Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Aus tiefer Not schrei ich zu dirEr zijn verschillende melodieën met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAl die met Noe in d'Arcke,, zijt / Getreden [...] Ic roep tot u uyt dieper noot  
Brauwer, M. de / [...] | Een nieu Liedeken Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Brauwer Schalmei1614 (1614), p158 [nr. 31]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOmdat daer gheen mensche zalich wordt, / Deur [...] Ic roep tot u uyt dieper noot  
Brauwer, M. de / [...] | Een nieu Liedeken Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Brauwer Schalmei1614 (1614), p447 [nr. 86]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Heer met dyner hulp verschijn, / Help ons aen [...] Uut dieper Noodt schrey ick tot dy, &c.  
Camerata Trajectina | Psalm 79: Och Heer [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
CD: Een nieuw liedt wy heven [...], 1: 17
txtO Godt Vader wy loven u, / Om u goetheyt ghepresen Uit dieper noot  
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Clock Lb1625 (1625), fBb7v [nr. 198]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenProeft Heer, mijn hert, ghy kent mijn doen, / Van [...] Uit dieper noot  
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Clock Lb1625 (1625), fBb8r [nr. 199]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenProeft Heer mijn hert ghy kent mijn doen, / Van [...] Uut dieper Noodt schrey ick tot u, O Godt [...]  
Clock, Leendert Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Clock VhSNL1593 (1593), p435 [nr. 141]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Godt Vader wy loven u / Om u goetheyt ghepresen Uut dieper noot roep ick tot u  
Clock, Leendert | Een [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Clock VhSNL1598 (1598), p444 [nr. 197]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck roep tot dy mijn GODT mijn Heer / Wilt my [...] Uut dieper noodt roep ick tot dy O Heer wilt [...]  
Ries, Hans de] | Dat xiij. Claechliet Aus tiefer Not schrei ich zu dir
De Ries LSV1582 (1582), f60r [nr. 33]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom rasen de Heyden so seer, / De lieden [...] op den voorgaenden thoon oft melodie  
Öler, Ludwig] | Een ander composicie Aus tiefer Not schrei ich zu dir
GehSout1567 (1567), fA3r [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dHeere hoe lang wilt ghy vergeten my / In mijnen [...] Uut dieper noot  
Sachs, Hans] | Een ander [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
GehSout1567 (1567), f16r [nr. 18]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dHeer God mijns troosts voor u roep ich / Dach en [...] Uut den diepen noth schrey ick zu  
Een ander composicie op den selfden Psalm Aus tiefer Not schrei ich zu dir
GehSout1567 (1567), f110v [nr. 102]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dIck geloof in Godt den Vader mijn, / Oock sijnen [...] Ausz dieper noot schrey ick  
Zwick, Johannes] | Een ander ghesang [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
GehSout1567 (1567), f232v [nr. 210]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dGhenade vrede wensch ick dijn / Van Godt den [...] Ick roep tot u, uut dieper noot  
Gerrits, Soetken | Dat 28. Liedeken Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fG5v [nr. 28]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort een Liet, mijn broeders siet / Leeft [...] Uut dieper noot, slaet hoender doot  
Gerrits, Soetken | Het 4. Liedeken Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Gerrits NGL1592 (1592), fA8r [nr. 4]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b.2C.2C.2C.2C.3bO! Hemel, open doch uw oogh, / Siet aen mijn [...] Uyt dieper noodt schrey ick tot u &c.  
Behoedt uw ziele [...] | Een Ziele, benaeuwt [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
GeurGs1690 ([1690 ca.]), p42 [nr. 14]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt vader wy loven u, / Om u goetheyt ghepresen Uyt dieper noot roep ick tot dy  
Clock, Leendert] | Het 63. Liedt Aus tiefer Not schrei ich zu dir
GGoudschaele1683 (1683), 1p153 [nr. 63]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLieve vriend, ghy die hier den Tijd / Nu nodigh [...] Ick roep tot u uyt dieper nood  
A.V.H. / Myn Hoop [...] | Een schriftuur-liedeken Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Gherwen Fontein1618 (1618), f68r [nr. 52]
.4A.4b.4A.4b.4C.4COch Heer', comt ons te hulp' met spoet, / Verlost [...] Uut diper noot  
Freder, Johannes] / [...] | De lxxix. Psalm Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Haecht Ps1582 (1582), 2p24 [nr. 164]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe leyt die Stadt nu soo alleen / Die was vol [...] Uut dieper noot  
Haecht, Willem van | Die beclaginghe [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Haecht VCJ1578 (1578), fA2r [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
txtHeer Godt, hoe gaet het altijts toe, / Dat allen [...] Aus tiefer noth   muzieknoot 
Knöpken, Andreas] | Psalm. II. Quare [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Hantboecxken1565 (1565), f2r [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Heer hoe lang, vergeet ghy my? / By nae, tot [...] Auß tieffer noth   muzieknoot 
Greiter, Matthias] | Psalm. XIII. [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Hantboecxken1565 (1565), f12v [nr. 13]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer u cracht verhuecht den Coninck nu, / U [...] Auß tieffer noth  
Psalm XXI. Domine in virtute tua letabitur Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Hantboecxken1565 (1565), f20v [nr. 21]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer met myne vyanden vecht, / Bestrijdt die, [...] Auß tieffer noth  
Psalm. XXXV. Iudica Domine nocentes me Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Hantboecxken1565 (1565), f58r [nr. 38]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerhoort mijn bidden, O Heere Godt, / Ick [...] Auß tieffer noth  
Psalm. LV. Exaudi Deus orationem meam Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Hantboecxken1565 (1565), f83v [nr. 58]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt hoort mijn ghebedt, en geclaech, / Ick [...] Auß tieffer not schrey ich zu dir  
Psalm. LXI. Exaudi Deus deprecationem meam Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Hantboecxken1565 (1565), f88v [nr. 64]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet myne stemme roep ick tot Godt, / My sal [...] Auß tieffer not schrey ich zu dir  
Psalm. LXXVII. Voce mea ad Dominum cla Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Hantboecxken1565 (1565), f107v [nr. 80]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO goede Godt in eewicheyt, / Onsen Vader en Heere Auß tieffer noth schrey ich  
D. M. Luth / Linck, [...] | Een Lofsanck tot [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Hantboecxken1565 (1565), 2f72r [nr. 214]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAensiet doch heer myn moeyt' end leijdt, / Daer [...] Uut dyeper noodt, schrey ick tot dij  
Sannes, J.P. | Die 17 Psalm [...] [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f33r [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dHoert doch na my ghi minschen all / Ghy die hyer [...] Uut dyeper noet schrey ick tot dij  
Sannes, J.P. | Die 49 Psalm Aus tiefer Not schrei ich zu dir
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f74v [nr. 32]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.4dGhi hebt my heer gantslick deurgrondt / End [...] Uut dyeper noodt schrey ick tho dy  
Sannes, J.P. | Die 139 Psalm Aus tiefer Not schrei ich zu dir
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f145r [nr. 65]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4b


tabelbreedte