Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Nadien uw goddelijkheid

Oudste vindplaats van deze tekst, vermoedelijk van M. P. Voskuyl (aangezien de tekst is ondertekend met diens naamspreuk "'t Verkeert haest"), in het Amsteldams Minne-beekje uit 1637. De melodie, die tot in de 18e eeuw zeer populair was in de Nederlanden, gezien de vele contrafacten, werd ook onder meer aangeduid als "Treurt edel Huys Nassau" en "Brodroncken Venus-wicht".

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanThart Joods-halstarrich volck / Is als een [...] O ghy brootdroncken wicht  
Lust, Steven [...] | Rey van Geloof, en Hoop Nadien uw goddelijkheid
Lust PT1635 (1635), fC1 [nr. 2]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bBrodroncken Venus wicht, / Waerom spilt ghy u schicht Na dien uw' Godlijckheydt, Ec.  
Pels, N. / [...] | Sylvia Singht Nadien uw goddelijkheid
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p45 [nr. 21]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Naer dien de Goddelijckheyt / Streckt tot medoghentheyt Brodroncken Venus Wicht, &c.  
Voskuyl, M.P.] Nadien uw goddelijkheid
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p128 [nr. 59]
.3A.3A.3b.3C.3b.3CAch overschoone vrouw / Aensiet doch eens mijn trouw Nae dien u Godtlijckheydt, &c.  
Vlooswijck, J.G. van / Rede doet leve [naamspreuk] Nadien uw goddelijkheid
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p192 [nr. 86]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Alwaerde Nymphelijn, / Ghy doet mijn hartje pijn Vaert wel ghekrulde vlecht, &c.  
Piloor, J. / Ick leer eerst [naamspreuk] Nadien uw goddelijkheid
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p194 [nr. 87]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Siet, waerde ROSELIJN / Hoe ick gestadig quijn Eylaci wreede Wicht, &c.  
Jonctys, D. | XXVII Nadien uw goddelijkheid
Jonctys RO1639 (1639), fO3r [nr. 6]
.3A.3A.3b.3C 3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie heefter meerder rust, / die sijn gemoedt, voldoet [geen wijsaanduiding]  
Krul, J. | Faustina Singhende Nadien uw goddelijkheid
Krul F1639 (1639), p106 [nr. 2]
.3A.2B.1B.3A.3C 2D 2D.3CWaer vlught ghy Nimphjen heen, / Daer ick in 't [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Krul, J. | GESANGH Nadien uw goddelijkheid
Krul MSD1639 (1639), p167 [nr. 19]
.3A.2B.1B.3A.3C 2D 2D.3CWie heefter meerder rust, / Die sijn gemoedt,, voldoet Waer vlught ghy Nimphjen heen  
Krul, J. Nadien uw goddelijkheid
Krul MSD1639 (1639), p172 [nr. 21]
.3A.2B.1B.3A.3C 2D 2D.3CBarst uyt benaude sucht, / En na mijn Laura vlucht Nadien de Godd'lijckheyt  
Voskuyl, M.P. / 't [...] | Laura, singende op [...] Nadien uw goddelijkheid
Voskuyl BA1639 (1639), fE3v [nr. 5]
.3A.3A.3b.3C.3b.3CWaer vlucht ghy Nimphen heen, / Daer ick in 't [...] Treurt edel Huys   muzieknoot 
Nadien uw goddelijkheid
Krul MWD1640 (1640), p173 [nr. 6]Tis om geen Cypria, / Of schoon Andromeda Treurt Edel huys Nassouw  
Dubbels, P. | [Schoonheyts-lof 2] Nadien uw goddelijkheid
AMinnez1643 (1643), p55 [nr. 18]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHier is de vreughd gheschoold, / En vreughd door [...] Nadien uw Goddlijckheyt  
Gracht, P. van der | BRUYLOFS-ZANG Nadien uw goddelijkheid
AMinnez1643 (1643), p132 [nr. 53]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelijck een Nachtegael, / Kan door haer soete tael Nadien de Goddelijckheyt  
Een de Eer [naamspreuk] Nadien uw goddelijkheid
SparensVb(1)1643 (1643), p172 [nr. 72]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch soete Philida / Ick oogh u stapjes na Nadien u Goddelijckheyt  
Konst baert gonst [naamspreuk] Nadien uw goddelijkheid
SparensVb(1)1643 (1643), p227 [nr. 97]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreurt Edel Huys Nassouw, / En klaeght met herten rouw Adieu mijn Lamm'ren al, &c  
Stribeé, C. Nadien uw goddelijkheid
Stribee ChaosVC(1)1643 (1643), p169 [nr. 43]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelacy! wreede wicht / Die met u Boogh en Schicht Adieu mijn Lamm'ren al, &c  
Stribeé, C. Nadien uw goddelijkheid
Stribee ChaosVC(2)1643 ([1643]), p20 [nr. 5]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU Claegh ick hooge Goon, / Hoe my een Nemphje schoon Adieu mijn Lamm'ren al, &c  
Stribeé, C. Nadien uw goddelijkheid
Stribee ChaosVC(2)1643 ([1643]), p89 [nr. 23]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNaer dien u Godlyckheyt [instr.] Naer dien u Godlyckheyt   muzieknoot 
Nadien uw goddelijkheid
Fluithemel1644 (1644), f21r [nr. 44]Wie heeft 'er meerder rust, / Die zijn gemoed,, voldoet Na dien de Goddelijkheyd  
Krul, J. Nadien uw goddelijkheid
Krul PW1644a (1644), 2p264 [nr. 76]
.3A.2B.1B.3A.3C 2D 2D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Waer vlucht gy Nymphjen heen, / Daer ik in 't [...] Nadien uw Goddelijkheyd  
Krul, J. Nadien uw goddelijkheid
Krul PW1644a (1644), 3p54 [nr. 154]
.3A.2B.1B.3A.3C 2D 2D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wie heeft'er meerder rust, / Die zijn gemoed,, voldoet Waer vlucht gy Nymphjen heen  
Krul, J. Nadien uw goddelijkheid
Krul PW1644a (1644), 3p59 [nr. 163]
.3A.2B.1B.3A.3C 2D 2D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ach Amaril waer heen, / Met sulcke vlugge schreen Nadien u Goddelijckheyt  
Nadien uw goddelijkheid
AmMinnebeekje1645a (1645), p125 [nr. 45]
.3A.3A.3b.3C,3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Hertje zijt ghy Me-vrouw, / Dat ick nae jaegh [...] Naedien de Goddelijckheydt  
[Silviaes Jalousy] Nadien uw goddelijkheid
AmMinnebeekje1645a (1645), p206 [nr. 81]
.3A.3A.3b.3C 3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNaer dien de Goddelijckheyt / U tot meedogentheyt Brodroncken Venus-wicht  
't Verkeert haest [naamspreuk] / Voskuyl, M.P.] Nadien uw goddelijkheid
AmMinnebeekje1645a (1645), p270 [nr. 99]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Jongh-mans hedens-daeghs / Leeren wat Hoofs of [...] Naer dien u Goddelijckheyt, &c.  
Nadien uw goddelijkheid
AmMinnebeekje1645a (1645), p323 [nr. 125]
.3A.3A.3b.3C 4b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO weerdigh Heyligh Cruys, / Waer voor het helsch [...] Hoort toe ghy dochters al  
Nieuw Liedeken, Van het Heyligh Cruys Nadien uw goddelijkheid
BWBeth1645 (1645), p132 [nr. 85]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeen Venus of Diaan, / Of dochter van de Zwaan Treurt edel huis Nassouw  
Dubbels, P. | Schoonheits Lof. II Nadien uw goddelijkheid
Dubbels He1645 (1645), p61 [nr. 31]
.3A.3A.3b.3C 2b 2b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeeft iemand overvloed / Van machtig Geld en goed Treurd Edel huys Nassouw  
Heil, in oogkeur] II Nadien uw goddelijkheid
Fontein Vingertuig1645 (1645), p195 [nr. 85]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterend'Aanstaande kermis vreugt / Kan, aan d'onnoosle jeugd Naardien uw Goddelikheid  
Smeerbol, J. | KERMIS Nadien uw goddelijkheid
Smeerbol Bruikost1645 ([1645+]), p27 [nr. 4]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte