Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Op een tijd op een tijdfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAch wanneer ! ach wanneer ! / Zie ik die dagen weer Herderin, Herderin  
Brant je niet [...] | Een vonkje in d' Asch Op een tijd op een tijd
DCSchichtje(1)1652 (1652), p185 [nr. 71]
2A 2A.3A 3b.4C 4C 3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAmarant, Amarant, / U vriheyt blust den brandt Herderin Herderin  
Op een tijd op een tijd
DCSchichtje(2)1656 (1656), p73 [nr. 28]
2A 2A.3A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp een tijdt, op een tijdt, / Raeckten ick mijn [...] Als 't begint  
Een aerdig Lied, Van de Spinnekop Op een tijd op een tijd
PrLb1675 (1675), p91 [nr. 36]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp een tijt, op een tijt, geraacte ick uijt spijt [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Droncke mans Droom Van een Spinnekop Op een tijd op een tijd
HsAmTB 205F34 ([16xx][2e helft 17e eeuw]), f5r [nr. 2]
.2A.2A.3A.3b.4C.4C.3bOp een tyd, op een tyd / Geraakte ick door spyt [geen wijsaanduiding]  
JAPANSE DROOM Op een tijd op een tijd
KOpdisser1678 (1678), p69 [nr. 18]
2A 2A.3A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp een tijdt, op een tijdt, / Raeckt ick mijn [...] Op een nieuwe Voys  
Een Nieuw Liedt van een aerdige Spinne-kop, [...] Op een tijd op een tijd
OHLb1680 ([1680 ca.]), p44 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt en siet, Koopt dit Liet, / En hoort na mijn bediet Van de Spinnekop, &c.  
Een Nieuw Kluchtigh Liedt, van 't gesmockelt Vleesch Op een tijd op een tijd
NiPrinsesseLb1682 (1682), p19 [nr. 8]
2A 2A.3A.3b,4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp een tijdt, op een tijdt, / Raeckten ick mijn [...] Alst begint  
Aerdigh Liedt van de Spinnekop Op een tijd op een tijd
Buisman1694 (1694), p85 [nr. 38]
2A 2A.3A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp een tijdt en op een tijdt / gheraeckten ick [...] alsoo t'begint  
Overbeke, Aernout van] | Liedeken Op een tijd op een tijd
HsAntwSB 636783 (1696), p178 [nr. 128]
2A.2A.3A.3b.4C.4C,3bHerderin Herderin, / Hoe langh sal wreede Min op een nieuwe vois  
Nieuwe Vryagie tusschen den Herder Floriaen en de [...] Op een tijd op een tijd
NiHaVi_UtNaKu1700 ([1700 ca.]), p4 [nr. 2]
2A 2A.3A.3b.4C.4C.3bOp een tijd, op een tijd, / Geraekte ik door spijt Als 't begint  
De japansche droom Op een tijd op een tijd
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p5 [nr. 2]
2A 2A.3A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenô Verbruyd! ô verbruyd! / Hier zo hangt het [...] [geen wijsaanduiding]  
Rosseau, J. | Hy Zingt Op een tijd op een tijd
Rosseau Zingkramer1708 (1708), p26 [nr. 31]
2A 2A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp een tijt, op een tijt / Geraekte ik door spijt [geen wijsaanduiding]  
Overbeeke, Aernout van | Japansche DROOM Op een tijd op een tijd
Overbeke RW1709 (1709), 2p40 [nr. 64]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaakje klaer, maakje klaar; / De Kallefs kop is gaar Op den top, op den top &c.  
Op het eeten van een KALFSKOP Op een tijd op een tijd
ThMinnewit(3)1712 (1712), p36 [nr. 22]
2A 2A.3A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Weesen kon, 't weesen kon, / Dat in de gulde Zon Op den top, op den top, Daar sat een spinnekop  
Westerhooven, Jan van | Of 'er meer [...] Op een tijd op een tijd
Westerhooven ZNG1716 (1716), p111 [nr. 35]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaastmaal waar, laastmaal waar, / Ik met ronde [...] Op den Top  
Rosseau, Jacobus | ZANG Op een tijd op een tijd
Rosseau VMS1730 ([1730 ca.?]), p139 [nr. 72]
2A 2A 4A 3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp een tijdt, op een tijdt, / Raeckten ick mijn [...] Als 't begint  
Aerdig Liedt, van de Spinne-kop Op een tijd op een tijd
OpZvSpeelwagen1730 ([1730 ca.]), p86 [nr. 45]
2A 2A.3A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaekje Klaer, Maekje Klaer, / De Kallefs Kop is gaer Op den Top, Op den Top  
Een Nieuw Lied, op 't Eeten van een Kalfs Kop Op een tijd op een tijd
Overtoompje1731 (1731), p16 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCloridé, Cloridé, / Eilaas, wat droever wee Op den top, op den top, &c.  
CELADON en CLORIDE Op een tijd op een tijd
NThMinnewit(3)1731 ([1731]), p125 [nr. 89]
2A 2A.3A.3b.4C.4C.3bHoe verblijt, Hoe verblijt, / Dat Lodewijk nu spijt Van de Spinne-kop  
Victorie Liedt, op het veroveren van alle de [...] Op een tijd op een tijd
Ravestein TrvN1734 (1734), p36 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat geluyd, / Wat geluyd Van de Spinnekop  
Een Lied, over de Gesegende en Gelukkige [...] Op een tijd op een tijd
Ravestein TrvN1734 (1734), p82 [nr. 37]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaakje klaar, maakje klaar, / De Kalfs-kop die is gaar Op den top, Op den top, zag ik een enz.  
Op 't Eeten van EEN KALFS-KOP Op een tijd op een tijd
ApNicg1741 ([1741]), 3p26 [nr. 60]
2A 2A.3A 3b.4C.4C.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat voor Vreugd, Wat voor Vreugd, / ô Onbezonnen [...] Maekje Klaer  
TEGEN HET TROUWEN Op een tijd op een tijd
ApNwjg1745a (1745), p67 [nr. 31]
2A 2A.3A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEi wat nood! Ei wat nood, / Myn Knorre Pot is Dood Op een tyd, Op een tyd  
WEDUWEKLAGT Op een tijd op een tijd
ApNwjg1745a (1745), p81 [nr. 40]
2A 2A.3A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNieuwe Jaer, Nieuwe Jaer, / Wat valje my ook zwaar! Maekje klaer, &c.  
NIEUWEJAERS ZANG Op een tijd op een tijd
ApNwjg1745a (1745), p114 [nr. 58]
2A 2A.3A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Is gedaan, 't is gedaan, / Bruydje Lief je [...] Maak je klaar, maak je klaar  
BRUYLOFTS-ZANG Op een tijd op een tijd
ApKermisg(3)1746 (1746), p61 [nr. 31]
.2A.2A 4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaar wat hoor, maar wat hoor / Ik hier aan myn [...] Op een tyd, Op een tyd  
[CLORIS EN ROSEMOND] Op een tijd op een tijd
ApKermisg(3)1746 (1746), p93 [nr. 47d]
2A 2A 4A.3b 4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNieuwejaer, Nieuwejaer, / Wat valje my ook zwaer Maekje klaer, &c.  
NIEUWEJAERS ZANG Op een tijd op een tijd
KoninginHongarije1746 (1746), p41 [nr. 17]
2A 2A.3A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLang genoeg, lang genoeg, / Messieurs het is nog vroeg Maek je klaer  
Ys-gezang Op een tijd op een tijd
ApNwjg(2)1753 (1753), p24 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAan den disch! aan den disch! / 'k Zie dat ze [...] Maek je klaar, maek je klaar  
Boonen traktement Op een tijd op een tijd
ApNwjg(2)1753 (1753), p161 [nr. 91]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 41

first
next 11
last

tabelbreedte