Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Psalm 018 Datheenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIck sal u lieven end dienen eendrachtigh, / Myn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM XVIII Psalm 018 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fc8v [nr. 18] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Gheloeft sij Godt myn troost tot allen tyden, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM CXLIIII Psalm 018 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fI6r [nr. 144] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ick sal dy lieven met aller andachte, / So langhe [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Diligam te Domine. [...] Psalm 018 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f23v [nr. 18]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick heb dy lief o Heer uyt s'herten gronde, / Die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den xviij. Psalm. [...] Psalm 018 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fC2v [nr. 18]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelooft sy God mijn sterckte, die rechtschapen / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De Cxliiij. Psalm [...] Psalm 018 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fAa6v [nr. 144]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe dat natuur voorzichtigh ende machtigh / De [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Bo√ęthius / [...] | ii. Rym Psalm 018 Datheen
Bo√ęthius VW1585 (1585), p88 [nr. 17]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick heb dy lief, O Heer, uyt sherten gronde, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den xviij. Psalm. [...] Psalm 018 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fB8v [nr. 18]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeloift sy God mijn rotze, die rechtschapen, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den C xliiij. Psalm [...] Psalm 018 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fY3v [nr. 144]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wil den Heer lof prijs end eere geven, / Den [...] des xviij. psalms   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | HET EERSTE LOFSANCK [...] Psalm 018 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fa6r [nr. 151]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSinght al te saem, den lof end prijs des Heeren / [...] [geen wijsaanduiding]  
Het lofsanck Marie des Susters Aarons Psalm 018 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fa6v [nr. 151b]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie outheyt grijs in deuchden hooch verheven / [...] Psalm xviij. Ick sal u lieven en dienen [...]  
Honich, T.C. Psalm 018 Datheen
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f7v [nr. 7]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5DGhy stom dom Ezelken wilt u verblyden / Al moet [...] Van den xviij. Psal. Ick sal u lieven en [...]  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 018 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f82r [nr. 22]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5DVan Elias heb ick nu lust te singen / Hoe hy door [...] vanden 18. Psalm. Ick sal u lieven en dienen [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Hier na volcht nu [...] Psalm 018 Datheen
Robbertsz RV1596 (1596), fB6r [nr. 1]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
txtBURGUNDIA, Ach Prinslijcke landouwe, / Oft [...] psa. xviij.  
Batman, J.F. / [...] | Het liedt van Bourgoignen Psalm 018 Datheen ?
KortDS1596 ([1596]), plano [nr. 1]
.5a.5a.5B.5BMyn sterct' end' roem bestaet in Godt almachtich, [...] op den xviij. Psalm  
Batman, J.F.?] | Kort begrijp [...] Psalm 018 Datheen ?
KortDS1596 ([1596]), plano [nr. 3]
.5a.5a.5B.5BEy Cayms zaed', wat mach u moorden baten, / [...]  
Batman, J.F.?] | Conclusio Et Tandem [...] Psalm 018 Datheen ?
KortDS1596 ([1596]), plano [nr. 4]
.5a.5a.5B.5BSoo Christus ons traulijck vermaent met reden / [...] van den 18. Psalm: Ick sal u lieven en [...]  
Clock, Leendert | Om wat saken dat wy [...] Psalm 018 Datheen
Clock VhSNL1598 (1598), p475 [nr. 211]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel die haer nu seer neerstelijck bereyden, / [...] van den 18. Psalm: Ick wil u loven en dienen [...]  
Clock, Leendert | Sevenderhande [...] Psalm 018 Datheen
Clock VhSNL1598 (1598), p553 [nr. 248]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO lieve Godt, waer zijn wy toe ghecomen? / Ons [...] Ick sal u lieven en dienen een drachtich. Psalm 18  
Op de Moort van Rotterdam, de Rotterdamsche [...] Psalm 018 Datheen
LiNoEeuwG1621 ([1621]), fA4r [nr. 6]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D'KGeloof in Godt den Vader, die ons 'tleven / Als [...] Konnen oock gesongen werden op de wijse vanden 18.   muzieknoot 
Ampzing, S. | DE ARTIICKELEN DES [...] Psalm 018 Datheen
Ampzing RC1624 (1624), p33 [nr. 4]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk sall dij Heer mijn' sterkte sterk beminnen. / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hubert, A. de | De XVIII Psalm Psalm 018 Datheen
Hubert Psalmen1624 (1624), p29 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeloofd sij God mijn rotze, die [bij tijde] / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hubert, A. de | De CXLIV Psalm Psalm 018 Datheen
Hubert Psalmen1624 (1624), p327 [nr. 144]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Lieve Godt ende Hemelsche Vader / Ick love u [...] van het eerste veers vanden 18. Psalm. Ick [...]  
Het sevenenveertichste Liedeken, is een morgen ghebedt Psalm 018 Datheen
RijperLb1624 (1624), p105 [nr. 47]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSo Christus ons troulijc vermaent met reden / In [...] Psalm 18. Ick sal u lieden  
Psalm 018 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fDd5v [nr. 212]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel die haer nu seer neerstelyck bereyden / [...] Psalm 18. Ick wil u loven en dienen ...  
Psalm 018 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fHh7v [nr. 249]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLief Heer laet u bevolen zijn mijn saken / [...] van den 18. Psalm, Ick sal u lieden, etc.  
Psalm 018 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fTt1r [nr. 329]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Is tijdt dat wy nu neerstelijck op waken, / op [...] Van den 18. Psalm, Ick sal u loven en dienen [...]  
Psalm 018 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fYy8v [nr. 365]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen stercke Liefd', in't diepst' van 'thert [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, Diderik [...] | Den xviii. Psalm Psalm 018 Datheen
Camphuysen Ps1630b (1630), p43 [nr. 18]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelooft de Heer, die my in wanck'le tijden / Een [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, Diderik [...] | Den Cxliiii. Psalm Psalm 018 Datheen
Camphuysen Ps1630b (1630), p396 [nr. 144]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie sal ick u, o bloem der Coninckrijcken / Wie [...] Den 18. Psalm  
Revius, J. | [DE CLAECHLIEDEN [...] Psalm 018 Datheen
Revius OYS1630 (1630), p132 [nr. 22]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte