Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Psalm 002 Datheenfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWaerom loopen d'Heydenen t'hoope toch? / Wat [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Quare fremuerunt [...] Psalm 002 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p6 [nr. 2]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom raest dat volck met sulcken hooghmoedt? / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM II Psalm 002 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fa2r [nr. 2] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Hoe rasen, so die Heydenen te hoop? / End de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Quare fremuerunt. [...] Psalm 002 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f2r [nr. 2]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Proeft en purgiert u volc by maten hier / En wilt [...] Vanden ij. Psalm Waerom raest dat volc met [...]  
Psalm 002 Datheen
VhL1569a (1569), f192r [nr. 93]
.5A.5b.5A.5b.5b.5A.5b.5AWaerom is toch het volck aldus beruert? / Wat [...] naer de Fransoyse wyse]  
H.I. Vander Noot / [...] | Den tweeden Psalm [...] Psalm 002 Datheen
Noot Bos1570 ([1570-1571]), fI8v [nr. 5]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Waerom rasen de Geusen met hoochmoet? / Waerom [...] van den ij. psalm  
Reael, Laurens [...] | Psalmen van [...] Psalm 002 Datheen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f2r [nr. 1]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe gaet dit toe, dat d'Heydens soo te gaer / Met [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De tweede Psalm. [...] Psalm 002 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fA1v [nr. 2]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn groene Jueghd met vrueghden voormaals zang, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Bo√ęthius [...] | i. Rym of Lied Psalm 002 Datheen
Bo√ęthius VW1585 (1585), p11 [nr. 1]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wat wilt dit zijn, dat d'Heydenen te gaer / Dus [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den ij. Psalm. [...] Psalm 002 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fA1v [nr. 2]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie ist die tvolc nu dus beroeren doet? / Tis [...] van den tweede Psalm. Waerom raest dat volck  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 002 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f69v [nr. 9]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5DGodt die daer boven in den Hemel woont / Met [...] van den 2. Psalm: Waerom raest dat volck, &c.  
Clock, Leendert | Een vermaenliedeken Psalm 002 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p165 [nr. 55]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Psal. 2. Goudimel [instr.] Psal. 2. Goudimel   muzieknoot 
Goudimel, Claude Psalm 002 Datheen
HsThysius (1595-1630), f235v [nr. 393]Psal.2 [instr.] Psal. 2. Goudimel   muzieknoot 
Goudimel, Claude | Psal.2 Psalm 002 Datheen
HsThysius (1595-1630), f236r [nr. 394]De Tenor houdt den psalm. Psal.2. Mr. J. [...] [instr.] De Tenor houdt den psalm. Psal.2. Mr. J. [...]   muzieknoot 
Mr. J. Sweling / Sweelinck, Jan Pietersz.] Psalm 002 Datheen
HsThysius (1595-1630), f236v [nr. 395]Wie ist die tvolck nu dus beroeren doet? / Tis [...] van den tweeden Psalm. Waarom raast dat [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Hier volgt nu een [...] Psalm 002 Datheen
Robbertsz RV1596 (1596), fC6r [nr. 2]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
txtWaerom klaechdy zoo zeer Vriendinnen,, zoet, / [...] des. II. Psal  
Batman, J.F. / [...] | Antwoortt-liedt [...] Psalm 002 Datheen
KortDS1596 ([1596]), plano [nr. 2]
5a.5B.5a.5B.5c.5D.5c.5DGodt die daer boven inden hemel woont / met [...] van den 2. Psalm: Waerom raest dat volck, etc.  
Clock, Leendert] | Een vermaen Liedeken Psalm 002 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f32r [nr. 24]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5DWy vinden dat Paulus also beschrijft: / Daerom [...] van den 2. Psalm: Waerom raest, etc.  
Clock, Leendert / [...] | Nieu-Jaer Liedeken [...] Psalm 002 Datheen
Clock VhSNL1598 (1598), p558 [nr. 251]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer om Raessen Geuesen met hoochmoet / Waerom [...] vanden 2 psalm waer om Rasen die Heyden etc.  
Reael, Laurens [...] | Den i psalm Ducis Albani Psalm 002 Datheen
HsGeUB 993 ([1600 ca.]), f2r [nr. 2]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5DWaer sal ick gaen, 'ken vinde nerghens rust, / [...] Waerom raest, etc  
Schuere, Jacob van [...] | Dit Lied gewaegt [...] Psalm 002 Datheen
NDHelicon1610 (1610), p262 [nr. 19]
.5A.5b.5A.5b.5b.5C.5b.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenScheert af en weyd u Schaepkens sacht van aerd, / [...] Raguel singht op de wyse des 2. Psalms  
Mander, Karel van | Tweede Veld-Lied Psalm 002 Datheen
Mander Beth1613 (1613), p8 [nr. 2]
.5A.5A.5b.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMenig nu slaept, al houden wy de wacht / 'sDoodts [...] Hanan singht op de wyse des 2. Psalms  
Mander, Karel van | Het 7. Veld-Lied Psalm 002 Datheen
Mander Beth1613 (1613), p34 [nr. 7]
.5A.5A.2A.3B.5B.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch hoe geheel verdonckerd is nu t'goud / Dat [...] des 2. Psalms  
Mander, Karel van | Het vierde [...] Psalm 002 Datheen
Mander Beth1613 (1613), p57 [nr. 16]
.5A.5b.5A.5b.5b.5C.5b.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaar heen, waar heen, o Mensch droeff van [...] Op den 2. psal   muzieknoot 
Den xv. Loff-sangh Psalm 002 Datheen
Hymni1615a (1615), f14v [nr. 15]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer om is hier het tijdelijke goedt / Veel meer [...] tweeden Psalm, Waerom raest dat volk etc.  
Koningh, A. de | Chooren of gesang Psalm 002 Datheen
Koningh HaV1616 (1616), p146 [nr. 1]
.5A.5b.5A.5bAls het Neerlandt in onrust was gestelt, / Datter [...] vanden tweeden Psalm: Waerom raest dat volk [...]  
Bor Christaenszoon, [...] | II. LIEDT. [...] Psalm 002 Datheen
Bor NO1617 (1617), p5 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat woeden toch de heijdenen [so heet,] / en' [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hubert, A. de | De II. Psalm Psalm 002 Datheen
Hubert Psalmen1624 (1624), p2 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGod die daer boven in den Hemel woont / Met [...] van den 2. Psalm: Waerom raest dat, etc  
Psalm 002 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fK1r [nr. 74]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy vinden dat Paulus also beschrijft: / Daerom [...] Psalm 2. Waerom raest...  
Psalm 002 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fIi1v [nr. 252]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe magh, o Godt, het volck soo rasen, koen, / En [...] de tweede psalm: Waerom raest dat volck met [...]  
Mander, Karel van / [...] | Een overlegh op den [...] Psalm 002 Datheen
Mander GH1627 (1627), p276 [nr. 115]
.4a 1B.4c 1d.4a 1B.4c 1d.4c 1d.4e 1F.4c 1d.4e 1F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 94

first
next 30
last

tabelbreedte