Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

O schepper fierfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDoor u gesichte Coom ick schoon lieff in rouve / [...] van passamezo D Anvers  
Een nieu liet O schepper fier
HsDHKB 74J58 (1578-1587), f 35r [nr. 7]
,5a,2a.3B,5a,2a.3B,4c,4c 3D.3DDoer u gesichte koem Ick schoen lief In rouwe / [...] alst begint  
O schepper fier
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f113r [nr. 91]
.5a.2B.3C.2B.3a.2a.3C.4d.4d.3E.3E
txtDeur u gesicht com Ick schoon lijeff in rouwen / [...] Pas et meto d'anvers  
O schepper fier
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f36r [nr. 17]
,5a,2a.3B,5a,2a.3B,4c,4c 3D.3DPassomezo D'Anvers [instr.] Passomezo D'Anvers   muzieknoot 
O schepper fier
HsThysius (1595-1630), f136r [nr. 255][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
O schepper fier
HsThysius (1595-1630), f136r [nr. 256]O Schepper fier / Hoe lustistich [!] ist om wesen [geen wijsaanduiding]  
Een nieu Liedeken O schepper fier
NiLiedeken OSF1598 (1598), plano [nr. 1]
.2A.3b 3b.3C.2A.3b 3b.3C.4d,4d.3E.3EGegroet te gaer / Sy alle moeten wesen Door u gesicht quam ick schoon lief in roouwen  
Een nieu liet O schepper fier
Straten SomNSL1599 (1599), fG7v [nr. 37]
.2A.3b,3b,3C.2A.3b,3b.3C,4d,4d.2E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jesus lief, boven al verheven / hoe lange sal [...] door u gesicht quam ick schoon lief in rouwen  
Een ander O schepper fier
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f6v [nr. 3]
.5a.3a.3B.5a.3a.3B.4c.4c.2D.3DDoor u gesicht com ic schoon lieff in rouwe / myn [...] Pas et mezo danvers  
Een ander O schepper fier
HsUtUB 10B13 ([16e-17e eeuw]), f73r [nr. 26]
.5a.3a.3B.5a.3a.3B.4c.4c.3D.3DIn mijn verdriet,, doet sorghe 'thert beswaren / [...] Passomezo Anvers  
Elck kan falen [...] | Nieu lied O schepper fier
NLusthof1602 (1602), 1p56 [nr. 44]
.2A.3b 3b.3C.2A.3b 3b.3C.4d 4d.2E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoewel de tongh,, tot laster veel uytsteken / En [...] O Schepper fier, Hoe, &c.  
Vlack, M.] / N.S.V. [...] | Ghemeen liedt: Op [...] O schepper fier
NLusthof1602 (1602), 2p8 [=2p6] [nr. 67]
.2A.3b 3b.3C.2A.3b 3b.3C 4d 4d.2E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOf yemandt groot,, door rijckdom waer van machte, [...] O Schepper fier, Hoe, &c.  
Vlack, M.] / N.S.V. [...] | Gemeijn liedt. Op [...] O schepper fier
NLusthof1602 (1602), 2p8 [nr. 69]
.2A.3b 3b.3C.2A.3b 3b.3C 4d 4d.2E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenQalijck ghemoet, / Meer dan ick can uutspreken Passemede Anvers  
Lenaerts van der [...] | Een nieu liedeken O schepper fier
LenaertsvanderGoes Druiventros16xx (z.j. [1602 ca.]), p169 [nr. 2]Den winter kout / Die gaet nu van ons wijcken door u ghesicht coom ick schoon lief, etc.  
May-liedt O schepper fier
PrinsesseLb1605 (1605), p89 [nr. 65]
.2A.3b.2b.3C.2A.3b.2b.3C.4d 4d.2C.3CO Schepper fier, / Hoe lustigh ist om wesen Passemede d'Anvers  
O schepper fier
GeestelijkeSD1607 (1607)O schepper fier / Hoe lustich ist om wesen Passemede d'Anvers  
Een nieu gheestelijck Liedeken O schepper fier
HofkenBeth1607 (1607), p55 [nr. 25]
.2A.3b 3b.3C.2A.3b.2b.3C.4d.4d.2E.3ELooft Godt den Heer in Sion t'allen tijden, / [...] Allemande d'Anvers   muzieknoot 
Eenen gheestelijcken Lofsanck van d'oppersten [...] O schepper fier
Coster BGL1614 (1614), p19 [nr. 4]O Schepper fier, / Hoe lustich is't om wesen Almande d'Anvers  
CXVI O schepper fier
Paradijs GV1617 (1617), p225 [nr. 116]
.2A.3b 3b.3C.2A.3b 3b.3C.4d.4d 3E.3ELooft Godt den Heer in Sion t'allen tijden, / [...] Op de voorgaende wijse  
G.D.C. / Coster, [...] | CXVII O schepper fier
Paradijs GV1617 (1617), p227 [nr. 117]
.5a 3a.3B.5a 3a.4B.4c.4c.3D.4DO Schepper fier, / Hoe lustich ist om wesen Alsoo't beghint   muzieknoot 
Een ander O schepper fier
Prieel1617 (1617), p167 [nr. 86]
.2A.3b 3b.3C.2A.3b 3b.3C.4d.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet 's Heren Vre / En Liefde hoogh verheven O Schepper fier, hoe lustigh ist  
B.V.K. / Kruys [...] | Nieu Bruyloft-Lied O schepper fier
Gherwen Fontein1618 (1618), f78v [nr. 59]
.2A.3b 3b.3C.2A.3b 3b.3C 4d.4d.3E.3EU Heerlyck Lof / Reyn Liefde Ghoods verheven O Schepper fier hoe lustigh ist om wezen  
Lof-Zang ter reynder Liefden Eer O schepper fier
Gherwen Fontein1618 (1618), f96r [nr. 73]
.2A.3b.3b.3C.2A.3b.3b.3C.3d 1e 3d 1e.2F.3FO Juecht eerbaar / Manierelyck van Zeden O Schepper fier, hoe lustigh ist om wezen  
I.T. / Verblyd [...] | Een nieu Liedeken O schepper fier
Gherwen Fontein1618 (1618), f124r [nr. 97]
.2A.3b 3b.3C.2A.3b 3b.3C.3d.3d.2E.3EHoe lustich ist / daer de Vrienden vergaren O Schepper fier  
Haerlem Soetendal / [...] | Een nieuw liedeken O schepper fier
HaSoetendal LR1618 (1618), p43 [nr. 19]
.2A.3b 3b.3C.2A.3b 3b.3C 4d 4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLooft Godt den Heer in Sion t' allen tijden, / [...] Allemande d'anvers   muzieknoot 
Een ander van Godt den Sone O schepper fier
Pretere GPW(1)1619 (1619), p18 [nr. 9]O Schepper fier, / Hoe lustich ist om wesen Passemede d'Anvers  
Een nieu Liedeken Van alle Godts Heylighen O schepper fier
Pretere GPW(1)1619 (1619), p39 [nr. 21]Den winter fel, / is nu van ons geweecken O Schepper fier  
goeien Corn z [?], [...] | [Meyliedt 1621] O schepper fier
HsLdGA Ga1473 (1620-1625), 002: f44v [nr. 52]
.2A.3b 3b.3C.2A.3b 3b.3C.4d.4d.2E.3ESaturnus Tirant,, Bellona quaet gelesen / Met [...] O schepper fier  
Intyts vander Zee [...] | NIEUW LIEDEKEN O schepper fier
Schatkist1621 (1621), 1p213 [nr. 64]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot u, o Heer', / O Schepper hoogh ghepresen O Schepper fier   muzieknoot 
Haeften, B. van | Liedeken van de [...] O schepper fier
Haeften LusthCL1622 (1622), p281 [nr. 80]
.2A.3b 3b.3C.2A.3b 3b.3C.4d.4d 3E.3EGranida schoon / Oorspronck van myn quellagie O Schepper fier, hoe lustich ist om wesen, &c  
Bredero, G.A. | AMOUREUS-LIEDEKEN O schepper fier
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p403 [nr. 112]
.2A.3b,3b.2c 1D.2A.3b 3b.2c 1D 4e 4e 3F.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 89

first
next 30
last

tabelbreedte