Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Psalm 024 Datheenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMy komt te vooren een rede goedt, / Die uut dat [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Het Argument des [...] Psalm 024 Datheen
Utenhove 11APs1558 (1558), fA1v [nr. 1]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *D'aerdrijck komt toe den Heer alleyn, / De gantze [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Domini est terra. [...] Psalm 024 Datheen
Utenhove 26APs1559b (1559), p10 [nr. 4]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bDerdryck komt toe den Heere allein, / Die gantse [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Domini est terra. Psal.xxiiij. [...] Psalm 024 Datheen
Utenhove 100Ps1561b (1561), f19v [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMy komt te voor een rede goed, / Die uut den [...] op die wyse des xxiiij. Psalms  
Eructavit cor meum. Psal.xlv. [...] Psalm 024 Datheen
Utenhove 100Ps1561b (1561), f49v [nr. 31]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenD'aerde b'hoort toe den Heere goed / Alzoo [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Domini est terra. [...] Psalm 024 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p58 [nr. 21]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie eerd' is onses Gods voorwaer, / End wat sy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM XXIIII Psalm 024 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fe5r [nr. 24] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Hoe seer dat myn siel' is ghequelt, / In Godt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM LXII Psalm 024 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fn8v [nr. 62] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Komt laet ons blyd' sijn in den Heer: / End met [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM XCV Psalm 024 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fy2v [nr. 95] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Den lof end prys gantsch over al, / Met herten [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM CXI Psalm 024 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fC4r [nr. 111] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.D'eerdtryck komt toe den Heere alleyn / Die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Domini est terra. [...] Psalm 024 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f36r [nr. 24]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *My komt te voor een rede goedt, / Die uut der [...] des xxiiij. Psalmes.  
Utenhove, Jan | Eructavit cor meum. [...] Psalm 024 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f73v [nr. 45]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *U zoete Harp, O Davids zoon, / Ghestelt opuwe [!] [...] vande 24. Psalm  
Coornhert, D.V. / [...] | Het leven ons [...] Psalm 024 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fA2r [nr. 1]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDes Heeren is dat eertrijck ront, / End' al wat [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De xxiiij. Psalm. [...] Psalm 024 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fD4r [nr. 24]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoch is mijn siel in Godes wil / Seer wel [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De Lxij. Psalm. [...] Psalm 024 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fK7r [nr. 62]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt laet ons bly zijn inden Heer / End' vrolijck [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De Xcv. Psalm. [...] Psalm 024 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fQ8r [nr. 95]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan gantzer herten end' gemoet, / Te loven Godts [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De Cxj. Psalm. [...] Psalm 024 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fV1r [nr. 111]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie zaayen wil op t'vruchtbaar land, / Wied' [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Bo√ęthius / [...] | i. Rym Psalm 024 Datheen
Bo√ęthius VW1585 (1585), p83 [nr. 16]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Des Heeren is dat eirtrijck ront, / End al wat [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den xxiiij. Psalm. [...] Psalm 024 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fD1v [nr. 24]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNochtans staet my in Godes wil, / Mijn siele wel [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den lxij. Psalm [...] Psalm 024 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fI8r [nr. 62]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt laet ons bly sijn inden Heer, / End vrolijck [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den xcv. Psalm [...] Psalm 024 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fP4r [nr. 95]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan gantzer herten end gemoet, / Te loven Gods [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den Cxj. Psalm [...] Psalm 024 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fS2r [nr. 111]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPackt u van hier niet langher peyst, / Uut u in [...] Psalm xxiiij. Die Aard' is onses Godts voorwaer  
Honich, T.C. Psalm 024 Datheen
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f3v [nr. 3]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bInt herte van die Jonghe jeucht, / Is ydelheyt [...] Psalm xxiiij. Die aard' is onses Gods voorwaer  
Honich, T.C. Psalm 024 Datheen
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f15r [nr. 16]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bBiliam oft Balaam hoort / Ghy outsten des volcx [...] Vanden xxiiij. Psalm. Die aerd' is onses [...]  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 024 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f80v [nr. 20]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bGheeft doch Heer uwe teere Maeght / Den goeden [...] van den 24. Psalm. Die Aerd is onses Gods  
Clock, Leendert | Een ander [...] Psalm 024 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p200 [nr. 67]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Slecht ende recht bewaert my Heer, / In u weghen, [...] van den 24. Psalm: Die Aerd' is onses Gods [...]  
Clock, Leendert | Een Gebedt-liedeken Psalm 024 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p468 [nr. 151]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mijn ziel loeft onsen Godt altijdt, / Die u van [...] van den 24. Psalm, Die Aerd' is onses Godts [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een dancksegginghe [...] Psalm 024 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fL3r [nr. 7]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bPsalm 24 [instr.] Psalm 24   muzieknoot 
Psalm 024 Datheen
HsThysius (1595-1630), f249r [nr. 420]La terre au Seigneur appartient / Tout ce qu'en [...] [instr.] [onleesbaar] [Sweelinck ps. 24]   muzieknoot 
Sweelinck, Jan Pietersz.] Psalm 024 Datheen
HsThysius (1595-1630), f302v [nr. 499]L'homme tel, Dieu le benita / Dieu son sauveur le [...] [instr.] Swelingck   muzieknoot 
Swelingck / Sweelinck, Jan Pietersz.] Psalm 024 Datheen
HsThysius (1595-1630), f303r [nr. 500]


tabelbreedte