Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Petit Bordeauxfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanZondig mensche! gaet te Gode, / Hem alleen uw' [...]   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | LXXXI. Dosis. DE BIECHT Petit Bordeaux (REF)
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p252 [nr. 83]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSatyrus ging over straten / Daer een gulden Afgod stond   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | S. SATYRUS [...] Petit Bordeaux (REF)
Stalpart GJF1635 (1635), p66 [nr. 23]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFelicissimus heeft heden / T'samen met Rogatiaen  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SS. FELICISSIMUS en [...] Petit Bordeaux (REF)
Stalpart GJF1635 (1635), p1000 [nr. 422]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRycken Coopman van Cremonen! / Armen-vader Homo boon  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE HOMO-BONUS, [...] Petit Bordeaux (REF)
Stalpart GJF1635 (1635), p1071 [nr. 452]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMeisies maet die alle daegen / Mijn geneegent [...] Petijt sot de Bordeaux  
Petit Bordeaux
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f80r [nr. 65]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DVreuchde Rijcke Jonge Lieden / Wel hoe sit men [...] Petijt sot de Bordeaux  
Petit Bordeaux
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f88r [nr. 72]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D 4DOnlangs wou ick om wat Baarsjes, / Bij een Dorp [...] Le Petit sault de Bordaux  
Is dat Casewierisz. [naamspreuk] Petit Bordeaux
DCSchichtje(2)1656 (1656), p35 [nr. 14]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRept mijn soete Cameraetje / repje wat dese Kamer, uyt Petit' sourc' de Bordeaux  
Bruno, H.] | Terpsichore Petit Bordeaux
AmMengelmoes1658 (1658), p50 [nr. 16]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c.3D 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMoaiken zaau 't wel iensgens woage, / Wist zy ien [...] Petit soit de Bordeaux  
Questiers | Oubollige Lijf-artz Petit Bordeaux !
AmMengelmoes1658 (1658), p64 [nr. 23]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 2E 2E 2c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMeysje-maat die alle dagen / Mijn gehoorsaamheyt [...] Petit Sault de Bordeaux  
KAART-SPEL Petit Bordeaux
HaNachtegaal1659 (1659), p19 [nr. 9]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEensjes vraagde my een Zusje / Met een [...] Petit Soux de Bordeux  
ONGEVEYNSTHEYT Petit Bordeaux
HaNachtegaal1659 (1659), p21 [nr. 10]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJonge dochters kloek van oordeel / Die hier aan [...] Petit Joye  
BRUYLOFTS-VRAAG Petit Bordeaux
HaNachtegaal1659 (1659), p118 [nr. 47]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeg ik bid u soete Meysje / Ist u doch wel eens [...] La petit Sault de Bordaux  
Petit Bordeaux
HaNachtegaal1659 (1659), p204 [nr. 74]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenle petit saut de Bordeaux [instr.] le petit saut de Bordeaux   muzieknoot 
Petit Bordeaux
HsEnkhuizen ([1659, na][voor 1703 ca.?]), f50r [nr. 44] transcr.Op wel op mijn doffe sinnen, / Set u sinnen [...] Petit soit de Bordeaux  
Soet, Jan] / Komt [...] | STOCK IN 'T [...] Petit Bordeaux
SVrijagie1661 (1661), p29 [nr. 3]
4a 4B 4a 4BOch ick mach wel droevich schreien, / Dat ick nu [...] Petit soit de Bordeaux  
Per Servirvi [naamspreuk] | KLAGHTE, Van [...] Petit Bordeaux
SVrijagie1661 (1661), p91 [nr. 7]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DAfgodinne van mijn leeven, / Boven-aardsche [...] Areladijn  
Blasius, J. | A.B.C. Aan CELESTYNE Petit Bordeaux
Blasius FK1663 (1663), p59 [nr. 3]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat heeft Liefde wondre werken! / Wat heeft [...] Amarante  
Blasius, J. | Minne-Siekte Petit Bordeaux
Blasius FK1663 (1663), p70 [nr. 8]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp vergoode Sang-godesse / Trek een andre vaarse-lijn Petit saux de Bordeaux  
Blasius, J. | Op haar Schoonheyd, [...] Petit Bordeaux
Blasius FK1663 (1663), p162 [nr. 54]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRept mijn soete Cameraetje / Repje wat dese Kamer uyt Petit' sourc' de Bourdeaux  
Feest-Gezangen] 7. Terpsichore Petit Bordeaux
HnTrekschuitje(2)1663 (1663), p27 [nr. 11]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrienden wil je vrolijck wesen, / Schuuwt het [...] Petit soit de Bourdeaux  
Elzevier, P. | ONGELUCKIGE DOBBELAERS Petit Bordeaux
ApSnaren1664 (1664), p173 [nr. 46]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DGoeden avont zy u allen / Excusseert mijn stoutigheyt Petit soyt d'Bordaus  
CUPIDOOS Capittel-stokjen Petit Bordeaux
Elzevier LA1667 (1667), p260 [nr. 49]
4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDronken zijn in Sterke-dranken, / Dronken zijn in [...] ELDERS Wie sleet heugelijker Dagen  
Lodenstein, J. van] | DRONCKENSCHAP, Op [...] Petit Bordeaux
Lodenstein US1676 (1676), p52 [nr. 21]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D 4e 4F 4e 4F 4g 4F 4g 4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanWie sleet heugelijcker dagen / Dan Hy, dien den [...] Petit Bordeaux   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Genade en [...] Petit Bordeaux
Lodenstein US1676 (1676), p181 [nr. 57] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Half-gesleten droefheyd stelpen / Met [...] Petit Bordeaux (twee versen voor een [...]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Aansprake aan [...] Petit Bordeaux
Lodenstein US1676 (1676), p232 [nr. 72] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.N.N. Als den Bruyd'gom in den / Nare nagt sijn [...] Petit Bordeaux  
Lodenstein, J. van | IN-VAL Op Occasie, [...] Petit Bordeaux
Lodenstein US1676 (1676), p282 [nr. 87]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanHoe! mijn Verre-sigt vergeten? / Wat ick soeck, [...] Petit Bordeaux (met 8 regulen voor een vers [...]  
Lodenstein, J. van | EENIGE INVALLEN [...] Petit Bordeaux
Lodenstein US1676 (1676), p291 [nr. 105]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanSchipper! siet gy daar wel leggen / Vijf, ses [...] Petit Bordeaux  
Lodenstein, J. van | Invallen op eene [...] Petit Bordeaux
Lodenstein US1676 (1676), p302 [nr. 107]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanRept mijn soete Cameraetje, / Repje wat dese Kamer uyt, Petit sourc' de Bordeaux  
Bruno, H.] | De Bruydt naa Bedde Petit Bordeaux
VermakOpd1677 (1677), p171 [nr. 39]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoede Vrienden en Vriendinne, / Op 't versoeck, [...] Petit soux de Bordeaux  
Cupidoos Vis-verkopery, aen de E: Gasten van [...] Petit Bordeaux
KOpdisser1678 (1678), p178 [nr. 50]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 100

first
next 30
last

tabelbreedte