Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Petite royalefirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanVII [instr.] La petite Royalle   muzieknoot 
VII Petite royale
Kabinet(2)1649 (1649), f9v [nr. 22]O lief Dorinde weerde Maeght, / Ick sal u [...] Seght mijn wel soete Harderin, &c.  
Nieuw t'samen-spraeck, tusschen Damon en Dorinde Petite royale
AmRommelz1651 ([1650+]), p3 [nr. 2]
.4A.3b 3b 3A.2c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiefhebbers van het vaderland, / Wilt doch [...] O lief dorinde waerde maagd  
Petite royale
HsLwT 161 ([1650-1740]) [nr. 18]Wy Nymphjes singen op 't gehoor / Dat Junoôs [...] La petite Royale  
Baarlant, M. van | REY van MUSEN Petite royale
Baarlant Dorimena1652 (1652), p51 [nr. 2]
.4A.3b 3b 3A.3c 3D.3c 3D.3DAls 't Bietje ritselt om een Roos / Neemt sy een [...] La Petite Royalle  
Petite royale
Baarlant Dorimena1652 (1652), p97 [nr. 33]
.4A.3b 3b 3A.3c 3D.3c 3D.3DChastillon gardez vos appas / pour quelqu'autre [...] La petite Royalle   muzieknoot 
Petite royale
Baarlant Dorimena1652 (1652), p108 [nr. 44] transcr.Vliet suchjes daar mijn Dorimeen / U klachjes sal [...] La petite royalle  
Petite royale
Baarlant Dorimena1652 (1652), p108 [nr. 45]
.4A.3b 3b 3A.3c 3D.3c 3D 3DO lief Dorinde waerste Maeght, / U schoonheyt sal [...] Petit Royal  
Petite royale
DCSchichtje(1)1652 (1652), p19 [nr. 8]
.4A.3b 3b 3A.2c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Phebi Zon ey rent wat voort! / En graeft u aen [...] Petit Royal  
Dat's Bon [naamspreuk] / Bon, A.] Petite royale
DCSchichtje(1)1652 (1652), p30 [nr. 13]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLest als ick hittigh vande Zon, / Seer lustigh [...] Petit Royale  
Petite royale
DCSchichtje(1)1652 (1652), p62 [nr. 27]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat dust [duft?] wat doost [dooft?] mijn blye [...] Petit royal  
Bon is altijt goet [...] | CHANCON NOUVELLE Petite royale
DCSchichtje(1)1652 (1652), p128 [nr. 53]
.4A.3b 3b 3A.3c 3D 3c 3D 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerdwaalde zinnen, die u Min / Op 't lonken van [...] Petit Royal  
VRIERS Dwaal-star Petite royale
DCSchichtje(1)1652 (1652), p165 [nr. 66]
.4A.3b 4b 3A 3c 3D 3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenClorinde hoe langh sal het sijn / Dat ghij mijn [...] Petite Roijale  
Petite royale
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f19r [nr. 16]
.4A.3b 3b 3A.3c 3D.3c 3D.3DGhij dwasen die het Minne vier / Met stercken [...] Petijte Roijael  
Petite royale
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f36r [nr. 31]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D.3c 3D 3DWat weet Cupîdo Godt der minn' / Al droefheyt en [...] Chastillon prestez vos appas  
Hanins, Albertus [...] | Beklagh op [...] Petite royale
Hanins BC1653 (1653), p14 [nr. 4]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGants bloed! wat zag ik lest een Klucht, / Toen [...] La Petit Royaal  
Snaakze Frats Petite royale
Olipodrigo(1)1654 (1654), p112 [nr. 27]
.4A.3b 3b 3A.2c 3D.3c 3D.3D't Was 's morgens vroeg, eer dat Auroor / Haar [...] Petit Royael, &c.  
Seep, C.] Petite royale
Olipodrigo(2)1654b (1654), 3p27 [nr. 10]
.4A.3b.3b 3A.2c.3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWegh Cupido, wegh Venus kindt, / Vliedt van my [...] O Lief Dorinde, weerde Maeght  
Drinck-liedeken Petite royale
Mommaert BrN1654 ([1654]), p234 [nr. 100]
.4A.3b 3b 3A.2c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is 't slechte Vrijers in de koelt / Met uwe [...] Petite Royale, &c.  
Petite royale
AmVreugdestr(1)1655 (1655), p82 [nr. 30]
.4A.3b 3b 3A.3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn-Goodje, Guytje, afgherecht / Op alle troetel-kuuren Petite Royale  
Bruno, H. | Feest-Liedtje Petite royale
AmVreugdestr(1)1655 (1655), p107 [nr. 39]
.4A.3b 3b 3A.2c 3D,3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy die int hert de winter draegt / En somer op uw kaken Petite Royale  
Petite royale
AmVreugdestr(1)1655 (1655), p162 [nr. 54]
.4A.3b,3b 3A.2c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe nijt, van spijt, haer Reusel scheurt, / Nu sy [...] Petite Royale  
Schellinks, W.] | [Zang, strofe III] Petite royale
AmVreugdestr(1)1655 (1655), p203 [nr. 88]
.4A.3b 3b 3A 2c.3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNaer achter dan, en betert jou / Maeck datter [...] Petite Royale, &c.  
naamspreuk: Ay hael over Petite royale
AmVreugdestr(1)1655 (1655), p213 [nr. 99]
.4A.3b.3b 3A.3c 3D.3c 3D 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu Feest-genoden altemaal / Wilt u geluit vermengen Petite Royale  
BRUILOFTS-ZANGH Petite royale
Olipodrigo(1)1655 (1655), p117 [nr. 27]
.4A.3b 3b 3A.3c 3D.3c 3D.3DWel hay, hoe zit men hier dus stil, / Foei, dat [...] La Petit Royaal  
W.S. / [Schellinks, W.] | VREUGDE-WEKKER Petite royale
Olipodrigo(1)1655 (1655), p170 [nr. 44]
.4A.3b 3b 3A.2c 3D.3c 3D.3DWel zoete Meisje maat, zal 't noit dan wezen? / [...] Petit Royaal  
Petite royale
Rommelzoo1655 (1655), p199 [nr. 53]
.5a.5B.2a.2B.5B.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe nijdt, van spijt, haar Reuzel scheurt, / Nu zy [...] Petite Royale  
Schellinks, W. | [Zang, strofe III] Petite royale
Rommelzoo1655 (1655), p226 [nr. 62]
.4A.3b 3b 3A 2c.3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGants bloed! wat zag ik lest een Klucht, / Toen [...] La Petit Royaal  
Snaakze Frats Petite royale
Rommelzoo1655 (1655), p319 [nr. 89]
.4A.3b 3b 3A.2c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Adams kindt! gedachtich zijt / Dat gh' eens [...] O Lief Dorinde! waerde Maeght  
Swaen, G. de] | Kort vermaen om wel [...] Petite royale
Swaen ZZT1655 (1655), p88 [nr. 49]
.4A.3b 3b 3A.2c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEentich, up 't midden vanden dach / Beving de [...] Petit Royal  
Bon, G. Petite royale
DCSchichtje(2)1656 (1656), p14 [nr. 6]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 108

first
next 30
last

tabelbreedte