Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

O zielsverrukte avondstondfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanPluto die ging uyt om roof / Gelyk een looze Field Op een aangename Voys  
Een Nieuw Lied O zielsverrukte avondstond
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p69 [nr. 38]
,4A.3B.4A.3B.3BMijn alderzoetste Engelin, / Ik doe u mijn beklag O daar de zilv're Waterstroom  
Een Minne-klagt, of Samenspraak tusschen een [...] O zielsverrukte avondstond
Snuifdoos1750 ([1750 ca.]), p51 [nr. 19]
.4A.3B.4A.3B.2C.2C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenô Ziel verrukten Avondstond, / Ik stel voor u [...] ô Daar de Silv're Waterstroom  
Een Nieuw Lied O zielsverrukte avondstond
Snuifdoos1750 ([1750 ca.]), p54 [nr. 20]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO daar de zilv're Waterstroom, / Speeld vlietend [...] ô Ziels verrukkend' Avondstond  
Een Nieuw Minne-Lied O zielsverrukte avondstond
Snuifdoos1750 ([1750 ca.]), p57 [nr. 21]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPluto die gink uyt om Roof / Gelijk een looze Fielt Op een aangename Voys  
Een Nieuw Lied O zielsverrukte avondstond
ZZwaan1759 (1759), p89 [nr. 44]
,4A.3B.4A.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat ben ik bly, myn Man is uit! / Wat ben ik bly [...] Pluto die ging uit op roof  
VROUWEN KERMIS O zielsverrukte avondstond
AZangburg(1)1761 (1761), p45 [nr. 25]
.4A.3B.4A.3B.3BBeminnlyk beeld, vergode Ziel! / Aardschëngel, [...] ô! Daar de zil'vre Water-stroom  
De hoopende minnaar O zielsverrukte avondstond
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p24 [nr. 14]
a b a b'k Wierd in een' frisschen morgenstond, / Op 't [...] ô Daar de zilvre Waterstroom!  
Meizang O zielsverrukte avondstond
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p106 [nr. 61]Pluto die ging uit om Roof: / Gelijk een lose fielt Op een aangenaame Voys  
Een Nieuw Lied O zielsverrukte avondstond
NiOMarktschipper1766 (1766), p73 [nr. 35]
.4A.3B.4A.3B.3Bô Ziels verrukten Avondstond, / Ik stel voor u [...] ô Daar de zil'vre Waterstroom  
Een Nieuw Lied O zielsverrukte avondstond
GBatavia1767 (1767), p10 [nr. 4]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenô Ziel verrukten Avonstond, / Ik stel voor u myn Fluyt O daar de zilv're Waterstroom  
Een Nieuw Lied O zielsverrukte avondstond
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p45 [nr. 15]
.4A.3B.4A.3Bô Ziel verrukten avondstond, / Ik stel voor u [...] O daar de zilv're Waterstroom  
Een Nieuw Lied O zielsverrukte avondstond
NiUtMinstroom1767 (1767), p57 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Lettereno Ziel verrukten Avondstont, / Ik stel voor u [...] o daar de Zilvere Waterstroomt  
De boeren KERMIS-VREUGD O zielsverrukte avondstond
VermaCupido1767 (1767), p6 [nr. 2]
.4A.3B.4A.3BVerdrietig leven zonder min / Waer vind zy lust [...] o Ziels verrukten Avondstond  
MINNE-LIED O zielsverrukte avondstond
VermaCupido1767 (1767), p40 [nr. 17]
.4A.3B.4A.3BO Ziel verrukten Avondstond, / Ik stel voor u myn Fluyt o Daar de zilv're Waterstroom  
Een Nieuw Lied O zielsverrukte avondstond
AmSchouwb(1)1768 (1768), p18 [nr. 8]Verdrietig leven zonder min, waer vindd zy lust [...] O Ziels-verrukten Avond-stond  
O zielsverrukte avondstond
DwHerder1769 ([1769]), nr5 [nr. 5]'k Was onlangs in het schoonste dal, / Van Flora [...] Pluto die ging uit om Roof  
De Droomende DAMON, verlieft op GALATHEE O zielsverrukte avondstond
VmHaBos1773 (1773), p71 [nr. 30]
.4A.3B.4A.3BGelukkig is een schoone Maegd, / Een die 'er wel [...] Pluto die ging uit om Roof  
De Beklaagde MAAGDEKEUS O zielsverrukte avondstond
VmHaBos1773 (1773), p77 [nr. 34]
.4A.3B.4A.3BWanneer ik sat in myn Vertrek, / Den elfden Dag van Mey O Ziels Verrukten Avontstont  
Op het Afbranden van de Amsteldamsche Schouwburg, [...] O zielsverrukte avondstond
VmHTaptoe1774 (1774), p57 [nr. 26]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Wierd in een' frisschenmorgenstond, / Op 't [...] daar de zilvere Waterstroom  
MEIZANG O zielsverrukte avondstond
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p4 [nr. 2]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Ziel verrukten Avondstond, / Ik stel voor u myn Fluyt o Daar de zilv're Waterstroom  
Een Nieuw Lied O zielsverrukte avondstond
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p50 [nr. 22]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeminnelyk beeld, vergode Siel, / Aerdschengel, [...] daar de zil'vre Waerstroom  
DE HOOPENDE MINNAAR O zielsverrukte avondstond
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p88 [nr. 36]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPluto die ging uyt om Roof / Gelijk een lose fielt Op een aangenaame Voys  
Een Nieuw Lied O zielsverrukte avondstond
Brouwer Lammerenvreugd1778 (1778), p66 [nr. 34]
,4A.3B.4A.3B.3BNr. 20 [instr.] O Ziels Verrukte Avend Stond   muzieknoot 
Nr. 20 O zielsverrukte avondstond
HsDHNMI 4G79 (1779), [p13] [nr. 20] transcr.Gy, die door Nyd u zelv' verteert, / Als gy het [...] ô Zielbekeerende Avondstond  
AAN DE AFGUNSTIGEN O zielsverrukte avondstond
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p22 [nr. 13]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DKom Caetje! gaa je met me meê! / Daer kan een [...] Ô Zielsverrukkende Avondstond!  
TWEE-ZANG, Tusschen JAN en CAATJE, over zyn [...] O zielsverrukte avondstond
OpwMatrozenl1781 (1781), p16 [nr. 8]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat zien we al Zeilen op de Zee, / Zoo ver het [...] ô Zielverrukkend' Avondstond  
OORLOGS LIED O zielsverrukte avondstond
VrZeemanZHM1784 ([1784?]), [fA5r] [nr. 4]
.4A.3B.4A.3Bô Ziels verrukkende Avond-Stond, / Ik stel voor [...] ô Daar de Zilvere Water-Stroom  
Een Nieuw Lied, op de aangenaame Avond-Stond O zielsverrukte avondstond
NiOIRozeboom1785 ([1785 ca.]), p84 [nr. 43]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLangs Weegjes, die vermaaklyk zijn, / Dreef Laura [...] Pluto die ging uit om Roof  
CHANSON O zielsverrukte avondstond
RbLijster1785 ([1785 ca.]), p24 [nr. 12]
.4A.3B.4A.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie zou niet met een blyde geest / Nu zingen in [...] O Ziels verrukkende Avondstond  
No. 44. ZEGENWENSCH, Op de Verjaardag van [...] O zielsverrukte avondstond
Oranjeboom1788 ([1788 ca.]), 1p65 [nr. 46]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 41

first
next 11
last

tabelbreedte