Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Och lig dij nu en slaaptThere are more melodies with this name, to be identified by the serial number following the name.
sort by melody number

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanIc zei [!] den claren dach / al door de woolken [...]   muzieknoot 
Och lig dij nu en slaapt ?
P-ParisBNL 16664 (1474-1484), f95v [nr. 3]
txtNu sceyden wi nu sceyden wy / dat sceyden moet [...] Nu jaechten den vuylen druyt jaechten uten lande  
Och lig dij nu en slaapt
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f113r [nr. 146]
.4A.3b.4A.3b
scanIc hoerden op eenre mergen stont / Dat liden seer [...] [geen wijsaanduiding]  
Och lig dij nu en slaapt
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p57 [nr. 19]
.3A.3b.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc hoerden op eenre mergen stont / dat liden seer [...] Ic hoerden op eenre mergen stont dat [...]  
Och lig dij nu en slaapt
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p75 [nr. 24]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc hoerden op eenre mergen stont / dat scheyden [...] Hoe ligdy nu en slapet myn alre schoenste vrouwe  
Och lig dij nu en slaapt
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p115 [nr. 33]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch ligdi nu en slaept / o levende gods sone O fiere nachtegael  
Och lig dij nu en slaapt !
SuB1508 (1508), ff4v [nr. 28]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSult ghij noch langhe duucken / dien wij zo [...] Licht ghy nu en slaept zo lief in uwen drome  
Everaert, Cornelis | Pausa cleene. [...] Och lig dij nu en slaapt
HsBsKB 19036 (1527-1538), f218v [nr. 2]
.3A.3b.3A.3b.3A.3b.3A.3bMinen gheest is mi ontwaect / Hi en can niet meer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Och lig dij nu en slaapt (1) !
DEPB1539 (1539), f104v [nr. 188]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O heere van hemelrijck / Recht yst dat wij haer loven Op die selve wise  
Och lig dij nu en slaapt
DEPB1539 (1539), f105v [nr. 189]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och ligdy nu en slaept / O levende Gods sone Op die selve wise  
Och lig dij nu en slaapt
DEPB1539 (1539), f106r [nr. 190]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Tot groter weerdicheyt / Der hemelscher coninghinnen Op die selve wise  
Och lig dij nu en slaapt
DEPB1539 (1539), f106v [nr. 191]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Onse heere die sijn rijck liet / Al hier beneden [...] Op die selve wise  
Och lig dij nu en slaapt ?
DEPB1539 (1539), f107r [nr. 192]
.4a.4B.4c.4B.4d.4B.2e.2e.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och ligdy nu en slaept / Met ongheruste sinnen Op die selve wise  
Och lig dij nu en slaapt
DEPB1539 (1539), f107r [nr. 193]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Bereyt u huys ter stont / Niet langhe en moechdy leven Op die selve wise  
Och lig dij nu en slaapt
DEPB1539 (1539), f108r [nr. 194]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och ligdy nu en slaept. / Mijn uutvercoren bloeme [geen wijsaanduiding]  
Een liedeken vanden mey Och lig dij nu en slaapt
AntwLb1544 (1544), f73v [nr. 132]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch lichdij nu en slaept / myn liefste roseblome [geen wijsaanduiding]  
Een ander liedeken Och lig dij nu en slaapt
HsBsKB 16910 (midden 16e eeuw (1565?)), f253r [nr. 2]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3dWaer lighdy nu en slaept / So vast in schijn van [...] Hoe ligdy nu en slaept  
Och lig dij nu en slaapt
VhGL1558 (1558), fBb2r [nr. 211]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch heere straft my Niet / in huwer toornicheden Och light ghy nu en slaept, myn Lief die Ick [...]  
Dene, Eduard de | Domine Ne In Furore [...] Och lig dij nu en slaapt
HsGeUB 3330 (1561-1562), f401r [nr. 71]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och leghdy nu en slaept, / met ongheruste sinnen och leghdy nu en slaept, met ongeruste sinnen  
Och lig dij nu en slaapt
SuB1572 ([1572?]), fG4v [nr. 79]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc hoerden up eynen morgen stont / dat scheyden [...] [geen wijsaanduiding]  
Aliud Och lig dij nu en slaapt
HsBsKB II144 (2e helft 16e eeuw / vroege 17e eeuw), f31r [nr. 10]
.4A.3b.4A.3bOech ligdy nu en slaept / myn uutvercoren bloeme [geen wijsaanduiding]  
Eyn ander Och lig dij nu en slaapt
HsBsKB II144 (2e helft 16e eeuw / vroege 17e eeuw), f93v [nr. 48]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3dOch lighdi nu en slaept / O levende Godts soone Een fiere nachtegale  
Och lig dij nu en slaapt !
Hofken1577 (1577), p51 [nr. 26]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch heere van hemelrijcke / Recht eest dat wij [...] Och ligt ghij nu en slaept  
Van S. Maria Magdalena Och lig dij nu en slaapt
Hofken1577 (1577), p159 [nr. 77]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMenschen laet u sonden swaer / So suldy niet versmoren och hoe legdy nu en slaept,, mijn [...]  
De Olijfboom [Kamer [...] | Een nieuw Liedeken Och lig dij nu en slaapt
RefDelft1581 (1581 [=1598?]), fK2v [nr. 7]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d.3C.4dOch legdy nu en slaept, / Mijn uutvercoren bloeme alzoot beghint  
Een nieu Liedt vanden Mey Och lig dij nu en slaapt
AALb1589 (1589), p129 [nr. 98]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch leghdy nu en slaept, / Mijn uytvercooren bloeme [geen wijsaanduiding]  
Een oudt Liedeken Och lig dij nu en slaapt
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p111 [nr. 72]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn desen blijden Feest, / Wilt vrolijck jubileren Och leghdy nu en slaept  
Deught wint [naamspreuk] | Een nieu Jaer Liedt Och lig dij nu en slaapt
GLB1616a (1616), fK6v [nr. 80]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch ligdy Heer en slaept / In dese sware stonde? Och legdy nu en slaept &c  
Revius, J. | Onweder Och lig dij nu en slaapt
Revius OYS1630 (1630), p199 [nr. 44]
.3A.3b.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Slaept nu ghy Godlijck paar / In mackelijcke kusjes [geen wijsaanduiding]  
Struys, J] / Ick [...] | De Danaides comen [...] Och lig dij nu en slaapt
StruysOP 1634 (1634), fG3r [nr. 7]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3dO eewigheyt, o eewigheyt, / Mocht ick u wel bedencken Och light ghy nu en slaept  
I Och lig dij nu en slaapt
LBloemenhof1660 (1660), p236 [nr. 120]
.4A.3b.4A.3b


1-30 of 63

first
next 30
last

tabelbreedte