Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

O zalig heilig Bethlehem

Hoewel de melodie oorspronkelijk een anonieme air de cour uit 1606 was, met de tekst "Ayant aime fidellement", werd ze reeds in 1609 gebruikt voor het kerstlied "O salich heylich Bethlehem" in Het Prieel der Gheestelijcke Melodie. Het kerstlied werd direct vanaf het begin in groten getale gedrukt en herdrukt gedurende de 17e, 18e en 19e eeuw, en werd daarna in volksliedbundels opgenomen, waardoor het tot in de 20e eeuw toe bekend bleef. Oorspronkelijk vinden we het kerstlied slechts in katholieke liedbundels, maar vanaf de 30'er jaren van de 17e eeuw treffen we het ook in protestantse bundels aan. Het wordt zelfs geciteerd in een ander lied: "Duyvels-lach" in Haerlems Laurierkrans 1648. Ook komt "O salich heylich Bethlehem" in alle bekende carillon-manuscripten in de Nederlanden voor.

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanNae datmen veel twist siet geresen / Om [...] Urbs beata Jeusalem [!]  
O zalig heilig Bethlehem ?
VhL1559 ([1559?] 1598), fNn7r [nr. 182]
.4a.4B.4a.4B.3a.4BHierusalem ghy schoone stat / hoe staet gy bruyt [...] [geen wijsaanduiding]  
Van het hemelsche hierusalem O zalig heilig Bethlehem
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f143r [nr. 64]
.4A.4b.4A.4b.4A.4bAiant ayme fidelment / Un amant qui n'est pas fidelle [geen wijsaanduiding]  
Chanson O zalig heilig Bethlehem
HsDHKB 121C1 ([1600, na]), p39 [nr. 1]
.4A.4b.4A.4bAyant aymé fidellement / Un amant qui m'est infidelle [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
O zalig heilig Bethlehem
Bataille Airs(1)1608 (1608), f14v [nr. 13]
.4A.4b.4A.4bLaet ons den Heere danckbaer zijn, / Wilt hem [...] O salich heylich Bethleem  
Selden tijdt sonder [...] | XIIII De Gratie O zalig heilig Bethlehem
Paradijs GV1617 (1617), p24 [nr. 14]
.4A.4b.4A.4bJerusalem ghy schoone stadt / Hoe staet ghy [...] O salich heylich Bethleem  
P.B. | CXVIII O zalig heilig Bethlehem
Paradijs GV1617 (1617), p229 [nr. 118]
.4A.4b.4A.4bO salich Heylich Bethleem / O onder duysent uytverkoren Hierusalem die schoone stadt   muzieknoot 
I.S. | Vande gheboorte Christi O zalig heilig Bethlehem
Prieel1617 (1617), p64 [nr. 36]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJerusalem ghy schoone stadt / Hoe staet ghy bruyt [...] O salich Heylich Betlehem  
P.B. | Van het hemelsche [...] O zalig heilig Bethlehem
Prieel1617 (1617), p170 [nr. 87]
.4A.4b.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons den Heere danckbaer zijn, / Wilt hem [...] Hierusalem ghy schoone stadt  
Selden tijdt sonder [...] | De gratie O zalig heilig Bethlehem
Prieel1617 (1617), p218 [nr. 111]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLouons l'enfant grand Roy des Roys / Roy tout [...] Hierusalem ghy schoone stadt  
Pour le jour de l'Epiphanie O zalig heilig Bethlehem
Prieel1617 (1617), p241 [nr. 119]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jesu alder menschen troost! / Fonteyn en vloedt [...] O salich heylich Bethleem   muzieknoot 
Makeblijde, Lodewijk | Hymne O zalig heilig Bethlehem
Makeblijde BGV1618 (1618), p109 [nr. 6]
.4A.4b.4A.4bIgnace soldat genereux, / Fait au siege de Pampelone Ayant aimé fidelement, &c.   muzieknoot 
De la Conversiön du B. Pere Ignace de Loyola, [...] O zalig heilig Bethlehem !
Alouette(1)1619 (1619), p206 [nr. 89]
.4A.4b.4A.4bLouöns l'Enfant, grand Roy des Roys, / Roy [...] [zie Alouette I, 088]  
Pour le jour de l'Epiphanie en adoratiön des [...] O zalig heilig Bethlehem
Alouette(1)1619 (1619), p211 [nr. 93]
.4A.4b.4A.4bKomt jonghe hertekens die uwen tijt / Verquist [...] O Saligh Heylich Bethleem   muzieknoot 
Verweckinghe tot de Christelijcke Leeringhe. Een [...] O zalig heilig Bethlehem
Pretere GPW(1)1619 (1619), p3 [nr. 1]Singht ons o Musa, soet van taal, / Het lof van [...] O saligh heyligh Bethlehem   muzieknoot 
Van S. Xaverius O zalig heilig Bethlehem
Pretere GPW(1)1619 (1619), p48 [nr. 25]O salich Heylich Bethleem, / O onder duysent [...] Hierusalem die schoone stadt   muzieknoot 
Van de gheboorte Christi O zalig heilig Bethlehem
Pretere GPW(2)1619 (1619), p28 [nr. 14]Jerusalem ghy schoone stadt / Hoe staet ghy bruyt [...] O saligh Heyligh Betlehem   muzieknoot 
Van het Hemelsch Jerusalem O zalig heilig Bethlehem
Pretere GPW(3)1619 (1619), p44 [nr. 23]Reyn balsem soet der maeghden croon, / Mijn tongh [...] O salich Heylich Bethleem   muzieknoot 
Een nieu liedekeken [!] ter eeren van de Heylighe [...] O zalig heilig Bethlehem
Pretere GPW(4)1619 (1619), p30 [nr. 14]Laet ons den Heere dankckbaer zijn, / Wilt hem [...] Hierusalem ghy schoone stadt   muzieknoot 
De Gratie O zalig heilig Bethlehem
Pretere GPW(5)1619 (1619), p41 [nr. 21]Weest nu verblijt,, in desen tijt, / Waer dat ghy [...] Jerusalem ô schoone stat  
Elck synen Tyt [...] | NIEUW LIEDEKEN O zalig heilig Bethlehem
Schatkist1621 (1621), 1p168 [nr. 53]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWacht u, ghy Catholijcken, wel / Van alle ketters [...] Jerusalem ghy schoone stadt   muzieknoot 
Haeften, B. van | Van het eeren der Beelden O zalig heilig Bethlehem
Haeften LusthCL1622 (1622), p189 [nr. 55]
.4A.4b.4A.4bHoe salich zijn Godts vrienden claer / De [...] O salich heylich Betlehem  
's Hemels cieraat [...] | Een liedeken ter [...] O zalig heilig Bethlehem
Parnassus1623 (1623), p60 [nr. 32]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Salich Heylich Betlehem, / Onder duysenden [...] Hierusalem die schoone stadt  
Een ander Leysliedeken O zalig heilig Bethlehem
Parnassus1623 (1623), p136 [nr. 79]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJeusalem ghy schoone stadt / Hoe staet ghy bruyt [...] O salich heylich Betlehem  
Een ander Liedeken O zalig heilig Bethlehem
Parnassus1623 (1623), p155 [nr. 93]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jesu alder menschen troost, / Des hemelsch [...] O salich heylich Bethleem  
Makeblijde, Lodewijk | Des woensdaeghs van [...] O zalig heilig Bethlehem
Makeblijde HG1625(1964) (1625), p129 [nr. 6]
.4A.4b.4A.4bIck groet u Maeght der Maeghden kroon, / Van [...] O salich heylich Bethleem  
Makeblijde, Lodewijk | Des saterdaeghs van [...] O zalig heilig Bethlehem
Makeblijde HG1625(1964) (1625), p311 [nr. 12]
.4A.4b.4A.4bPrincesse van dit aertsche dal, / Met recht wort [...] O salich heylich Bethleem  
Makeblijde, Lodewijk | [Des saterdaeghs [...] O zalig heilig Bethlehem
Makeblijde HG1625(1964) (1625), p326 [nr. 14]
.4A.4b.4A.4bO salich heylich Beethleem, / O onder duysent [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander O zalig heilig Bethlehem
KlPrieelGM1625 ([1625?][voor 1643]), p10 [nr. 5]
.4A.4b.4A.4bHierusalem ghy schoone stadt / Hoe staet ghy [...] [geen wijsaanduiding]  
Van den Heemel O zalig heilig Bethlehem
KlPrieelGM1625 ([1625?][voor 1643]), p180 [nr. 81]
.4A.4b.4A.4bO IESU, in mijn herte druct / U cruys, en al u [...] Jerusalem ghy schoone stadt  
Boodt, Anselmus [...] | Ghebedt van Christi [...] O zalig heilig Bethlehem
Boodt BHD1628 (1628), p12 [nr. 4]
.4A.4b.4A.4b


1-30 of 425

first
next 30
last

tabelbreedte