Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Psalm 092 Datheenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHet sijn heerlicke dinghen, / Als men u loeft O Heer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM XCII Psalm 092 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fx6r [nr. 92] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.T'is voorwaer een groot dinghen, / Dy fyn prysen, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Bonum est [...] Psalm 092 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f149r [nr. 92]
.3a.3B.3B.3a.3c.3D.3D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het is een schoone saecke / Datmen dy love Heer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De Xcij. Psalm. [...] Psalm 092 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fQ5r [nr. 92]
.3a.3B.3B.3a.3c.3D.3D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet is een goede saecke, / Dat elck dy love Heer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den xcij. Psalm [...] Psalm 092 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fP1r [nr. 92]
.3a.3B.3B.3a.3c.3D.3D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIsrael ghy Gods knechten, / Ist t'hart met druck belaen vanden xcij. Psalm. Het zijn heerlijcke dinghen  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 092 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f79v [nr. 19]
.3a.3B.3B.3a.3c.3D.3D.3c['T Is] goed den Heer te loven: / en' dijnen naam [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hubert, A. de | De XCII Psalm Psalm 092 Datheen
Hubert Psalmen1624 (1624), p213 [nr. 92]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet zijn gegronde dingen, / Te uyten Godes eer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, Diderik [...] | Den xcii. Psalm Psalm 092 Datheen
Camphuysen Ps1630b (1630), p253 [nr. 92]
.3a.3B.3B.3a.3c.3D.3D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Is goet voor alle dingen / Te loven God den Heer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den cxij.[=xcij.] Psalm Psalm 092 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fM5r [nr. 92]
.3a.3B.3B.3a.3c.3D.3D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTis goedt, datmen den Heer loof' / End' uw' naem [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brune, J. de | Den xcij. Psalm. [...] Psalm 092 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fN1v [nr. 92]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Is goed den Heer te loven, / En datm' uw naem [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brune, J. de | XCII. PSALM. Een [...] Psalm 092 Datheen
Datheen Brune Ps1650a (1650), p319 [nr. 184]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan sijnen God te singen / En u, o hooghste Heer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Westerbaan, J. | Den xcij. Psalm Psalm 092 Datheen
Westerbaan Ps1655 (1655), p251 [nr. 92]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe sal ik u vergelden / Uw groote goetheit al? Psalm 92. Het zijn heerlike dingen   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Dank-segginge na [...] Psalm 092 Datheen
Sluiter PL1661 (1661), p240 [nr. 90]
.3a.3B.3B.3a.3c.3D.3D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelck is de Eerste Bede? / Uw' Naem geheyligt wert Van den 92. Psalm  
Psalm 092 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p54 [nr. 47]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGods eernaam te belyden, / En dat men, hoogste Heer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Six van Chandelier, [...] | 92 psalm Psalm 092 Datheen
Six van Chandelier DavPs1674 (1674), p232 [nr. 92]
.3a.3B.3B.3a.3c.3D.3D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie zig tot God niet wenden / En vrezen in haar hert Psalm 92. Het zijn heerlijke dingen   muzieknoot 
Tradel, Jeremias | Hier van is de [...] Psalm 092 Datheen
Tradel ZSR1680 (1680), p72 [nr. 40]
.3a.3B.3B.3a.3c.3D.3D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie God vreest kan zich voegen / Al heeft hy tegenspoet Op de wijze als vooren  
Tradel, Jeremias | Voor het tweede, [...] Psalm 092 Datheen
Tradel ZSR1680 (1680), p74 [nr. 41]
.3a.3B.3B.3a.3c.3D.3D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Dag ter rust verkooren / Te vieren met een Lied [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den Xcij. Psalm Psalm 092 Datheen
DavPs1685 (1685), fM2r [nr. 92]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe veel heerlijcke dingen / Geeft gy o Heer den Mensch Van den 92. Psalm:Het zyn heerlijke dingen  
Danck-Liedt, het welck gedaen magh worden by alle [...] Psalm 092 Datheen
Westerman GCZ1692 (1692), p576 [nr. 11]
,3a.3B.3B.3aHoe veel heerlijcke dingen / Geeft ghy o Heer! [...] van den 92. Psalm: Het sijn heerlijke dingen, &c.  
Danck-Liedt, Het welck gedaen mach worden by alle [...] Psalm 092 Datheen
Matrozenvreugd1696 (1696), p88 [nr. 39]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOm 't harte vast te stellen / In uwe Liefd', o Heer Van Psalm 92   muzieknoot 
Rooleeuw, Reinier | Opwekking tot de [...] Psalm 092 Datheen
Rooleeuw SG1702 (1702), p239 [nr. 61]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIs goet dat elk den Heere / Steeds loove, en uwen naam [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Halma, François | De xcii Psalm Psalm 092 Datheen
Halma DH1707 (1707), p329 [nr. 92]
.3a.3B.3B.3a.3c.3D.3D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet dag-ligt is verdweenen, / Vermits geen zon [...] Psalm 92  
Tuinman, Carolus | AVOND-WENSCH, Tot [...] Psalm 092 Datheen
Tuinman MSG1709 (1709), p304 [nr. 104]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet dagligt is verdwenen, / Vermits geen zon meer [...] Psalm 92  
Tuinman, Carolus | AVOND-WENS, Tot de [...] Psalm 092 Datheen
Bundeltje1718 (1718), p10 [nr. 3]
.3a.3B.3B.3a.3c.3D.3D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy die u, door de wennis, / Aan zondlykheid verslaaft Psalm XCII  
GEZANG OP DE KWAADE GEWOONTE Psalm 092 Datheen
Bruin NHA1732 (1732), p324 [nr. 17]Tot 's Heeren lof te spreeken, / Met Psalmen, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Belle, Jan van | Twee-en-négentigst [...] Psalm 092 Datheen
Belle DPs1733 (1733), p260 [nr. 92]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchikt u, om GOD te prysen, / Gaat uyt het [...] Ps. 92  
IV. Deut. XXXII: 3. Want ik sal den Naem des [...] Psalm 092 Datheen
Alphen GL1748 (1748), p8 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie schept geen' lust gestadig / In 't volgen van [...] van den 92. Psalm  
Vollenhove, J. | GODTVRUCHTIGHEITS [...] Psalm 092 Datheen
Vollenhove KruistrGez1750 (1750), p361 [nr. 101]
.3a.3B.3B.3a.3c.3D.3D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaat ons de rustdag wijden / Met psalmen tot Gods eer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De 92. Psalm Psalm 092 Datheen
BoekPG1774 (1774), f54r [nr. 92]
.3a.3B.3B.3a.3c.3D.3D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaat ons den rustdag wijden / met psalmen tot Gods eer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Maistre Pierre | PSALM 92 Psalm 092 Datheen
PsalmenGezNH1938 (1938), p232 [nr. 92]


29 resultaten

tabelbreedte