Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Phoebus is lang over de zee

In Engeland was deze melodie bekend onder de naam "Bara Faustus' Dream" of "Barrow Foster's dream". Zie Chappell, Popular music of the olden time, Londen, z.j., I, p240: "Come sweet Love, let sorrow cease". Oudste bron is een liedblad dat Ebsworth (in The Roxburghe Ballads 1871-1899) dateert vòòr 1609. Zie Simpson 1966, 34-5.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanPhebus die is langh over de Zee / Glinsterende [...] Soot begint  
Een nieu Liedeken Phoebus is lang over de zee
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p115 [nr. 76]
4A 4b 4A 4b 4C 4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mijn alderschoonste Nimphe reyn / U Lieffde [...] Phoebus die is lang over de Zee  
Breughel, G.H. van | Een nieu Amoureus [...] Phoebus is lang over de zee
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p34 [nr. 19]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelijck een Jagher in het veldt, / Staet vroegh [...] Phoebus is langh over  
Nieu Liedeken Phoebus is lang over de zee
Apollo1615 (1615), p60 [nr. 48]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJeughdighe Nymphen, die 't boerten bemint, / [...] Phoebus is lang over, &c.  
Starter, J.J. Phoebus is lang over de zee
Wellens VJ1617 (1616-1617), p153 [nr. 88]Wel op, mijn Musa! heel vrolijck van sin, / Om [...] Phoebus is langh over de Zee  
Starter, J.J. Phoebus is lang over de zee
Wellens VJ1617 (1616-1617), p165 [nr. 97]Nu ghy molenaers maelt ghelijck,, al het koren is [...] Venus die is over de Zee. &c.  
Rodenburg, Th. | Celia, Leridano, [...] Phoebus is lang over de zee
Rodenburg HeCelia1617 (1617), fF4r [nr. 6]
4A 4b 4A 4b 4C 4C.3CComt, comt, comt Naiadekens, comt / Comt ghy [...] Ras ontwaeckt Liefhebberen  
Cannenburgh, [...] | Noch een ander Phoebus is lang over de zee
Cannenburgh KlVenster1618 ([1618]), fA3v [nr. 3]
4a 1B 4c 4a 1B 4c.1d.1d.1d.1E.1d.1d.1d.1E.3ESalige zieltjes die zoo verblijdt / Voor de Goden [...] [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. | AARDIGHE Phoebus is lang over de zee
Bredero SR1619 (1619), p70 [nr. 4]
4A 4b,4A 4b 4C 4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO vermakelijke lust / Vreuchde moet hier zijn geresen Phoebus is langh over de Zee  
Vermaeck'lijck Bruylofts-Lied Phoebus is lang over de zee
Colevelt Lh1619 (1619), 5 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls des liefdens teugels kracht / In het spoor [...] Phoebus is langh over de Zee, &c.  
In Liefde Bloeyd / [...] | Bruylofts-Liedt, Phoebus is lang over de zee
Rodenburg EPB1619 (1619), p277 [nr. 4]
4A 4b 4A 4b 4C 4C.3CSchatert uyt, o galmts gheluydt! / Laet ons d' [...] Phoebus is langh over de Zee, tc.  
In Liefde bloeyd / [...] | Bruylofts-Liedt, Phoebus is lang over de zee
Rodenburg EPB1619 (1619), p291 [nr. 5]
4A 4b 4A 4b 4C 4C.3CAl-bestuurder, Hooghe Godt, / Wilt deez' nieu [...] Phoebus is langh over de Zee, tc.  
Rodenburg, Theodoor | Bruylofts-Liedt, Phoebus is lang over de zee
Rodenburg EPB1619 (1619), p295 [nr. 6]
4A 4b 4A 4b 4C 4C.3CComt nu ghy Muses neemt u wijck / Wilt van dijne [...] phebus is langh over de zee  
Berch, Herman van [...] | Mey Liedeken, 1614 Phoebus is lang over de zee
HsLdGA Ga1473 (1620-1625), 002: f35r [nr. 47]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.3CTer eeren rethorica zoet / moet Ick met vreuchden [...] Phebus is lanck over de zee  
Tegelsteijn, M.C. [...] | Liedeken gesongen [...] Phoebus is lang over de zee
HsLdGA Ga1473 (1620-1625), 003: f33v [nr. 72]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.3CDen winter die ons langen tyt / gequelt heeft met [...] Phebus is lang over de zee  
verstoot Tweedracht | Nieu Meij Liedt [...] Phoebus is lang over de zee
HsLdGA Ga1473 (1620-1625), 003: f52r [nr. 81]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.3CPhebus is langh over de Zee, / Glinsterende gater [...] Alzoo't beghint  
Nieu Liedeken Phoebus is lang over de zee
Jeugdspiegel1620 ([1620 ca.]), p82 [nr. 28]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls de keur 't verkiezen heeft / En ons werdt [...] [geen wijsaanduiding]  
Rodenburg, Th. | Jacinta Phoebus is lang over de zee
Rodenburg HSv1620 ([1620]), p262 [nr. 1]
4A 4b 4A 4b 4C 4C.3CJeughdige Nimphen, die 't boerten bemind, / [...] Phoebus is langh over de Zee   muzieknoot 
Starter, J.J. Phoebus is lang over de zee
Starter FL1621 (1621), p9 [nr. 2]
4A 4b 4A 4b 4C 4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel op mijn Musa heel vrolijck van zin / Om tot [...] Phoebus is langh over de Zee   muzieknoot 
Starter, J.J. Phoebus is lang over de zee
Starter FL1621 (1621), p29 [nr. 9]
4A 4b 4A 4b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDartele Schaepjes gaet weyden in 't groen, / [...] Phoebus is nu lang over de Zee, &c  
Starter, J.J. | Harders-Gesangh, [...] Phoebus is lang over de zee
Starter FL1621 (1621), p125 [nr. 49]
4A 4b 4A 4b 4C 4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu dobbert myn Liefje op de ree / Op de woelende [...] Phebus die is lang over die Zee  
Bredero, G.A. | AMOUREUS-LIEDTJEN Phoebus is lang over de zee
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p314 [nr. 83]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSalige zieltjes die soo verblijd, / Voor de Goden [...] Phoebus die is langh over de Zee. &c  
Bredero, G.A. Phoebus is lang over de zee
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p617 [nr. 177]
4A 4b 4A 4b,4C,4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe grillighe Wijnter die komt vast an, / Besnuwt [...] Phoebus is langh over de Zee  
Ronsaeus Phoebus is lang over de zee
VMinneg1622 ([1622]), f47r [nr. 85]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaeck, mijn snaren, een geklanck / Dat de zinnen [...] Forsters droom   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Ootmoedicheydts Lof. I Phoebus is lang over de zee
Camphuysen SR1624 (1624), p143 [nr. 79] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ware Ootmoet (meest gebaert / Door zijns zelfs en [...] Als op 't voorgaende   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | [Ootmoedicheydts Lof] II Phoebus is lang over de zee
Camphuysen SR1624 (1624), p144 [nr. 80] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Mensche wilt ghy zeker gaen / (Godes Geest [...] Als op 't voorgaende   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | [Ootmoedicheydts Lof] III Phoebus is lang over de zee
Camphuysen SR1624 (1624), p146 [nr. 81] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Steeckt Fama u Trompetten op, / Blaest [...] Phebus die is langh over de Zee  
Gerckmans, E. [sic] [...] | Alwaer [...] Phoebus is lang over de zee
Herckmans SV1624 (1624), fH3v [nr. 5]
.4A 4b,4A 4b,4C.4C.3CMaeghdekens die hier komen sijt / Op dat ghy [...] Phoebus is langh over Zee  
SLOT-LIEDT deser Comedie Phoebus is lang over de zee
Heyns DS1625 (1625), f49v [nr. 1]
,4A.4b.4A.4b.4C.4C.3CIck och arm! doe klacht op klacht, / Vall' door [...] Engels Bara vastres drom   muzieknoot 
Valerius, A. Phoebus is lang over de zee
Valerius NGK1968(1626) (1626), p110 [nr. 32] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Lieve Bloempjes, schoon van kleur, / Soete [...] [geen wijsaanduiding]  
Krul, J. | Emilia comt [...] Phoebus is lang over de zee
Krul AV1628 (1628), p19 [nr. 4]
4A 4b 4A 4b 4C 4C.3C


tabelbreedte