Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Psalm 038 Datheenfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanEn begrijpt mi tot gheen stonden / Van mijn zonden [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Domine ne in furore [...] Psalm 038 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p70 [nr. 25]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt in uwen toorn ghestaedigh, / Heer genaedigh [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM XXXVIII Psalm 038 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fh8v [nr. 38] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Die hier na Goods woort wil leeven hem aencleeven [...] Psalm. 38  
Coornhert, D.V. | Al tgeselschap [...] Psalm 038 Datheen
Coornhert AU1575 (1575), fB8v [nr. 3]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Die hier na Goods woord wil leven, / Hem aankleven Psalm 38  
Coornhert, D.V. | xlix Psalm 038 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fF1v [nr. 48]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStraff' doch niet in onghenaden / Mijn misdaden [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De xxxviij. Psalm. [...] Psalm 038 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fF8v [nr. 38]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStraf doch niet in ongenaden / Mijn misdaden [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den xxxviij. Psalm. [...] Psalm 038 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fF4v [nr. 38]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een spruydt uut Godt ghesproten, / Onverdroten vanden 38. Psalm. Wilt in uwen toorn [...]  
Clock, Leendert | Een ander Psalm 038 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p56 [nr. 21]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Psalm 38 [instr.] Psalm 38   muzieknoot 
Psalm 038 Datheen
HsThysius (1595-1630), f258r [nr. 436][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 038 Datheen
HsThysius (1595-1630), f258r [nr. 437][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 038 Datheen
HsThysius (1595-1630), f258r [nr. 438]God is mijnes Zieles Leven: / Dus ghegheven van den 38. Psalm Davids  
Viverius, Jacobus | Den Gheestelicken [...] Psalm 038 Datheen
Viverius LCZ1600 (1600), p29 [nr. 4]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch de Vreesen, Suchten, straffen / Op my baffen van den 38. Psalm Davis [!]  
Viverius, Jacobus | De Claghte des Sondaers Psalm 038 Datheen
Viverius LCZ1600 (1600), p78 [nr. 13]
.4a.2a.4B.4c.2c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet Vrees, Suchten, Straffe, vaeren, / Die beswaeren van den 38. Psalm Davids  
Viverius, Jacobus | Troostelicke [...] Psalm 038 Datheen
Viverius LCZ1600 (1600), p79 [nr. 14]
.4a.2a.4B.4c.2c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSteenen Farao wilt swichten, / Want syn schichten [geen wijsaanduiding]  
Vondel, J.J. v.d. | Choor Psalm 038 Datheen ?
Vondel Pa1927(1612) (1612), 1: p219 [nr. 2]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnder vele vrome Mannen / Die Croon spannen Op den 38 Psal   muzieknoot 
Den xxxvij. Loff-sangh, In-de welcke JOSEPH ende [...] Psalm 038 Datheen
Hymni1615a (1615), f34r [nr. 37]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch dees Kreuple ende [oude?] Arme / Wilt ontfarme [geen wijsaanduiding]  
Koningh, A. de Psalm 038 Datheen !
Koningh TL1616 (1616), fB2r [nr. 2]
4a 2a 4B 4c 2c 4BSal ick nimmer dan verwerven / Voor mijn sterven [geen wijsaanduiding]  
Koningh, A. de | Delila Psalm 038 Datheen ?
Koningh S1618 (1618), fC2r [nr. 4]
4a 2a 4B 4c 2c 4BHeere siet hoe ons vyanden / Hare handen Psalm xxxviij  
Ghebedt der verdructer kercken der Remonstranten [...] Psalm 038 Datheen
OpSyCan1621 (1621), p53 [nr. 1]
4a 2a 4B 4c 2c 4BStraff mij niet in dijnen toren / [naar behooren] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hubert, A. de | De XXXVIII Psalm Psalm 038 Datheen
Hubert Psalmen1624 (1624), p83 [nr. 38]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een spruyt uyt Godt ghesproten, / Onverdroten van den 38. Psalm: Wilt in uwen toorn ghestadich  
Clock, Leendert Psalm 038 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fC4v [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKan God Zion in zijn toren / So verstoren! Op de wijse vanden XXXVIII. Psalm   muzieknoot 
Ampzing, S. | Het tweede Kapittel Psalm 038 Datheen
Ampzing KJ1629 (1629), p58 [nr. 2]
,4a 2a,4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenT'Wijl de sinnen zijn ontsteken / Om te wreken [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, Diderik [...] | Den xxxviii. Psalm Psalm 038 Datheen
Camphuysen Ps1630b (1630), p111 [nr. 38]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe onsalich was de stonde / Doe de sonde Den 38. Psalm  
Revius, J. | [Het Hoghe Liedt [...] Psalm 038 Datheen
Revius OYS1630 (1630), p103 [nr. 13]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn Ziel' die seer is verslagen, / T'allen daghen vanden xxxviii Psalm  
Het sevende Liedt. Ghebed-Liedt. Psalm 038 Datheen
GKruidhofken1631 (1631), p16 [nr. 7]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren's Hemels oogh, waer met de werelt / is beperelt 38 Psalms  
Tonnis, Jan | Choor Wtsprekende [...] Psalm 038 Datheen
TonnisJa 1639 (1639), p109 [nr. 4]
4a 2a 4B 4c 2c 4BWilt in overgrooten tooren / U niet stooren [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxxviij. Psalm Psalm 038 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fE4r [nr. 38]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer straft my niet in uwen toorn, / Noch [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brune, J. de | Den xxxviij. Psalm. [...] Psalm 038 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fE5v [nr. 38]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom vlucht ghy Miralinde,, mijn beminde / [...] [ELDERS:] Psalm 3  
Psalm 038 Datheen
AmMinnebeekje1645a (1645), p140 [nr. 50]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest o arme mensch barmhertigh, / En trouw-hertigh 38 Psalm. Wilt in uwen toorn gestadig  
Pers, D.P.] | Tegen de geveynsde, Lu.6. Psalm 038 Datheen
Vreugdebeekje1645 (1645), p76 [nr. 49]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest o arme mensch barmhertigh, En trouwhertigh, [...] 38. psalm, Wilt in uwen toorn gestadigh   muzieknoot 
Pers, D.P. | Tegen de Geveynsde, [...] Psalm 038 Datheen
Pers UHS1648 (1648), p120 [nr. 67]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 91

first
next 30
last

tabelbreedte