Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Psalm 080 Datheenfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanGhy Heerder Israels wilt hooren, / Die de kudde [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM LXXX Psalm 080 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fs8v [nr. 80] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Du herder Israels wil hooren, / Die daer Joseph [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Qui regis Israel. [...] Psalm 080 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f131r [nr. 80]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Van Afgody wil ick nu zingen, / Om voor den volck [...] Psalm. 80  
Coornhert, D.V. | xlvii Psalm 080 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fL3v [nr. 103]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDu herder Israels wil hooren / Tot dijns volcks [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De Lxxx. Psalm. [...] Psalm 080 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fO4v [nr. 80]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO herder Israels wil hooren, / Laet onse stem dy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den lxxx. Psalm [...] Psalm 080 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fN3r [nr. 80]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenInd' hoogste heemlen sy den Heere, / Den hoogsten [...] des 80. Psalms   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Het Lofsanck der [...] Psalm 080 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fd8r [nr. 167]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe gaen dees dochters Syons proncken, / Hoe [...] Vanden lxxx. Psalm. Ghy Harder Israels wilt hooren  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 080 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f74r [nr. 13]
.4a.4a.4B.4B.4C.4CVerhoort O Heere der heyrscharen, / Die gebeden [...] van den Lxxx. Psalm. Ghy Herder Israels wilt [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een droevich Claech [...] Psalm 080 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fL3v [nr. 8]
.4a.4a.4B.4B.4C.4CJerusalem wilt u verblijden, / Weest onvertzaecht [...] van den Lxxx. Psalm, Daer het voorschreven [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een vrolick [...] Psalm 080 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fL4r [nr. 9]
.4a.4a.4B.4B.4C.4CBlijft niet langh, Heer comt my te baten / Mijn [...] vanden 80. Psalm: Ghy herder Israels wilt hooren  
Clock, Leendert] | Ghebedt-Liedeken Psalm 080 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f65v [nr. 49]
.4a.4a.4B.4B.4C.4CBlijft niet langh, Heer, comt my te baten, / Mijn [...] van den 80. Psalm: Ghy Herder Israels wilt hooren  
Clock, Leendert | Ghebedt-Liedeken Psalm 080 Datheen
Clock VhSNL1598 (1598), p81 [nr. 38]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLief kindt, wilt u herte bereyden / Om Gods [...] van den 80. Psalm: Ghy Herder Israels wilt [...]  
Clock, Leendert | Het C lvij. Liedeken Psalm 080 Datheen
Clock VhSNL1598 (1598), p354 [nr. 156]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhij Herder Israels Wylt Hooren, den 80 sallem [instr.] Ghij Herder Israels Wylt Hooren, den 80 sallem   muzieknoot 
Psalm 080 Datheen
I-HsSoldt (1599), p49 [nr. 33]Hoe haast can GODT een saack verkeeren / En den [...] Op den 80. Psal.   muzieknoot 
Den xliij. Loff-sangh Vertellende hoe CHRISTUS, [...] Psalm 080 Datheen
Hymni1615a (1615), f41r [nr. 43]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Volckeren doet op uw' ooren / Wilt naerstigh [...] Op den 80. Psal.   muzieknoot 
Den xlv. Loff-sangh, Daar in de Geloovigen [...] Psalm 080 Datheen
Hymni1615a (1615), f43r [nr. 45]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGij Ysr'els herder wilt toehooren, / die Josep [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hubert, A. de | De LXXX. Psalm Psalm 080 Datheen
Hubert Psalmen1624 (1624), p184 [nr. 80]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBereyt u nu tot allen tijden, / Mijn lieve kint [...] vanden 80. Psalm. Ghy Herders Israels wilt hooren  
Het elfde Liedeken Psalm 080 Datheen
RijperLb1624 (1624), p21 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBlijft niet langh, Heer, comt my te baten, / Mijn [...] van den 80. Psalm: Ghy Herder Israels wilt hooren  
Clock, Leendert Psalm 080 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fE3v [nr. 39]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLief Kindt, wilt u herte bereyden, / Om Gods [...] Psalm 80, Ghy Herder Israels wilt hooren  
Psalm 080 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fV8v [nr. 157]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Herder Israels wilt hooren, / Neygt hoeder [...] [geen wijsaanduiding]  
Victorinus | REY DER JODINNEN Psalm 080 Datheen
Victorinus G1629 (1629), p59 [nr. 4]
.4a.4a.4B.4B.4C.4CHoor, Herder der Israeliten. / Laet uwen glans [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, Diderik [...] | Den lxxx. Psalm Psalm 080 Datheen
Camphuysen Ps1630b (1630), p224 [nr. 80]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Israel ghy schoon landouwe / Wat brengdy drucx, [...] 80. Psalm  
Revius, J. | Clachte Davids Over [...] Psalm 080 Datheen
Revius OYS1630 (1630), p76 [nr. 8]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghy herder Israëls, wilt hooren / Die Joseph van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den Lxxx. Psalm Psalm 080 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fK10v [nr. 80]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNeemt, Herder Israels, ter ooren, / Ghy die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brune, J. de | Den lxxx. Psalm. [...] Psalm 080 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fL4v [nr. 80]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God voor wien wy neder knielen, / Wild doch [...] Van den Psalm 80. Gy Harder Israëls wilt hooren  
Steendam, J.J. / [...] | ECHTS-HEYL-WENSCHING Psalm 080 Datheen
Steendam DistelvinkZZ1649 (1649), p24 [nr. 6]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNeemt Herder Israëls ter ooren, / Die Joseph [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brune, J. de | LXXX. PSALM. Voor [...] Psalm 080 Datheen
Datheen Brune Ps1650a (1650), p275 [nr. 160]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Groote God, o Jacobs Herder, / Haest u tot ons [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Westerbaan, J. | Den Lxxx. Psalm Psalm 080 Datheen
Westerbaan Ps1655 (1655), p219 [nr. 80]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGetrouwe Godt, wilt my behoeden, / Dat ik door [...] Psalm 80. Ghy Herder Israëls, wilt hooren  
Sluiter, Willem | Gebedt om gedult en [...] Psalm 080 Datheen
Sluiter PL1661 (1661), p145 [nr. 53]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer! doet uwe Hemels-stralen, / Op ons, in [...] van den 80 [...] Psalm  
Uilenbroek, H. | V. DEEL. Hy lydt my [...] Psalm 080 Datheen
Uilenbroek CG1669 (1669), p196 [nr. 72]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy harder Israëls, wil hooren, / En neem ons [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Six van Chandelier, [...] | 80 psalm Psalm 080 Datheen
Six van Chandelier DavPs1674 (1674), p203 [nr. 80]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 43

first
next 13
last

tabelbreedte