Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Que ne suis-je la fougère

Tekst van C. H. Riboutté (1708-1740), onder meer te vinden in Monnets Anthologie françoise, 1765, II, p261, met muzieknotatie. Du Mersan (1847, p89) schrijft de muziek toe aan Pergolesi, maar dat wordt later weer door anderen betwist. Ook is J.J. Rousseau wel genoemd als componist, maar dat berust waarschijnlijk op een verwarring met het door hem getoonzette lied "Que ne suis-je la fleur nouvelle". Zie ook Van Duyse III, p2555-7. Ook is de muziek toegeschreven aan Antoine Albanèse.

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanKomt zondaers ziet hier nu erven / Het gon' [!] [...] van den bekeerden Zondaer  
DEN SPIEGEL DER ZONDAEREN. JAERSCHRIFT: GY [...] Que ne suis-je la fougère
Lbl KB Wouters 15007 ([18e eeuw]), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanLiefde heeft toch wondre krachten, / Zij gaat [...] Den bekeerden zondaar  
ROMANUS EN BLONDINA Que ne suis-je la fougère
Lbl KB Wouters 06048 ([1759 ca.]) [nr. 2]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanAanziet hier nu de groot' Heldinne, / De [...] Van den Bekeerden Zondaar  
Zegenpraalende Victorie, toegeschreeven aan de [...] Que ne suis-je la fougère
Joejoejoe1792 (1792), p54 [nr. 26]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTisbe had nu reeds de jaaren, / Kindsche jaaren, [...] Que ne suis je la sourgère [!]  
Manheer, Gerrit | DE EENVOUDIGE TISBE Que ne suis-je la fougère
Manheer ZM1794 (1794), p68 [nr. 27]
4a 4B 4c 4B 4d 4E.4f.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt gy oude en jonge lieden, / luystert toe met [...] van den bekeerden zondaer  
Liedeken van den Franschen Graeve. Wonderbaere en [...] Que ne suis-je la fougère
LBL KB 11A47 018 ([1800 ca.]) [nr. 1]
scanIn de wreede oorlogs tyden, / moet de jonge en [...] van den bekeerden Zondaer  
Nieuw Liedeken op de standvastige Liefde [...] Que ne suis-je la fougère
LBL KB 11A47 031 ([1800 ca.]) [nr. 1]
scanAls de rampen zyn ten hoogsten, / en den loop van [...] Van den bekeerden Zondaer  
HISTORIE-LIED, Des getrouwigheyd van eenen Hond; [...] Que ne suis-je la fougère
LBL KB 11A47 043 ([1800 ca.]) [nr. 2]
scanAlderliefste stervelingen, / zoo van 't vrouw als [...] van den bekeerden zondaer  
SCHOON HISTORIE-LIEDEKEN VAN DEN ONECHTEN ZOON, [...] Que ne suis-je la fougère
LBL KB 11A47 048 ([1800 ca.]) [nr. 1]
scanBeletina wilt aentrekken, / uw kostelyk rouw-gewaet Van den bekeerden Zondaer  
BEKLAG-LIEDEKEN, Over het afsterven van haere [...] Que ne suis-je la fougère
LBL KB 11A47 012 ([1800 ca.]) [nr. 2]
scanVOLGEN wij gerust, mijn Vrinden, / 't Voetspoor, [...] Que ne suisse la fougère   muzieknoot 
ONGEDWONGENHEID Que ne suis-je la fougère
Vriendenzangen1801 (1801), p71 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt hier oud en jong van jaeren, / luystert eens [...] van den bekeerden Zondaer  
Liedeken op de Martel-Dood van MARIE ANTOINETTE, [...] Que ne suis-je la fougère
LBL Van Paemel ([1817-1845]), 38: [nr. 2]
,4a,4B,4a,4B,4c,4D,4c,4DLiefde die heeft wonder kragten, / zy gaet boven [...] Van den bekeerden Zondaer  
LIEDEKEN van ROMANUS en BLONDINA Que ne suis-je la fougère
LBL Van Paemel ([1817-1845]), 69: [nr. 2]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DAl die Christen zyn geboren, / Luystert toe hier [...] Van den bekeerden Zondaer  
LIEDEKEN Van de H. Maegd en Martelaeresse [...] Que ne suis-je la fougère
LBL KB 11A47 005 ([1825 ca.]) [nr. 1]
scanKomt gy oude en jonge lieden / luystert toe met [...] Van den bekeerden zondaer  
Liedeken van den Franschen Graeve. Wonderbare en [...] Que ne suis-je la fougère
Lbl Gijsbers 111 ([1850 ca.]) [nr. 1]
scana mon choir belle Dorine [instr.] a mon choir belle Dorine   muzieknoot 
Que ne suis-je la fougère
HsDHNMI 4G92 ([1853?]), f10r [nr. 35] transcr.Als de rampen zijn ten hoogsten, / En den loop [...] Van den bekeerden zondaar  
Historielied der getrouwigheid van eenen hond ten [...] Que ne suis-je la fougère
Lbl Gijsbers 113 ([1860 ca.]) [nr. 4]
scan't Kwam te Rijsel te geschieden / Dat een [...] Que ne suis-je la fougère  
LVII. HET BRANDMERK Que ne suis-je la fougère
LootensFeys CPF1879 (1879), p113 [nr. 60]Liefde die heeft wonder krachten / Zij gaat boven [...] Van den bekeerden zondaar   muzieknoot 
Romanus en Blondina Que ne suis-je la fougère
Volkskunde (1888-...), 042: p19 [nr. 2] transcr.Liefde heeft toch wondre krachten, / Zij gaat [...] Den bekeerden zondaar  
ROMANUS EN BLONDINA Que ne suis-je la fougère
Lbl KB Wouters 06047 ([19e eeuw]) [nr. 3]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
scanAl die Christen zijt geboren, / Luistert toe maar [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
43. - Lied van de H. Barbara Que ne suis-je la fougère
Bols OVL1897 (1897), p79 [nr. 51] transcr.Liefde heeft toch wondre krachten, / Zij gaat [...] Van den bekeerden Zondaar  
Romanus en Blondina Que ne suis-je la fougère
Lbl Moormann C176 ([1900 ca.]) [nr. 1]
scanIn de wreede oorlogs-tijden / Moet de jonge en [...] Van den bekeerde zondaar  
NIEUW LIEDEKEN OP DE STANDVASTIGE LIEFDE [...] Que ne suis-je la fougère
Lbl Moormann C177 ([1900 ca.]) [nr. 2]
scanAl die Christen zijn geboren, / Luistert toe want [...] Van den bekeerden Zondaar  
LIEDEKEN VAN DE HEILIGE MAAGD EN MARTELARES [...] Que ne suis-je la fougère
Lbl KB Wouters 14036, p1 [nr. 1]
scanAls de rampen zijn ten hoogsten, / En den loop [...] Van den bekeerden zondaar  
HISTORIELIED DER GETROUWIGHEID VAN EENEN HOND TEN [...] Que ne suis-je la fougère
Lbl KB Wouters 03063 ([1810 ca.]) [nr. 4]
scanIn de wreede oorlogs-tijden / Moet de jonge en [...] Van den bekeerden Zondaar  
Nieuw Liedeken op de standvastige liefde [...] Que ne suis-je la fougère
Lbl KB Wouters 03010 ([1900 ca.]), p2 [nr. 2]
scanAl die Christen zyn geboren / luystert toe hier [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
665. Al die Christen zyn geboren (Van de H. Barbara) Que ne suis-je la fougère
Van Duyse (1903-1908), III, p2552 [nr. 1422]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenQue ne suis-je la fougère / Où sur le soir d'un [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
[665] Que ne suis-je la fougère
Van Duyse (1903-1908), III, p2556 [nr. 1423]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiefde heeft toch wondre krachten, / Zij gaat [...] van den bekeerden Zondaar  
Romanus en Blondina Que ne suis-je la fougère
Lbl Meertens 37801 ([1910 ca.]), p1 [nr. 1]
scanIn die wreede oorlogstijden / moest die jonge, [...] Van den bekenden zondaar   muzieknoot 
34. Liedje op de standvastige liefde, [...] Que ne suis-je la fougère
Heyns Vl1941 (1941), p128 [nr. 56] transcr.Al die Christen zijn geboren, / Luistert toe, [...] Van den bekeerden zondaar  
LIEDEKE VAN DE HEILIGE MAAGD EN MARTELARES [...] Que ne suis-je la fougère
Wouters HGL1943 (1943), p52 [nr. 9]


1-30 of 31

first
next 1
last

tabelbreedte