Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Nerea schoonste van uw geburenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanFortuna goedt, u moet ic prijsen / Fortuin ghij [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Reael, Laurens Jacobszoon / Liefde vermacht al [...] Nerea schoonste van uw geburen (VAR)
HsGeUB 993 ([1600 ca.]), f82r [nr. 32]
.4a.4B.4a.4BLurio schoonste van u buyren / Die hier int woudt [...] [geen wijsaanduiding]  
'TSAMEN-SANGH, Van Daifilo en Lurio Nerea schoonste van uw geburen
Apollo1615 (1615), p95 [nr. 79]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStaet op myn Bruyd, myn schoone Vrouwe, / Leght [...] Nerio schoonst van u Ghebuyren  
MAY LIEDT, Jesus Christus spreect tot zyn [...] Nerea schoonste van uw geburen
Camphuysen MeiG1621 (1621), [fA2r] [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DDie door des Werelts woeste baren, / In's Levens [...] [ELDERS (4):] Neraea schoonste van uw geburen   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Deuchdts Middel-padt Nerea schoonste van uw geburen
Camphuysen SR1624 (1624), p107 [nr. 63] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Liefd' moet bij ons zyn in vereente, / Myn [...] Neri o schoonste van u Buren  
D.A. | Een nieu Liedeken Nerea schoonste van uw geburen
Gherwen Fonteinader1624 (1624), f22v [nr. 16]
.4a.4B.4a.4BLaet hooren nu ghy Jonghe lieden / Wat datmen [...] Nera de schoonste van u Bueren  
Het achtiende Liedeken Nerea schoonste van uw geburen
RijperLb1624 (1624), p39 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer hoe lang wilt ghy my verlaten, / Ende dus [...] Nera de schoonste, enz  
Het dertighste Liedeken Nerea schoonste van uw geburen
RijperLb1624 (1624), p64 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Nimph mijn Jongh hartje heeft bevanghen, / [...] Nera o schoonste van u Ghebueren  
Pels (de Jonge), E. / Al met der tijt / Al met de tijd Nerea schoonste van uw geburen
Pels LofCupido1626 (1626), p48 [nr. 9]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat maeckt Urania aen 't treuren? / Weest, weest, [...] Nerea, schoonste van u Geburen, &c.  
Campanus, M. | T'samen-Zangh, [...] Nerea schoonste van uw geburen
AmPegasus1627 (1627), p29 [nr. 23]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMy is volkome macht gegeven / In Hemel en in aerde mee [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | HEYLIGHE DRIEVULDIGHEYDT Nerea schoonste van uw geburen
Stalpart GJZ1628 (1628), p116 [nr. 72]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wilt ghy ghenesen den beet der slanghen, / Waer [...] Nero de Schoonste  
Het negen-en-veertigste Lied, Een Liedt, van de [...] Nerea schoonste van uw geburen
GKruidhofken1631 (1631), p127 [nr. 49]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom en liet de kerk niet blijven, / Tobiam en [...] Nerea schoonst' van uw' Gebuiren   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XVII. Dosis. HET CANON Nerea schoonste van uw geburen
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p52 [nr. 19]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer toe all' deze Ceer'monijen / Gedrongen in [...] Waerom en liet de Kerk niet blijven? [Dosis 17]   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XXXV. Dosis. DE [...] Nerea schoonste van uw geburen
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p114 [nr. 37]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Booswigt is ten quaden dage / Van God [...] Op het Canon [Dosis 17]   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CXXVIII. Dosis. [...] Nerea schoonste van uw geburen
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p406 [nr. 130]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn ziel, o schoone creatuere, / Van Godt [...] Nerea schoonste van u ghebueren  
Theodotus, S.] | Een ander Nerea schoonste van uw geburen
GLusthof1632 (1632), p132 [nr. 55]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck sal het aertsch geneucht weghwerpen / O Heere [...] Hoort al die Jesum wilt gaen soecken  
De Passie ons Heeren Jesu Christi. In seven [...] Nerea schoonste van uw geburen
TriumphRAWL1633 (1633), 1p32 [nr. 12]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer wilt ghy heen, wreede Soldaten / Met het [...] zie Triumph 011 [Hoort al die Jesum wilt [...]  
De Passie ons Heeren Jesu Christi. In seven [...] Nerea schoonste van uw geburen
TriumphRAWL1633 (1633), 1p36 [nr. 13]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jesu eeuwigh goet des Vaders, / Moet ick u dus [...] zie Triumph 011 [Hoort al die Jesum wilt [...]  
De Passie ons Heeren Jesu Christi. In seven [...] Nerea schoonste van uw geburen
TriumphRAWL1633 (1633), 1p39 [nr. 14]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe bleecke vreese comt mijn hersen / Bebloeden [...] zie Triumph 011 [Hoort al die Jesum wilt [...]  
De Passie ons Heeren Jesu Christi. In seven [...] Nerea schoonste van uw geburen
TriumphRAWL1633 (1633), 1p42 [nr. 15]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Mijne siele wilt aenschouwen / Uwen beminden [...] zie Triumph 011 [Hoort al die Jesum wilt [...]  
De Passie ons Heeren Jesu Christi. In seven [...] Nerea schoonste van uw geburen
TriumphRAWL1633 (1633), 1p44 [nr. 16]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie sal mijn nu doch heden geven / De vleugh'len [...] zie Triumph 011 [Hoort al die Jesum wilt [...]  
De Passie ons Heeren Jesu Christi. In seven [...] Nerea schoonste van uw geburen
TriumphRAWL1633 (1633), 1p47 [nr. 17]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy zijt wel gh'luckigh Nicodeme, / Nu u die [...] zie Triumph 011 [Hoort al die Jesum wilt [...]  
De Passie ons Heeren Jesu Christi. In seven [...] Nerea schoonste van uw geburen
TriumphRAWL1633 (1633), 1p49 [nr. 18]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSalve Regina Coninginne, / O Moeder der barmhartigheyt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
15. Het Salve Regina in duyts Nerea schoonste van uw geburen
GNachtegaal1634 (1634), 2p84 [nr. 80]
.4a.4B.4a.4BEerwaerdigh Bisschop van Corinthen / En nu [...] Nerea schoonste van uw' gebueren  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE DIONYSIUS, [...] Nerea schoonste van uw geburen
Stalpart GJF1635 (1635), p351 [nr. 136]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeluck Princes van Hongerijen! / Wij groeten u [...] Nerea schoonst' van u gheburen  
Stalpart v. d. Wiele, J. | WEEUWE-LES, van [...] Nerea schoonste van uw geburen
Stalpart GJF1635 (1635), p1088 [nr. 461]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe hooghe mueren van Vicoigne, / Vereyschen lof [...] Nerea schoonste van uw' gebueren  
Stalpart v. d. Wiele, J. | Z. JOANNES [...] Nerea schoonste van uw geburen
Stalpart GJF1635 (1635), p1143 [nr. 485]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDrievuldigh is mijn uytverkoren / O meester! [...] Nerea schoonste van u geburen  
Stalpart van der [...] | SINTE BARBARA, [...] Nerea schoonste van uw geburen
Stalpart GJF1635 (1635), p1154 [nr. 490]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat kan vergaren, kan oock weer scheyden, / Soo [...] Nero de schoonste  
Het honderdt acht-en-twintighste Liedt, Over 't [...] Nerea schoonste van uw geburen
RijperLb1636-37 (1636-1637), p313 [nr. 128]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Wilde, woeste, wufsche Jeugden, / Ghy die u [...] Neri de schoonste van u gebueren  
Het hondert een-en-tsestigste Liedt Nerea schoonste van uw geburen
RijperLb1636-37 (1636-1637), p410 [nr. 161]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ghy ghenesen den beet der Slangen, / Waer [...] Nero de Schoonste van u gebueren  
Het hondert en sevenste Liedt, Van de [...] Nerea schoonste van uw geburen
GeestBloem1637 (1637), p634 [nr. 107]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte