Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

O kerstnacht schoner dan de dagen

De beroemde kerstmelodie waarop Vondel zijn rei in de Gijsbrecht schreef is aan verschillende componisten toegeschreven. Dirck J. Sweelinck is wel genoemd, en Cornelis Padbrué, die bij meer toneelstukken van Vondel de muziek schreef. Van Duyse houdt het op een onbekende 17e eeuwse Italiaanse melodie. De zeer populaire melodie in de 17e eeuw wordt tot op heden gezongen.

There are more melodies with this name, to be identified by the serial number following the name.
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanHoe komt ons 't Godlijk licht bestraalen! / Nu [...] O Kersnacht, schooner. enz.   muzieknoot 
KERS-LIED, Op de Geboorte van onzen HEERE JEZUS [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
AchterhofjeSZG1736 (1736), p202 [nr. 70]O Godt die door u groote goetheydt, / Mijn [...] O Kersnacht! schoonder dan de dagen  
O kerstnacht schoner dan de dagen
AchterhofkenGL1657a (1657), p82 [nr. 39]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe daelt en steyghert vaeck den eenen, / Nu [...] O Kersnacht schoonder dan, &c.  
O kerstnacht schoner dan de dagen
AchterhofkenGL1657a (1657), p85 [nr. 42]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Kersnacht! schooner dan de dagen, / Hoe kan [...] [geen wijsaanduiding]  
No 35. Onnoozeler-Kinderendag O kerstnacht schoner dan de dagen
AlberdingkThijm LeZaB1853 (1853), p63 [nr. 35]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn Huis, het maaksel uwer handen, / Staat, [...] De wijs als boven No 35  
No 98. Zuchten tot god in een brandende koorts O kerstnacht schoner dan de dagen
AlberdingkThijm LeZaB1853 (1853), p213 [nr. 88]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Kersnacht, een der langste nachten, / Des [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XXI O kerstnacht schoner dan de dagen
AlberdingkThijm ONiKe1852 (1852), p40 [nr. 21]O Kersnacht! schooner dan de dagen, / Hoe kan [...] als No. XXI, blz. 40  
Vondel, Joost van den | LXIX O kerstnacht schoner dan de dagen
AlberdingkThijm ONiKe1852 (1852), p137 [nr. 69]Als Phaebus, jongstmaal, 't Aartrijks daken / [...] ô Kersnacht  
Gracht, P. vander / Lydt en mijdt [naamspreuk] O kerstnacht schoner dan de dagen
AMinnez1643 (1643), p12 [nr. 5]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHaer poesel Lichaem net besneden / Uyt munt in [...] ô Kersnacht  
Dubbels, P. | [Schoonheyts-lof 7] O kerstnacht schoner dan de dagen
AMinnez1643 (1643), p57 [nr. 23]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoddin, die door u minlick loncken, / Het koutste [...] O Kersnacht  
Dubbels, P. / Spe [...] | Garinters Minne-vlam O kerstnacht schoner dan de dagen
AMinnez1643 (1643), p80 [nr. 32]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCupid' waerom comt gy niet ylen, / Om door u boog [...] ô Kersnacht  
O kerstnacht schoner dan de dagen
AMinnez1643 (1643), p96 [nr. 39]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEy tintelt zoo niet met uw loncken, / Doorwrocht [...] O Kersnacht, schoner dan &c.  
Brandt | Aen LAURA O kerstnacht schoner dan de dagen
AMinnez1643 (1643), p178 [nr. 70]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreurt Schaapjes treurt en weyt niet verder, / [...] O Kers-nacht  
Uyt liefde [naamspreuk] O kerstnacht schoner dan de dagen
AMinnez1643 (1643), p188 [nr. 73]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIs 't wonder, dat gy my ziet draven, / Daer zo [...] O Kersnacht!  
Schipper, J.J.] / [...] | Aen de volmaekste [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
AMinnez1643 (1643), p201 [nr. 79]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO schoonste Maagd, die ooit de weerelt / Te [...] ô Kersnacht  
Dubbels, P. | Minne-zang O kerstnacht schoner dan de dagen
AmMengelmoes1658 (1658), p30 [nr. 7]
.4a.4a.4B.4c.4B.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu kust my vry, en boet u lusten, / Lief Celadon, [...] O Kersnacht schoonder dan den daghe  
Mol, J. van / [...] | [Pastorel, of [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
AmMinnebeekje(3)1638 (1638), p118 [nr. 47i]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Liefd' zoo zaligh by de Menschen: / Wie sou [...] O Kars-nacht! schoonder dan &c.  
Brull, A. de / Je [...] | Bruilofts-Liedt O kerstnacht schoner dan de dagen
AmMinnebeekje1645a (1645), p39 [nr. 9]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Laura, die door u gefloncker, / Maeckt Cloris [...] O Kersnacht, &c.  
Tengnagel, M. O kerstnacht schoner dan de dagen
AmMinnebeekje1645a (1645), p148 [nr. 54]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Schaepjes (die u honger blusten / Met [...] O Karsnacht, &c  
Philles Klacht O kerstnacht schoner dan de dagen
AmMinnebeekje1645a (1645), p187 [nr. 71]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO kersnacht! schoonder dan de dagen, / Hoe kan [...] Alst begint   muzieknoot 
Vondel, J.J. v.d. O kerstnacht schoner dan de dagen
AmMinnebeekje1645a (1645), p234 [nr. 89]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe liefde, die u heeft gheslooten, / Moet door de [...] O Kersnacht  
Zegen-wenschinge, aen BRUYDEGOM en BRUYDT O kerstnacht schoner dan de dagen
AmMinnebeekje1645a (1645), p305 [nr. 116]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU kaeckjens dragen hooger bloosjes / Als [...] O Kersnacht  
Krul, J. O kerstnacht schoner dan de dagen
AmMinnebeekje1645a (1645), p349 [nr. 133]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Laura, die door u gefloncker, / Maeckt Cloris [...] O Kersnacht, &c.  
Tengnagel, M.] O kerstnacht schoner dan de dagen
AmRommelz1651 ([1650+]), p84 [nr. 59]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hoor verheughd de Hemels Reyen / Gods groote [...] Karsnacht  
Nieu-Jaars VREUGHD' Over de Geboorte JESU CHRISTI O kerstnacht schoner dan de dagen
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p42 [nr. 13]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHy, die de Turksche halve-manen / Gesloopt heeft, [...] O Kars-nacht! &c.  
Bara, J. | Nederlands [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p44 [nr. 14]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedroefde, waert ghy noyt gebooren, / Soo en sou [...] O! Karsnacht schoonder, &c.  
Dalen, J. van | Lucreciaes klacht O kerstnacht schoner dan de dagen
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p187 [nr. 61]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGezegende mijn zege-zangen / Die hebben [...] O Kars-nacht  
Keusers, M. | Van GALENS [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p224 [nr. 73]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Wreede: niet om te versmaden / Roept heyl, la [...] O! Kersnacht, &c.  
Bormr, A. [= [...] | AF-SCHEYT Eens [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
AmVrolijkheid1647 (1647), p128 [nr. 45]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! Laura Lief, staekt u wreetheden / En hoort [...] O! Kersnacht schoonder, &c.  
Volhart, J. / [...] | Herders-Klacht O kerstnacht schoner dan de dagen
AmVrolijkheid1647 (1647), p205 [nr. 71]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu schept myn Sang-Godin behagen, / Te singen op [...] O Kersnagt schoonder dan de dagen  
VERJAARSANG AAN AMIRA O kerstnacht schoner dan de dagen
ApKermisg(1)1750 ([1750 ca.]), p48 [nr. 31]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 397

first
next 30
last

tabelbreedte