Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Psalm 001 Datheenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWanneer my koemt eenighe druck aen boord, / Tot [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Levavi oculos meos. [...] Psalm 001 Datheen
Utenhove 26APs1559b (1559), p47 [nr. 17]
.5A.5A.5b.5b.5C.5CWanneer my komt eenighe druck aen boord, / Tot [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Levavi oculos meos. Psal.Cxxi. [...] Psalm 001 Datheen
Utenhove 100Ps1561b (1561), f125r [nr. 75]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelijck als alle menschen op aertrijck / en Adam [...] Den eersten Psalm   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het LXVII. Liedeken Psalm 001 Datheen
Fruytiers EWS1565 (1565), p130 [nr. 67] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wel hem die niet en wandelt in den raed / Van de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Beatus vir, qui non [...] Psalm 001 Datheen
Heere Ps1565 (1565), [p5] [nr. 1]
.5A.5A.5b.5b.5C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie niet en gaet in der godloosen raet, / Die op [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM I Psalm 001 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fA1r [nr. 1] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wanneer my komt eenighe druck aen boordt, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Levavi oculos meos. [...] Psalm 001 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f203v [nr. 121]
.5A.5A.5b.5b.5C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Die niet en gaet inder godloosen raet, / Die niet [...] nae de Fransoyse wyse  
Noot, H.I. Vander / [...] | Den eersten Psalm [...] Psalm 001 Datheen
Noot Bos1570 ([1570-1571]), fI7r [nr. 4]
.5A.5A.5b.5b.5C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Der lieden lied, een Lied van liefde schoon, / [...] des 1. Psalms  
Coornhert, D.V. | xii. Ander lied [...] Psalm 001 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fB5v [nr. 12]
.5A.5A.5b.5b.5C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie niet en treed't inder god'loosen raet, / Oft [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De eerste Psalm. [...] Psalm 001 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fA1r [nr. 1]
.5A.5A.5b.5b.5C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO schepper van de lucht vol sterren schoon, / Die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | v. Rym Psalm 001 Datheen
Boëthius VW1585 (1585), p32 [nr. 5]
.5A.5A.5b.5b.5C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *WEL salig is de man, die inden raet / Van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den eersten Psalm. [...] Psalm 001 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fA1r [nr. 1]
.5A.5A.5b.5b.5C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen zeer vruchtbaer gelove, wensch ick dijn / [...] Den eersten Plalm [!] int guese psalm boeck  
Gerrits, Soetken | Het 16. Liedeken Psalm 001 Datheen
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fD8r [nr. 16]
.5A.5A.5b.5b.5A.5A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet toe, siet toe, wacht u O Israel, / Balaam [...] vanden eersten Psalm. Die niet en gaet, [...]  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 001 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f81v [nr. 21]
.5A.5A.5b.5b.5C.5CStaet op, en wordt,, blinckende u Licht claer / [...] vanden eersten Psalm: Die niet en gaet,, in [...]  
Clock, Leendert | Eenen vermaenlicken [...] Psalm 001 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p460 [nr. 149]
.2A.3B.2A.3B.2C.3d.2C.3d.2E.3F.2E.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Psal. 1 [instr.] Psal. 1   muzieknoot 
Datheen, P. Psalm 001 Datheen
HsThysius (1595-1630), f235r [nr. 391]Die niet en gaet in der godtloosen raedt, / die [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 001 Datheen
HsThysius (1595-1630), f235r [nr. 392]
.5A.5A.5b.5b.5C.5CDie niet en gaet in der godloosen raet, / Die op [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den Eersten Psalm Psalm 001 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f114r [nr. 92]
.5A.5A.5b.5b.5C.5CGantsch noodelijck ons te bedencken staet / Wat [...] van den eesten [!] Psalm: Die niet en gaet, [...]  
Clock, Leendert | Het xcix. Liedeken Psalm 001 Datheen
Clock VhSNL1598 (1598), p221 [nr. 98]
.5A.5A.5b.5b.5C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls wy Gods leer, ghelooven en wel verstaen, / So [...] van den eersten Psalm: Die niet en gaet, in [...]  
Schickt u nae den tijdt. Rom. 12 [naamspreuk] Psalm 001 Datheen
Mander Harp1599 (1599), p287 [nr. 102]
.2A.3B.2A.3B.2C.3d.2C.3d.2E.3F.2E.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot u o Godt Vader ghebenedijt / Die inden Hemel [...] vanden eersten Psalm  
11. Een Ghebedt-Liedt, voor die Predicatie Psalm 001 Datheen
DertienGL1602 (1602), p23 [nr. 11]Die niet en gaet inder Godloosen raet, / Die op [...] [geen wijsaanduiding]  
Den eersten Psalm Davids Psalm 001 Datheen
SomLGL1609 (1609), p7 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot u o God Vader gebenedijt, / Die in den Hemel [...] Van den 1. Psal. Die niet en gaet in der [...]  
Psalm 001 Datheen
SomLGL1609 (1609), p218 [nr. 73]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls wy Gods leer,, ghelooven en wel verstaen, / [...] van den eersten Psalm. Die niet en gaet in der  
Psalm 001 Datheen
SomLGL1609 (1609), p456 [nr. 150]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenT'Groot dachlicht schoon des Weerelts ooghe claer [...] Hebreus singt op de wijse des eersten Psalms  
Mander, Karel van | 'tEerste Veld-Lied Psalm 001 Datheen
Mander Beth1613 (1613), p3 [nr. 1]
.5A.5b.5b.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch hoe de Heer, de Dochter Syons snel, / Heeft [...] Op de wijse des eersten Psalms  
Mander, Karel van | Het tweede Capittel [...] Psalm 001 Datheen
Mander Beth1613 (1613), p47 [nr. 12]
.5A.5A.5b.5b.5C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls wy Gods leer / Ghelooven en wel verstaen Van den eersten Psalm Die niet en gaet, in [...]  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken Psalm 001 Datheen
Brauwer Schalmei1614 (1614), p302 [nr. 53]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet Nederlandt,, verciert aen allen cant, / [...] vanden eersten Psalm, Die niet en gaet [...]  
Bor Christaenszoon, [...] | I. LIEDT. [...] Psalm 001 Datheen
Bor NO1617 (1617), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Cardinael,, Granvel vol prachts en prael / Wou [...] vanden eersten Psalm, Die niet en gaet [...]  
Bor Christaenszoon, [...] | I. LIEDT. [...] Psalm 001 Datheen
Bor NO1617 (1617), p3 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel salig is de man, die in den raad / van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hubert, A. de | De eerste Psalm Psalm 001 Datheen
Hubert Psalmen1624 (1624), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGantsch noodelijck ons te bedencken staet / Wat [...] Ps. 1. Die niet en gaet, in der  
Psalm 001 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fN5v [nr. 99]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte