Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Pange linguaEr zijn verschillende melodieën met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
sorteer op volgnummer van de melodie

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanNu laet ons allen vroelick wesen / wy hebben den [...] pange lyngena gloria [van den hiligen sacrament]  
Pange lingua
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p304 [nr. 89]
.4a.4B.4c.4B.4d.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu laet ons allen vrolijck wesen / Wi hebben [...] Pange lingua gloriosi corporis myste   muzieknoot 
Pange lingua (1)
DEPB1539 (1539), f100r [nr. 180]
.4a.4B.4c.4B.4d.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Dijn arme hoopken Heer doet clagen / Grooten [...] Pange lingua  
Styfel, Michael] | Een gheestelijck [...] Pange lingua
GehSout1567 (1567), f307v [nr. 281]
.4a.4B.4a.4B.4a.4BTsecret des lichaems glorieus: / En des bloets [...] Pange lingua gloriosi  
Aquinas, Thomas / [...] | Pange lingua [...] Pange lingua ?
Batson HoL1576 (1576), p19 [nr. 18]
4A 4A 4b 4b 4c 4cVerbreijt o tong nu glorioes / krijchshandel ende [...] Pange Lingua gloriosi prælium certaminis  
Venantius Fortunatus | Ter Metten tijt. [...] Pange lingua
HsUtUB 1338 (1582), p80 [nr. 67]
.4A.4B.4A.4B.4A.4BSpreeckt mijn tong den loff glorioes / Van dat [...] Pange Lingua gloriosi  
Aquino, Thomas van | Den tweden [...] Pange lingua
HsUtUB 1338 (1582), p130 [nr. 100]
.4A.4B.4A.4B.4A.4BWaerde Maria maecht altijt / die sonder pijn hebt [...] Pange lingua  
Den lesten vrijdach September ende den eersten [...] Pange lingua
HsUtUB 1338 (1582), p189 [nr. 140]
.4A.4B.4A.4B.4A.4BDe al syn leit wil wrecken / manu bellatoria [geen wijsaanduiding]  
Pange lingua ?
HsTirs (1588), pVII [nr. 2]
3a 3b 3a 3b 3a 3bNu sijn die armen godt gelaten / Die blinckende [...] vant heylich Sacrament: Pange lingua [...]  
Een gheestelick liedeken Pange lingua ?
HsUtCC Warm92F25 ([1594 ca.]), f281r [nr. 14]
.4a.4a.4b.4b.4b,4CTer fonteyn vant eeuwigh leven / Dorst mijn [...]  
Damianus, Petrus | Vande glorie des [...] Pange lingua ?
Sailly VL1595 (1595), p150 [nr. 17]
4A 4b 4A 4b 4A 4bWilt ontspringen,, lofsanck singen, / Onsen Heer [...] Pange Lingua gloriosi  
Janssens van [...] | Een nieu [...] Pange lingua
Janssens NDGL1605 (1605), p56 [nr. 27]
2a 2a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mijn tong wilt vrolic singen / tgloriose [...] (Hymnus). Pange Lingua. En gaet op de selfde wijse  
Hymnus, Pange Lingua Pange lingua
LeisenboekC1605 (1605), p109 [nr. 25]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ontspringhen, lof sanck singhen / Onsen Heer [...] Pange lingua gloriosi  
Een nieu Gheestelijck Liedeken Pange lingua
LeisenboekC1605 (1605), p117 [nr. 26]
2a 2a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ontspringhen, lofzanck singhen / Onsen Heer [...] Pange lingua gloriosi  
[Janssens van Roosendael, Nicolaes] Pange lingua
HofkenBeth1607 (1607), p46 [nr. 20]
2a 2a 4B 4a 4B 4a 4BS' Avonds als de Son gingh duycken / In de Zee [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxxvj. Loff-sangh In-houdende de Historie [...] Pange lingua (1)
Hymni1615a (1615), f33r [nr. 36]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ontspringhen, Lof-sangh singhen, / Onsen [...] Paugelingua gloriosi  
Een nieuw Geestelijck Liedeken Pange lingua
NGheestLb1618 (1618), fD7v [nr. 26]
2a 2a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenQuas, o summe Rex caelorum, / Grates tibi referam? Pange lingua gloriosi   muzieknoot 
Haeften, B. van | GRATIARUM ACTIO PRO [...] Pange lingua
Haeften LusthCL1622 (1622), p162 [nr. 47]
4a 4B 4a 4B 4a 4BPange lingua, gloriosi, / Corporis mysterium [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Pevernage, A.?] | HOOG-WAERDIG [...] Pange lingua (1)
Stalpart GJZ1628 (1628), p118 [nr. 74]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Singht met tonghen,, onbedwonghen: / 't Lichaem [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | HOOG-WAERDIG [...] Pange lingua (1)
Stalpart GJZ1628 (1628), p119 [nr. 75]
2a 2a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Pange lingua gloriosi, / Corporis mysterium Op zijn bekende kerckelijcke wijse  
Gheestelycke Lof-sangh, van het alderheylichste [...] Pange lingua
Teylingen DO1628 (1628), p271 [nr. 15]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ontspringen, lofsang singen / Onsen Heer [...] Op de voorgaende wijse  
Lof-sangh Pange lingua
Teylingen DO1628 (1628), p273 [nr. 16]
2a 2a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO ghenuchelijcken Vrede! die de Salighe bevondt, [...] Pange lingua gloriosi   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | Die Begheerighe: [...] Pange lingua
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p202 [nr. 82]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Ghy salicheyt der eerden, / Soete Jesu weest gegroet: Pange lingua  
Theodotus, S.] | Groetenisse tot [...] Pange lingua
GLusthof1632 (1632), p39 [nr. 17]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Ghy zaligheyt der Aerden, / Soete Jesu weest ghegroet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ghebedt van St. Bernardus aen de gecruyste Leden [...] Pange lingua (1)
GNachtegaal1634 (1634), 1p54 [nr. 16a]
4a 4B 4a 4B 4a 4BO Jesu mijn Godt en Heere, / Moet ick voor mijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Smaendaeghs. Aen de knien. Pange lingua (1)
GNachtegaal1634 (1634), 1p58 [nr. 16b]
4a 4B 4a 4B 4a 4BWeest ghegroet Jesu mijn Heere, / Die vermoeyt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Dijnsdaeghs. Aen de Handen Pange lingua (1)
GNachtegaal1634 (1634), 1p60 [nr. 16c]
4a 4B 4a 4B 4a 4BWeest ghegroet O Jesu goedigh / Vol van troost en [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Woonsdaeghs. Aen de Sijde Pange lingua (1)
GNachtegaal1634 (1634), 1p62 [nr. 16d]
4a 4B 4a 4B 4a 4BO Jesu mijn soete minne, / Weest ghegroet mijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Donderdaeghs. Aen de Borst Pange lingua (1)
GNachtegaal1634 (1634), 1p64 [nr. 16e]
4a 4B 4a 4B 4a 4BO goet hert van mijnen Heere, / U groet ick met [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Vrydaghs. Aen 't herte Pange lingua (1)
GNachtegaal1634 (1634), 1p67 [nr. 16f]
4a 4B 4a 4B 4a 4BO bebloede Hooft mijns Heeren, / Met die wreede [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Saterdaeghs. Aen het Aensicht Pange lingua (1)
GNachtegaal1634 (1634), 1p70 [nr. 16g]
4a 4B 4a 4B 4a 4B


tabelbreedte