Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

O Wein was bist du



beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scan



O Wijn, O dus bist wol hupsch, en fijn, / Ier [...] Allemande Boelense  
Boelens, A.] | Singen en speelen O Wein was bist du
Boelens OT1648 (1648), fA6v [nr. 3]
.4A.8A.3B.3B.3c.3D.3c 3D



Wel Joosje bent ghy de weelde moe? / Wel Joosje [...] [geen wijsaanduiding]  
Van Joosje O Wein was bist du
AmRommelz1651 ([1650+]), p93 [nr. 65]
.4A.4A.3b 4A.3C.3D.3e.3D.3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



'k Hoor Neeltje, ick hoor ghy zijt de Bruyt, / 'k [...] [geen wijsaanduiding]  
Van Neeltjen O Wein was bist du
AmRommelz1651 ([1650+]), p94 [nr. 66]
.4A.4A.3b 4A.3C.3D.3e.3D.3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



O Wijn! O du bist wol hups und fijn / Du macht [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
O Wein was bist du
HaZomerbloempjes1651 (1651), p88 [nr. 26]



Dat is d'Hofspiegel aller Staten, / Die heerschen [...] Van Joosje  
Lust, Steven vander | Rey van Hovelinghen O Wein was bist du
Lust OMS1652 (1652), fH2v [nr. 10]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D



Terwijl dat een ander leydt en slaapt / Op 't [...] O Weyntje! &c.  
Jonge, M.W. | Burgers [...] O Wein was bist du
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p60 [nr. 20]
.5A.7A.3B.3B.3c.3B.3c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



O Trouwen! ghy brengt my in 't verdriet / [...] O wijne! doe bust wol, &c.  
Waltes, M. | JAAPS Klaegh-Liedt, [...] O Wein was bist du
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p62 [nr. 21]
.4A.8A.3B.3B.3c.3D.3c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



O Wijn! ô! wilt ons hulpig zijn, / Wy barsten [...] O Wein du bist so hupsch &c.  
Bara, J. O Wein was bist du
Olipodrigo(2)1654b (1654), 3p45 [nr. 14]
.4A.7A.3B.3B.3c.3D.3c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Wie nu, door 't stooten, is gequest, / Die swijg, [...] O! wein du bist so hupsch, &c.  
't BESLUIT Van de STOOTKANT O Wein was bist du
Stootkant1655 (1655), p283 [nr. 79]
.4A.7A.3B.3B.3c.3D.3c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Ach Laura u schoonigheyd die doet, / Mijn hart [...] O wijn wat bistu, &c.  
Nauta, N. O Wein was bist du
AmMengelmoes1658 (1658), p69 [nr. 24]
.4A.6A.3B.3B.3c.3D.3c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Wel Joosje ben jy de weelde moe? / Ik hoor gy [...] O Wijn du bist soo hups en fijn  
O Wein was bist du
HaNachtegaal1659 (1659), p42 [nr. 16]
.4A.7A.6B.3c.3B.3c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



O Wein O du bist wol huepsch und feyn! / Du macht [...] Wel Joosje   muzieknoot 
[Boelens, A.?] | Sauf Liedelein O Wein was bist du
HaNachtegaal1659 (1659), p223 [nr. 81]
.4A.7A.2B.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Myn snaren die zyn verslapt althans, / Myn snaren, etc. O Joosje zijt ghy de weelde moe  
D'ONTSPANNE LIER O Wein was bist du
SVrijagie1661 (1661), p161 [nr. 13]
.4A.4A.6A.3B.3B.3c.3D.3c 4D



Sa Knuyskens, hoe sit gy hier en droomt? / Laet [...] Wel Joosken syt ghy u leven moe  
O Wein was bist du
MRozenknop1667 (1667), p152 [nr. 78]
.4A.6A.3B.3B.3c.3D.3c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Wel Joosje bent gy de weelde moe? / Wel Joosje [...] [geen wijsaanduiding]  
Van Joosje O Wein was bist du
EhLb1668 (1668), p162 [nr. 84]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Hoe word'ick verstroeyt van allen kant, / Met [...] Wel Hansie bendy de welde moe  
Bellemans, Daniël | SAMEN-SPRAECKE VAN JESUS O Wein was bist du
Bellemans LP1674 (1674), p123 [nr. 60]
.4A.7A.3B.3B.3c.3D.3c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Ons Hansken hadd' geiren een fray Vrouw, / Maer [...] Ach Joosken sydy de weelde moe  
Minnen, Livinus vander | BLOODE JAN O Wein was bist du
Minnen EP1677 (1677), p204 [nr. 80]
.4A.3b.3A.3C.3C.3d.3E.3d 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Den vleider en zeit u feilen niet, / Hy weet [...] O Joosje bent gy de weelde moe  
Tradel, Jeremias | Hier van volgt de [...] O Wein was bist du
Tradel ZSR1680 (1680), p148 [nr. 76]
5A.7A.3B.3B.3c.3D.3c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Van Joosie [instr.] Van Joosie   muzieknoot 
O Wein was bist du
HsBkJGHML Ms890 ([1686 ca.]), f69r [nr. 244] transcr.



O hoeren wat voel ick groote pijn, / Al u [...] Och Joosje benje de weelde moe  
Het Beklag, van al de Hoeren en Hoere-jagers [...] O Wein was bist du
ItKwakzalver1694 (1694), p11 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



't Gheloof, dat Godt ons ghegeven heeft, / Is een [...] Wel Hansjen, zijt ghy de wilde moe?  
GHESANGH Van de Swaene op het Gheloof O Wein was bist du
BoecxkenGO1698 (1698), fD1r [nr. 8]
.4A.7A.3B.3B.3c.3D.3c 4D



Wel Joosje bent gy de weelde moe / Ik hoor gy [...] Als 't begint  
Een Kortswillig Lied, alwaer den eenen Jonkman [...] O Wein was bist du
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p224 [nr. 99]
.4A.3b 4A.3C.3D.3e.3D.3e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Og Joosje of Kaetje en Katrijn / Ik raed u hier [...] [op de zelve wys] van Joosje  
Tegenzang, op het aenraden tot Trouwen, en hoe [...] O Wein was bist du
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p225 [nr. 100]
.4A.3b 4A.3C.3D.3e.3D.3e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Wel Joosje, bent gy de weelde moe? / Wel Joosje [...] [geen wijsaanduiding]  
O Wein was bist du
ThMinnewit(1)1708 (1708), p103 [nr. 53]
.4A.4A.3b 4A.3C.3D.3e.3D.3e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Het Doopsel dat Heyligh Sacrament / Heeft [...] Hoe wort ick verstroeyt van alle kant  
Wouwe, Elis. van | Lof-sangen van de [...] O Wein was bist du
Wouwe GM1708 (1708), p190 [nr. 83]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



302 [instr.] Ach yoosye het trouwe is soo goet   muzieknoot 
302 O Wein was bist du
HBoerenl Mortier(4)1709 ([1709]), p15 [nr. 47]



284 [instr.] Ach Joosie het trouwen is soo goet   muzieknoot 
284 O Wein was bist du
HBoerenl Roger(4)1709 ([1709]), p15 [nr. 47] transcr.



Wel Joosje ben jy de Weelde moe? / Wel Joosje ben [...] 'k Hoor Neeltje, &c.  
VAN JOOSJE O Wein was bist du
HlDuinvreugd1718 (1718), p45 [nr. 24]



'k Hoor Neeltje, ik hoor gy zyt de Bruyd, etc. / [...] Op de Voorgaende Wys  
VAN NEELTJE O Wein was bist du
HlDuinvreugd1718 (1718), p46 [nr. 25]



Och Joosje het trouwen is so soet, / Och Joosje [...] Wel Joosje  
Tegen-sangh van Joosje om te trouwen O Wein was bist du
NiVGrWV1719 (1719), p69 [nr. 40]
.4A.4A.3b.3A.3C.3C.3d 4E.3d 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte