Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Polyphemus aan de stranden

Melodie waarschijnlijk van Franse herkomst. We treffen dezelfde melodie aan in Pellegrins Noëls nouveaux, Parijs 1708, bij het kerstlied "Lors que pour finir la guerre". Zie Van Duyse I 670-1. De wijsaanduiding "Belle bergère champetre" verwijst naar dezelfde melodie. In 1638, t.g.v. de geboorte van Lodewijk XIV werd het lied geschreven "C'est aujourd'hui que la France Sans souffrance" op de melodie van "Belle bergere champetre". De oudste bron met muzieknotatie in de Nederlanden is die in Sparens Vreugdebron (1643).

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scan



Aerdigh vollick der Poëten, / Doet my weten [geen wijsaanduiding]  
Stalpart van der [...] | GESANG OP 'T GULDE [...] Polyphemus aan de stranden ?
Stalpart GJZ1628 (1628), fD1v [nr. 1]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *



Al de gene die my quellen / Om te stellen [geen wijsaanduiding]  
Veen, Jan van der | Bruylofts-klucht, [...] Polyphemus aan de stranden ?
Veen OZB1637 (1637), p133 [nr. 8]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Als Filander, in het minnen Polifemus aen de strande  
Krul, J. Polyphemus aan de stranden
Krul MSD1640 (1640), 2p4 [nr. 11]
4a 2a 4B 4c 2c 4B



Als de zon haer flaeuwe straelen / Nu laet daelen Polyphemus aen de, etc.  
Tengnagel, M. G. Polyphemus aan de stranden
Tengnagel AL1640(1969) (1640) [nr. 1]
4a 2a 2a 2B 4c 2c 2c 2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *



Grinselijn was meest ontvloten,, Satyrs koten, / [...] POLYPHEMUS aen de stranden  
Borcht, Guilielmus [...] | Belachelijcke [...] Polyphemus aan de stranden
Borcht BC1641 (1641), p71 [nr. 26]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Floridan, wat ongelukken / Wreede rukken Poliphemus aende strande, &c.  
Zoet, J. | Op de ellendige [...] Polyphemus aan de stranden
Zoet Maagdenb1641 (1641), p116 [nr. 6]
4a 2a 4B 4c 2c 4B



Soo Godt Noach vol betrouwen, / Liet behouden Polephemus aen de strande  
Witte Anghieren, De [...] | HAERLEM, De Witte [...] Polyphemus aan de stranden
RedensLh1642 (1642), fDd2v [nr. 5]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Al de ghene die my quellen / Om te stellen [geen wijsaanduiding]  
Veen, Jan van der | Bruyt-lofsklucht, [...] Polyphemus aan de stranden ?
Veen ZB1642 (1642), p304 [nr. 56]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Over droeve Minnaers Leven / Die haer geven Poliphemus &c  
Polyphemus aan de stranden
AMinnez1643 (1643), p8 [nr. 3]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Wat geschiender mommerijen / In het vrijen Poliphemus aende Strande  
Seep, C. | Avondt-wandelingh Polyphemus aan de stranden
AMinnez1643 (1643), p181 [nr. 71]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Die gaat wand'len, en moet reisen, / Wilt dan preisen Poliphemus aende strande  
De 5. Misterie. Christus onder de Doctoren Polyphemus aan de stranden
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fD1r [nr. 18]
4a 2a 4B 4c 2c 4B



Poliphemus aen de stranden / Voelde branden Marguerite, un petite, belle,&c  
Stribee,C. | Van Poliphemus Polyphemus aan de stranden
Laurierkrans1643 (1643), p8 [nr. 5]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Een die hem wil onderwinden, / Yets te vinden Poliphemus, & c.  
Konst baert gonst [naamspreuk] Polyphemus aan de stranden
SparensVb(1)1643 (1643), p43 [nr. 17]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Soete maeghden, dartle dieren, / Die graech swieren Poliphemus aen de stranden  
Goor, P. van / Lust baert wijsheyt [naamspreuk] Polyphemus aan de stranden
SparensVb(1)1643 (1643), p107 [nr. 41]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Alderwaertste Herderinne, / Dien ick minne Poliphemus, &c.  
Pastorel. / Cloris Polyphemus aan de stranden
SparensVb(1)1643 (1643), p152 [nr. 64]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Waeckt nu op ghy doffe sinnen / Wilt niet minnen Poliphemus aen de strande   muzieknoot 
Weest vrolijck [...] | Krachtighe [...] Polyphemus aan de stranden
SparensVb(1)1643 (1643), p209 [nr. 90]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Poliphemus aen de Stranden / Voelde brande Belle bersieere s Jan Peetre, &c  
Stribeé, C. | Liedeken; Van den [...] Polyphemus aan de stranden
Stribee ChaosVC(1)1643 (1643), p27 [nr. 5]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Hey tsa lustighe Gespeeltjes, / Laet u keeltjes Polipoemus lans de stranden  
Stribeé, C. Polyphemus aan de stranden
Stribee ChaosVC(2)1643 ([1643]), p104 [nr. 27]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Poliphemus [instr.] Poliphemus   muzieknoot 
Polyphemus aan de stranden
Fluithemel1644 (1644), f3v [nr. 7]



Als Philander, in het minnen, / Al zijn zinnen Poliphemus aen de Strande  
Krul, J. Polyphemus aan de stranden
Krul PW1644a (1644), 3p72 [nr. 186]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *



Minne saetje,, Snedich blaetje, / Cnopje van een [...] Poliphemus aende strande &c.  
Polyphemus aan de stranden
AmMinnebeekje1645a (1645), p112 [nr. 39]
2a 2a 4B 2c 2c 4B 4d 2d 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Poliphemus aende Stranden,, voelde branden / Sijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stribeé, C.] Polyphemus aan de stranden
AmMinnebeekje1645a (1645), p118 [nr. 41]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Waerom vlucht ghy Miralinde,, mijn beminde / [...] Polophemis aende Stranden, &c.  
Polyphemus aan de stranden
AmMinnebeekje1645a (1645), p140 [nr. 50]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Als Filander, in het minnen / Al sijn sinnen Poliphemus aen de strande  
Krul, J.] Polyphemus aan de stranden
AmMinnebeekje1645a (1645), p160 [nr. 60]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Luca weertsten vrindt des Heeren, / U te eeren Polyphemus aen de stranden   muzieknoot 
Bolognino, H. Guil. | Van den H. [...] Polyphemus aan de stranden
Bolognino GL1645 (1645), p215 [nr. 108]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Isser ymandt in groot lijden, / Wilt verblijden Pholiphemus aende strande  
Nieuw Liedeken Polyphemus aan de stranden
BWBeth1645 (1645), p49 [nr. 31]
4a 2a 2B.2B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Meisse, zalt tan niewers lokke / Datwe schokke Polifemus  
Tes up goeie oope [...] | Kirnelis, Zeeuze [...] Polyphemus aan de stranden
Fontein Vingertuig1645 (1645), p180 [nr. 78]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Komt mijn Zieltjen, wilt be-oogen, / Wiens vermoogen Polyphemus. &c.  
In 't doncker [naamspreuk?] Polyphemus aan de stranden
Fontein Vingertuig1645 (1645), p207 [nr. 93]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Weest o arme mensch barmhertigh, / En trouw-hertigh Poliphemus aen de stranden  
Pers, D.P.] | Tegen de geveynsde, Lu.6. Polyphemus aan de stranden
Vreugdebeekje1645 (1645), p76 [nr. 49]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Soete maagden, stoke-brandjes, / Waarde Santjes Poliphemus aan de strande  
Smeerbol, J. | AAN DE MAAGDEN Polyphemus aan de stranden
Smeerbol Bruikost1645 ([1645+]), p11 [nr. 1]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte