Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

O lustige amoureuze geestenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWi moeten van deser werelt scheyden / Al en [...] Het was een scaephaerdekijn uutter sruoen [...]  
Dit lyedekijn gaet op die wijse [...] O lustige amoureuze geesten
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f45v [nr. 43]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.4D.2e.2e.2F.4D.2e.2e.2F
txtGhij jonge meijskens [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
O lustige amoureuze geesten (Polyfoon)
P-EgenolffLI 1535/14 ([1535]), 2fH4v [nr. 15]O lustige amoreuse gheesten / Wacht u van sonden [...] Alst beghint   muzieknoot 
O lustige amoureuze geesten
DEPB1539 (1539), f116v [nr. 212]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.4d.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wi moeten van dese werelt sceyden / Als onsen [...] Die selve wise  
O lustige amoureuze geesten
DEPB1539 (1539), f117r [nr. 213]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.4B.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghi Godes kinderen groot van famen / Brengt dinen [...] Ghi jonghe meyskens van avontueren   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xxviij. psalm. [...] O lustige amoureuze geesten ! audio
Souterliedekens1540a (1540), fD8v [nr. 28] transcr.Int middel sprack ick van minen daghen / Ick wil [...] Ghi lustige amoreuse geesten   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Ezechias lof sanc O lustige amoureuze geesten audio
Souterliedekens1540a (1540), fY2v [nr. 152] transcr.Ghij jonghe meiskens [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
O lustige amoureuze geesten (Polyfoon)
P-PeterszKL 1540 ([1540 ca.]), fD3r [nr. 12]O lustighe amoreuse gheesten / wacht u van sonden [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu Liedeken O lustige amoureuze geesten
HsBsKB 16910 (midden 16e eeuw (1565?)), f252v [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.5d.4CGhesellekens vander rapenbloemen / Laet ons [...] [geen wijsaanduiding]  
De Rapenbloem [...] | Een ander. 58 O lustige amoureuze geesten ?
VhL1552 ([1552-1554]), fG8r [nr. 58]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.4d.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhi Godes kinderen groot van famen / Brengt dinen [...] Ghi jonghe meyskens van avontueren   muzieknoot 
Den xxviij. Psalm. Afferte Domino filii Dei: [...] O lustige amoureuze geesten (POLYFOON)
P-Clemens SoutI1556 (1556), f19v [nr. 28]Int middel sprack ick van minen daghen / Ick wil [...] Ghi lustighe amoreuse geesten   muzieknoot 
Ezechias lof sanck O lustige amoureuze geesten (POLYFOON)
P-Clemens SoutIV1557 (1557), fE1v [nr. 152]Ghesellekens vander rapen bloemen / Laet ons [...] [geen wijsaanduiding]  
Rapenbloemen [kamer [...] | Een ander O lustige amoureuze geesten ?
VhGL1558 (1558), fI4r [nr. 70]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.4d.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhi godes kinderen groot van famen / Brengt dinen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Afferte Domino fily dei. xxviij O lustige amoureuze geesten (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fD3r [nr. 28]Int middel sprack ic van minen daghen / Ick wil [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ezechias lof sanck. Ego dixi in dimidio dierum meorum O lustige amoureuze geesten (POLYFOON)
P-Mes SoutVIII1561 (1561), fD3v [nr. 152]Lustich amoreuse gheesten, wacht u van sonden [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Latre, Petit Jean de O lustige amoureuze geesten (Polyfoon)
P-LatreCM 1563 (1563), fE3r [nr. 6]
txtOch hoe mach hem sterven gelusten [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Latre, Petit Jean de O lustige amoureuze geesten (Polyfoon)
P-LatreCM 1563 (1563), fE3r [nr. 7]Jonge sinnekens doet op u oghen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Latre, Petit Jean de O lustige amoureuze geesten (Polyfoon)
P-LatreCM 1563 (1563), fE3v [nr. 8]Och waer is Salomon die wijse [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Latre, Petit Jean de O lustige amoureuze geesten (Polyfoon)
P-LatreCM 1563 (1563), fE4r [nr. 9]Wie sou verclaren,, o Heere der heyrscharen / Te [...] Ghy jonghe meyskens van avontueren   muzieknoot 
Vreuchden dal [=de kamer van Breda / Wy vaten [...] O lustige amoureuze geesten
DivRL1574d (1574), f51r [nr. 9]
.2a.3a.5B.2a.3a.5B.5B.5C.2a.3a.5CO lustighe amoreuse gheesten / Wacht u van sonden [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander O lustige amoureuze geesten
Hofken1577 (1577), p219 [nr. 110]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.4d.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO lustige amoereuse geesten / Wacht U van sonden [...] alsoot begint  
O lustige amoureuze geesten
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f110r [nr. 47]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.4d.4CLustelijcke Amoreuse Gheesten / Wacht u van [...] [geen wijsaanduiding]  
O lustige amoureuze geesten
Harmansz SB1600 ([1600 ca.]), fB4r [nr. 10]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.4d.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Vacht[!] u van sonden soo doet ghy wel / Al [...] Lustelijcke Amoreuse Gheesten  
Een gheestelijck Liedeken O lustige amoureuze geesten
LeisenboekC1605 (1605), p157 [nr. 42]
.4a.4B.4a.4B.4C.4D.4e.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Heer was nu schier in dit leven / Gheworden [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | DE BEKORINGH. Op [...] O lustige amoureuze geesten
Stalpart GJZ1628 (1628), p36 [nr. 20]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wacht u van sonden soo doet ghy wel, / Al toont [...] Lustelijcke Amoureuse Geesten  
LXXXII. Een Geestelijck Liedeken van 't versmaden [...] O lustige amoureuze geesten
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p167 [nr. 81]
.4A.4B.4A.4C 4A.4B.4d.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O lustighe amoreuse gheesten, wacht u van sonden [...] Ghy lustighe amoreuse gheesten   muzieknoot 
139. Den lofsanck Esechie O lustige amoureuze geesten
Mincoff DV1939(1550) (1939), p250 [nr. 152]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort ghi ghildekens alle, / Heere, vrouwen ofte knecht [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ghy jonghe meysken van avontueren B O lustige amoureuze geesten
Mincoff DV1939(1550) (1939), p256 [nr. 154]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


27 resultaten

tabelbreedte