Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Babel is nu gevallenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanBabel is nu ghevallen / Haer cooplieden crijten so seer Ghy Adams generacie  
17 Babel is nu gevallen
VhL1552 ([1552-1554]), fC3v [nr. 17]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.4E.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Adams generacie / Ghy hebt een cleyne cracht Babel is nu ghevallen  
47 Babel is nu gevallen
VhL1552 ([1552-1554]), fF6r [nr. 47]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBabel is nu ghevallen / Haer cooplieden crijten so seer Ghy Adams generacie  
Babel is nu gevallen
VhGL1558 (1558), fD3r [nr. 23]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.4E.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Adams generacie / Ghy hebt een cleyne cracht Babel is nu ghevallen  
Babel is nu gevallen
VhGL1558 (1558), fH4v [nr. 62]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Syon uutgelesen, / U bruydegoms stem neemt waer Babel is nu gevallen  
Babel is nu gevallen
VhL1559 ([1559?] 1598), fS6v [nr. 93]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3e.3DRijst uut des doots beswaren / Christen Ghemeynte fijn Babel is ghevallen  
Babel is nu gevallen
VhL1566 (1566), f280r [nr. 249]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3a.3DAenhoort met neerstichden / Menschen verstaet wel mijn Babel is nu ghevallen  
Een Nieu Liedeken, gemaeckt van twee Vrienden, [...] Babel is nu gevallen
Confessio1579 (1579), [f135r] [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3a.3DRijst uut des doots beswaren / Christen Gemeynte fijn Babel is ghevallen  
Babel is nu gevallen
SchrL1580 (1580), f282r [nr. 276]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een liet wil ick gaen singen / Dit wel ghedachtich zijt Rijst uut des doots beswaren  
Babel is nu gevallen
TwLB1583 (1583), f225v [nr. 179]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3a.3DEen Liedeken wil ick gaen singhen, / Dit wel [...] Rijst uut des doots beswaren  
Een nieu liedeken vant Oorlof Babel is nu gevallen
SomNSL1586 ([1586 ca.?]), fD7v [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3a.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Daer twee liefjes doer minne / voergaren seer voerblyt daer 2 liefjes doer minnen voerblyt  
Babel is nu gevallen ?
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f20r [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3a.3D
txtEen eerbaer schoon Jonckvrouwen / Durwont het [...]  
Een nieu lijedeken Babel is nu gevallen
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f147r [nr. 115]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3a.3D
txtJaacht uut met haesten veerdich, / U boel dats [...] Babel is ghevallen  
Honich, T.C. Babel is nu gevallen
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f11v [nr. 12]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3e.3DIck sach twee spruyten schieten / Aen Zyons waetercandt Rijst uut des Doodts beswaren  
Clock, Leendert Babel is nu gevallen
Clock VhSNL1593 (1593), p279 [nr. 90]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3a.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Seer beminde ghepresen / Ick wensche u Gods vre O Zyon uutgelesen  
Clock, Leendert Babel is nu gevallen
Clock VhSNL1593 (1593), p447 [nr. 145]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3a.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Spruyten van teere leden / Jeughdelick int saysoen O Zyon uutgelesen  
Clock, Leendert Babel is nu gevallen
Clock VhSNL1593 (1593), p451 [nr. 146]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3a.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Godt de Vader almachtich, / Alleene wijs end' goet Rijst uyt des doots beswaren  
Mander, Karel van / [...] | Een nieu Liedeken Babel is nu gevallen
Mander HLS1595 (1595), p88 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.2B.2B.3C.1C.2a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls lieve vrienden pleghen, / Zijnde gheest'lijck [...] Ick sach twee spruyten schieten, etc.  
Clock, Leendert Babel is nu gevallen
Clock VhSNL1598 (1598), p65 [nr. 30]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Rechter staet voor de deure, / Waeckt op, [...]  
Schickt u nae den tijdt. [naamspreuk] / [Brauwer, [...] Babel is nu gevallen (ZIE OOK)
Mander Harp1599 (1599), p311 [nr. 110]
.3a.4B.3a.4B.2C.2C.3D.3a.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhepeyns en swaer doleuren, / Dat doet my groot [...] Babel is nu ghevallen, &c.  
Verheucht in deucht [...] | Een ander lied Babel is nu gevallen
Straten SomNSL1599 (1599), fG5v [nr. 35]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Adams kinderen cleyne, / Hoe compt dat ghy [...] Babel is nu ghevallen  
Een kinder Liedeken Babel is nu gevallen ?
Straten SomNSL1599 (1599), fG7r [nr. 36]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Joncxken jonck van jaren, / Schickt u naer [...] Eeen Liet wil ick gaen singhen dit wel [...]  
Mander, Karel van?] Babel is nu gevallen
Straten SomNSL1599 (1599), fM5r [nr. 64]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3a.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheypeyns en swaer doleuren, / Dat doet my groot [...] Babel is nu ghevallen  
Babel is nu gevallen
Mander Herderpijp1603 (1603), p281 [nr. 82]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3a.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt den Vader almachtich / Alleene wijs en goet Rijst uyt des doots beswaren  
Mander, Karel van / [...] | Een nieu Liedeken Babel is nu gevallen
Mander Herderpijp1603 (1603), p295 [nr. 87]
.3a.3B.3a.3B.2B.2B.3C.1C.2a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Zyon uytghelesen, / U Bruydegoms stem neemt waer Babel is nu ghevallen  
Babel is nu gevallen
SomLGL1609 (1609), p189 [nr. 61]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRyst uyt des doots beswaren, / Christen ghemeynte fijn Babel is nu ghevallen  
Babel is nu gevallen
SomLGL1609 (1609), p452 [nr. 149]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen liet wil ick gaen singhen, / Dit wel [...] Rijst uyt des doots beswaren  
Babel is nu gevallen
SomLGL1609 (1609), p498 [nr. 160]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick te met ghedachtich / Ben, ons lieflijck [...] Een liedt wil ick gaen singen  
Een scheyt liedeken aen onse gheloofs ghenooten [...] Babel is nu gevallen
ENGL1612 (1612), f4r [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3a.3DEen liedt moet ick u dichten / O maechedekens seer goet Rijst uyt des doots beswaren  
P.J. / Jansz, Pieter] | Aen 3. jonge [...] Babel is nu gevallen
ENGL1612 (1612), f58r [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3a.3DDen Rechter staet voor de deure / Waect op lieve [...] Rijst uyt des doots beswaren  
Brauwer, M. de / [...] | Een nieu Liedeken Babel is nu gevallen
Brauwer Schalmei1614 (1614), p332 [nr. 60]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte