Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Psalm 079 Datheenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWy hebben Heer, ghehoort m [!] onsen ooren, / Ons [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Het argument des. [...] Psalm 079 Datheen
Utenhove 25Ps1557 (1557), p18 [nr. 9]
.5a.5a.5b.5b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy hebben, Heer, ghehoort mit onsen ooren, / Onß [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Deus auribus [...] Psalm 079 Datheen
Utenhove 100Ps1561b (1561), f47v [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAntwerpen rijck, / o Keyserlijcke stede vanden 44. Psalm: Wy hebben ghehoort, &c.  
Summa der Historien Fabritij in een liedeken begrepen Psalm 079 Datheen
HistGFB1565 (1565), p225 [nr. 1]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
txtDie heydnen sijn in u' erfdeel ghevallen, / Se [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM LXXIX Psalm 079 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fs6v [nr. 79] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wy hebben, Heer, gehoort met onsen ooren, / Onz' [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Deus auribus [...] Psalm 079 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f71v [nr. 44]
.5a.5a.5b.5b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *De Papeknechs zijn in Neerlant gevallen / Sy [...] van den 79. Psalm: Die Heydnen zijn in u [...]  
Pneumander, [...] | Een cleyn [...] Psalm 079 Datheen
Pneumander VGCK1568 (1568), f88v [nr. 1]
.5a.5a.5b.5b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
txtAch Nederland, ach seer verdructe Neerlandt, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
REQUIEM AETERNAM, dat is, Het Claechliedt over [...] Psalm 079 Datheen
ReqAEt1568 (1568), fB5v [nr. 1]
.5a.5a.5b.5b.5C.3C.3D.3E.3E.3DAntwerpen Rijck / O Keyserlicke Stede vanden xliiij. Psalm. Wy hebben gehoort, &c.  
Van Christophora [!] Fabricio dienaer des [...] Psalm 079 Datheen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f114v [nr. 74]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Broeders hoort / Ick sal elck gaen belyden Antwerpen Rijk, O Keyserlicke. etc.  
Een nieu liedeken Psalm 079 Datheen
NiLiedeken AROK1576 ([1576]), plano [nr. 1]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och hoe ist gout,, soo donckere gheworden, / [...] de Fransche voys, den 79. Psalm, De Heydenen [...]  
Haecht, Willem van | Dat Vierde Capittel Psalm 079 Datheen
Haecht VCJ1578 (1578), fB4v [nr. 4]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
txtWel op Duyvel, ghy die in Westerlande / Hebt ons [...] vanden 79. Psalm, De Heydenen zijn, &c.  
Een nieu Liedt Psalm 079 Datheen
NiGeuLb1578 ([1578?]), f125v [nr. 84]
.5a.5a.5b.5b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
txtDe Heydens Heer sijn in dijn erf getreden, / Daer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De Lxxix. Psalm. [...] Psalm 079 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fO3r [nr. 79]
.5a.5a.5b.5b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHantwerpen rijck / O Keyserlicke stede vanden 44. Psalm. Wy hebben ghehoort, etc.  
Psalm 079 Datheen
SchrL1580 (1580), f135v [nr. 139]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laet toch nu Heer uwen knecht gaen in vreden / [...] Vanden 79. Psalm  
Psalm 079 Datheen
SchrL1580 (1580), f196r [nr. 193]
.5a.5a.5b.5b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O broeders hoort,, een claechlicke sanghe / Een [...] vanden 79. Psalm  
Sterlinx, P.] / [...] | Een nieu Liedeken Psalm 079 Datheen
NiGeuLb1581 (1581), f33r [nr. 27]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.2E.3E.3f.3G.3G.3f
txtWeest verblijt al / Die uut Godt zijt gheboren Den 79. Psalm Die Heydenen syn in u erfdeel  
Ries, Hans de] | Dat vij. Cruysliet Psalm 079 Datheen
De Ries LSV1582 (1582), f104v [nr. 59]
.2A.3b.2A.3b.5c.5c.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet Heydens volck, versaemt met groote hoopen, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den lxxix. Psalm [...] Psalm 079 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fN1v [nr. 79]
.5a.5a.5b.5b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe schoon end' goedt, is boven alle deuchden, / [...] vanden Lxxix. Psalm: De Heydnen zijn in u [...]  
Poteau Mertenszoon, David | Een Liedt vanden [...] Psalm 079 Datheen
Poteau SNGL1591 (1591), fB4v [nr. 6]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3fSy maken vry: van Christus medecijne / [...] Psalm lxxix. Die heydenen zijn in u erfdeel [...]  
Honich, T.C. Psalm 079 Datheen
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f6v [nr. 6]
.5a.5a.5b.5b.3C.3C.3d.3E.3E.3dCompt alle ghaer,, die lust hebt totten vrede / [...] op die selve wyse vant verdrach Liedeken: Op [...]  
Psalm 079 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f84r [nr. 24]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3fComt allegaer,, die lust hebt tot den vrede, / [...] van den 79. Psalm. Die Heyd'nen zijn in u [...]  
Clock, Leendert | Een verdrach-Liedeken Psalm 079 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p89 [nr. 32]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Psalm 79 [instr.] Psalm 79   muzieknoot 
Psalm 079 Datheen
HsThysius (1595-1630), f275r [nr. 455]Psal. 97 [instr.] Psal. 97   muzieknoot 
Psalm 079 Datheen
HsThysius (1595-1630), f278r [nr. 458]Antwerpen rijck [instr.] Antwerpen rijck   muzieknoot 
Psalm 079 Datheen (VAR)
HsThysius (1595-1630), f353v [nr. 586]Het kuste my / Mijn vrient uut goeder minnen Vanden Lxxix. Psalm  
Een nieu Gheestelick Liedeken, gestelt in [...] Psalm 079 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f8r [nr. 6]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3fSy: maken vry van Christus merdecyne / [...] Vanden Psalm 79. De Heydenen zijn: in u [...]  
Honich, Tymon Psalm 079 Datheen
SyMV1598 ([1598+]), plano [nr. 1]
.5a.5a.5b.5b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
scanGodt heeft ons vry, een medicijn gesonden / Op [...] [geen wijsaanduiding]  
Merchys, J.] tegen [...] | Antwoort Liedt: Op [...] Psalm 079 Datheen
SyMV1598 ([1598+]), plano [nr. 2]
.5a.5a.5b.5b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
scanHoort toe, ghy Leeuwen fijn / Al van de Ghentsche stede Antwerpen rijck, o Keyserlicke &  
Lied] Psalm 079 Datheen
HsGeUB 583 (laatste kwart 16e eeuw (na 1584)), f104v [nr. 6]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *De Geusen zijn / In Bomler Weert ghevallen vanden 79. Psalm: de Heydenen zijn in u erf, etc.  
Beclach vanden Cardinael Albertus gedaen, over [...] Psalm 079 Datheen
NiGeuLb1601 (1601), f95r [nr. 78]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3fMenschen onvroet, hebben als crancke vaten, / In [...] Antwerpen rijck etc  
Mander, Karel van / [...] | Een ghestelijck liedeken Psalm 079 Datheen
Mander Herderpijp1603 (1603), p27 [nr. 8]
.2A.3b.2A.3b.2A.3b.2A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte