, Karel van / [...] | Bruylofts-Liedt Naar oostland wil ik varen
Bloemhof1608 (1608), p94 [=103] [nr. 61]
.3a 4B.3a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet voer een Schipper Laveere, / Laveeren al om [...] [geen wijsaanduiding]  
Modde van Gompen al Spinnende, en Singende uyt Naar oostland wil ik varen
Boelens OT1648 (1648), fA5v [nr. 1]
.3a.3B.4c.2d 3e 3e 4f.3BIn oostlant wil ic varen, / mijn bliven en is [...] [geen wijsaanduiding]  
Saskia Coolen [...] | In oostland wil ic varen Naar oostland wil ik varen audio
CD: Pacxken van minnen: middeleeuwse muziek [...] (1992), 1: 18
txtCoemt van Suyden en van Oosten, / Van Noorden, [...] ick hoorde de Basuyne blasen  
Ries, Hans de] | Een nieu Lieken Naar oostland wil ik varen
ChriWaar1577 (1577), fC4v [nr. 1]
4a,4B,4a,4B,4c 4D 4c 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNa Oost-Land wil ik varen, / Daer woont'er mijn [...] Op een aengename voys  
Een Schoon Amoureus Lied Naar oostland wil ik varen
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p211 [nr. 94]
.3a.3B.3c 3d.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt al van suyden en van oosten / Van noorden [...] Ick hoorde de basuyne blasen / Seer verre [...]  
Ries, Hans de] | Dat eerste Cruys liet Naar oostland wil ik varen
De Ries LSV1582 (1582), f93r [nr. 53]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen liedeken wil ick verclaren / Van sHeeren [...] Ick hoorde de basuyne blasen Seer verre hoor [...]  
Ries, Hans de] | Dat v. liet onder [...] Naar oostland wil ik varen
De Ries LSV1582 (1582), f122v [nr. 67]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Liedt moet ick opheven / Tot een vermaen, [...] Ick hoorde die Basuynen blasen, seer verde [...]  
Ganglofsz, Claes | Een Nieu Liedt Naar oostland wil ik varen
Ganglofsz NGL1593 (1593), fB7r [nr. 6]
.3a.4B.3a.4B.3c.4D.3c.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhenade en vrede te samen / wensch ick u lieve [...] Ick hoorde die Basuyne blasen  
Gerrits, Soetken | Het 34. Liedeken Naar oostland wil ik varen
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fH8v [nr. 34]
.4a.4B.4a.4B.3c.3D.3c.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaeckt ghy Christen alle / Recht wel in deser tijt In Oost-Landt wil ick varen  
Reael, Laurens [...] | 42. Een nieu Liedeken Naar oostland wil ik varen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p93 [nr. 36]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl 's Werelts ydel wezen / Is niet alst int wesen [...] Het voer een schip laveren  
Woutersen, Dirck / [...] | Een nieu Liedeken Naar oostland wil ik varen
Gherwen Fontein1618 (1618), f6v [nr. 7]
.3a 4B.3a 4BNa Oostland wil ik varen, / Daer woond 'er myn [...] Als 't Begint  
AMOUREUS LIEDEKEN Naar oostland wil ik varen
HlDuinvreugd1718 (1718), 2p3 [nr. 27]Na Santvoord wil ik rijden / De Wagen die staet [...] Na Oostland wil ik varen  
LIEDEKEN op het UYTRYDEN Naar oostland wil ik varen
HlDuinvreugd1718 (1718), 2p4 [nr. 28]Na Oostland wil ik varen, / daar woont er mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
XXVII. De gebonden Nachtegaal Naar oostland wil ik varen
HoraeBelgicae HVl1833 (1833), p170 [nr. 57]'In Oostlant wil ic varen, / mijn bliven en is [...] [geen wijsaanduiding]  
Nr. 103. Liebesausflug Naar oostland wil ik varen
HoraeBelgicae NVl1856 (1856), p206 [nr. 106]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'Na Oostland wil ik varen, / daar woont er mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Nr. 104. Liebesausflug Naar oostland wil ik varen
HoraeBelgicae NVl1856 (1856), p208 [nr. 107]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe zon is ondergegangen, / de sterren blinken zoo klaar [geen wijsaanduiding]  
Nr. 106. Die gebundene Nachtigall Naar oostland wil ik varen
HoraeBelgicae NVl1856 (1856), p211 [nr. 109]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaeckt ghij Chrijsten allen / Recht wel In [...] In oostlant wil ick vaeren myn blyven is [...]  
Reael, Laurens [...] | Een liedeken Naar oostland wil ik varen
HsGeUB 993 ([1600 ca.]), f55v [nr. 21]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3DHeer laet ons nijet beroven / al van u godlick woort Laet ons den Heer gaen loven  
Mersch, Pieter [...] | Nieu Jaer Liet Naar oostland wil ik varen
HsLdGA Ga1473 (1620-1625), 001: f15r [nr. 6]
.3a.3B.3a,3B.3c.3D.3c.3D
txtIck hoer die Basuene blasen, / Zeer vern hoert [...] [geen wijsaanduiding]  
Anneken N.] | Eyn gedicht oft [...] Naar oostland wil ik varen
Jansd. Testament1560 ([1560?]), fA4v [nr. 1]
.3a.3B.4a.4B.3c.3D.3c.3c.4DMaeckt u op in Godes Namen, / Ghy ware Christen allen ELDERS: Ick hoorde de Basuyne blasen   muzieknoot 
Joris, David] Naar oostland wil ik varen
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f62v [nr. 20]
.3a.3B.3B.3a.3B.3B.3c.3D.3c.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hoorde die Basuyne blasen, / Seer verde [...] Na Oostlandt wil Ick varen, &c  
Anneken N. Naar oostland wil ik varen
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f80v [nr. 29]
.4a.4B.4a.4B.4c.3D.3c.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer vaert ghy Tirsis heenen / En laet hier u [...] Na Oost-land wil, &c  
Naar oostland wil ik varen
Laurierkrans1643 (1643), p43 [nr. 42]
.3a.3B.4a.2c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNa Oosterland wil ik varen / Daar woont er mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
LXIII. Naar oostland wil ik varen
LeJeune NVz1828 (1828), p236 [nr. 67]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaect ghy Christen alle, / Recht wel in deser tijt Nae Oostlandt wil ick varen  
XLII. EEN NIEU LIEDEKEN Naar oostland wil ik varen
Lummel NGLb1874(1600) (1874), p92 [nr. 37]Ontwaeckt ghy Christen alle / Recht wel in desen tijt In Oostlant wil ick varen, &c.  
Reael, Laurens [...] | Een nieu Liedeken Naar oostland wil ik varen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f11v [nr. 10]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck moet een Liedt beghinnen / Van dat Gods volck [...] Ick hoor de Basuyne blasen  
Naar oostland wil ik varen
NiLB1562 (1562), f105v [nr. 94]
.3a.4B.3a.4B.3c.3D.3c.3c.4D


1-30 of 85

first
next 30
last

tabelbreedte