Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Aus tiefer Not schrei ich zu dirEr zijn verschillende melodieën met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
sorteer op volgnummer van de melodie

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWaerom is t'volck oproerich eenpaer, / [...] ELDERS Op de Overlantsche wijse des selfden Psalms   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Het Argument des 2. [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir ?
Utenhove 25Ps1557 (1557), p4 [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut dieper noodt schrey ick tot dy / Heer Godt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Het Argument des [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir (2)
Utenhove 25Ps1557 (1557), p53 [nr. 23]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe lang vergeetstu mijnr [!] o Heer, / Hoe lang [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Usquequo Domine. [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir (1)
Utenhove 26APs1559b (1559), p4 [nr. 2]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.4bIck roep tot u uut dieper noot / O Heer wilt my [...] Uut dieper noot schrey ick tot dy  
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
VhL1559 ([1559?] 1598), fCc4v [nr. 135]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bAenhoort een liet, mijn broeders siet / Leeft [...] Uut dieper noot  
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
VhL1559 ([1559?] 1598), fGg8r [nr. 153]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b.2C.2C.2C.2C.3bUut dieper nood schrey ick tot dy / Heer God, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | De profundis [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Utenhove 100Ps1561b (1561), f133v [nr. 84]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort een Liet,, mijn broeders siet / Leeft [...] Uut dieper noot schrey ick tot dy  
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
NiLB1562 (1562), f4v [nr. 2]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b.2C.2C.2C.2C.3bStaet op met vlijt,, die sondich zijt / Aenhoort [...] Uut dieper noot schrey ick tot dy, Heer God [...]  
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
NiLB1562 (1562), f106v [nr. 95]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b.2C.2C.2C.2C.3bGhenaey en vre,, veel salicheyt / Mijn liefste [...] Ick roep tot u uut dieper noot  
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
NiLB1562 (1562), f227r [nr. 170]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b.4C.2C.2C.3bChristen broeders weest wel ghemoet / In dese [...] vanden Cxxxj. Psalm, Uut dieper noot  
God werckt den wille ende tvolbrenghen [naamspreuk] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
VhGL1563 (1563), f46v [nr. 49]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dGhelovet sydy O Vader goet / Van u onverdiende weldaden des Cxxxj. Psalms, Uut dieper noot schrey ick  
God werckt den [...] | Een dancksegghinghe [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
VhGL1563 (1563), f74v [nr. 80]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dDie sijnen naesten hier wat leent / doet een [...] Uut dieper noot slaet hoenderen doot   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het LV. Liedeken Aus tiefer Not schrei ich zu dir (2)
Fruytiers EWS1565 (1565), p114 [nr. 55] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Heer Godt, hoe gaet het altijts toe, / Dat allen [...] Aus tiefer noth   muzieknoot 
Knöpken, Andreas] | Psalm. II. Quare [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Hantboecxken1565 (1565), f2r [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Heer hoe lang, vergeet ghy my? / By nae, tot [...] Auß tieffer noth   muzieknoot 
Greiter, Matthias] | Psalm. XIII. [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Hantboecxken1565 (1565), f12v [nr. 13]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer u cracht verhuecht den Coninck nu, / U [...] Auß tieffer noth  
Psalm XXI. Domine in virtute tua letabitur Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Hantboecxken1565 (1565), f20v [nr. 21]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheeft den Heere zijn eer, en macht, / Ghy [...] vanden ij. Psalm  
Psalm. XXIX. Afferte Domino filii dei Aus tiefer Not schrei ich zu dir (1)
Hantboecxken1565 (1565), f50v [nr. 31]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer met myne vyanden vecht, / Bestrijdt die, [...] Auß tieffer noth  
Psalm. XXXV. Iudica Domine nocentes me Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Hantboecxken1565 (1565), f58r [nr. 38]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerhoort mijn bidden, O Heere Godt, / Ick [...] Auß tieffer noth  
Psalm. LV. Exaudi Deus orationem meam Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Hantboecxken1565 (1565), f83v [nr. 58]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl hebt ghy ons Heer gheschuert seer, / Noch hebt [...] van den tweeden Psalm  
Psalm. LX. Deus repulisti nos & destruxisti Aus tiefer Not schrei ich zu dir (1)
Hantboecxken1565 (1565), f87v [nr. 63]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt hoort mijn ghebedt, en geclaech, / Ick [...] Auß tieffer not schrey ich zu dir  
Psalm. LXI. Exaudi Deus deprecationem meam Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Hantboecxken1565 (1565), f88v [nr. 64]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet myne stemme roep ick tot Godt, / My sal [...] Auß tieffer not schrey ich zu dir  
Psalm. LXXVII. Voce mea ad Dominum cla Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Hantboecxken1565 (1565), f107v [nr. 80]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut den diepen noodt roep ick tot dy, / Heer Godt [...] op den naevolghenden thoon   muzieknoot 
Luther, Maarten] | Psalm. CXXX. De [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir (2)
Hantboecxken1565 (1565), f171r [nr. 135]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO goede Godt in eewicheyt, / Onsen Vader en Heere Auß tieffer noth schrey ich  
D. M. Luth / Linck, [...] | Een Lofsanck tot [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Hantboecxken1565 (1565), 2f72r [nr. 214]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut diepen noot schrey ick tot dij / Heer God [...] Op de Overlantsche wijse des selfden Psalms  
Utenhove, Jan | Den C.xxx. Psalm De [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
SomPsG1566 (1566), fB1v [nr. 6]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe langh vergheetstu mynr o Heer / Hoe langh' [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Usquequo Domine. [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir (1)
Utenhove Ps1566a (1566), f17r [nr. 13]
.4A 4b.4A 4b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Uut dieper noodt schrey ick tot dy, / Heer Godt, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | De profundis. [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir (2)
Utenhove Ps1566a (1566), f212r [nr. 130]
.4A.3b.4A.3b 5C 5C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Waerom rasen de Heyden so seer, / De lieden [...] op den voorgaenden thoon oft melodie  
Öler, Ludwig] | Een ander composicie Aus tiefer Not schrei ich zu dir
GehSout1567 (1567), fA3r [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dIck betrou op den Heeren so rijck, / Hoe dorvet [...] des Cxxx. Psalms  
Noch een ander composicie op den selfden Aus tiefer Not schrei ich zu dir (2)
GehSout1567 (1567), f13v [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dHeere hoe lang wilt ghy vergeten my / In mijnen [...] Uut dieper noot  
Sachs, Hans] | Een ander [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
GehSout1567 (1567), f16r [nr. 18]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dHeer God mijns troosts voor u roep ich / Dach en [...] Uut den diepen noth schrey ick zu  
Een ander composicie op den selfden Psalm Aus tiefer Not schrei ich zu dir
GehSout1567 (1567), f110v [nr. 102]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d


tabelbreedte