Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Réveillez-vous belle endormiebeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHoe dus, sachtmoedigheyts exempel! / Hoe dus, [...] ELDERS: Reveilles vous]  
Sluiter, Willem | Suyveringe des [...] Réveillez-vous belle endormie
Sluiter PL1661 (1661), p204 [nr. 76]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNaer dien ick op neptuynus baeren / gedreven quam [...] Réveille vous  
Een liedt Réveillez-vous belle endormie
HsGeUB 1485 (1661-1668), f13r [nr. 10]
.4a.4B.4a.4BIck mach wel suchten en wel klaghen, / Want ick [...] Revellez vous belle endormie, &c.  
Omazur, Nicolaus Réveillez-vous belle endormie
Omazur LC1663 (1663), p97 [nr. 44]
.4a.4B.4a.4B
txtChere Caliste belle Aurore, / Je viens pour vous [...] Eveillez vous belle en dormie  
Chanson Nouvelle Réveillez-vous belle endormie
ApSnaren1664 (1664), p41 [nr. 17]
,4a.4B.4a.4BZal ick Godin dan eeuwigh truuren? / Nu ghy my [...] Reveille vous belle en dormie  
MINNE-KLACHT Réveillez-vous belle endormie
ApSnaren1664 (1664), p161 [nr. 43]
.4a.4B.4a.4BQuel Diable t'a l'ame tentée, / Te donnant si [...] Reveillez vous belle en dormie &c  
6. Réveillez-vous belle endormie
KusjesML1669 (1669), p40 [nr. 40]
.4a.4B.4a.4BEen straal uyt Leonoraas oogen, / Noch bruynder [...] Reveille vous belle en dormie  
Luyken, Jan Réveillez-vous belle endormie
Luiken DL1671 (1671), p17 [nr. 5]
.4a.4B.4a.4BAl we' er is 't oude Jaar verloopen, / Die [...] ELDERS: Reveillez vous, naar deze Muziek   muzieknoot 
Sweerts, Hieronymus | Nieuwe-jaars-zang Réveillez-vous belle endormie
Sweerts ZT1673 (1673), p148 [nr. 56]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGlorie en lof uyt 's Hemels throonen, / Songen [...] Reveillez vous bell' endormie  
VII. Réveillez-vous belle endormie
HemParnassus1676 (1676), p16 [nr. 7]
4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Hert, gelijck een hert, door doornen / En [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | MEDITATIE Over Psalm 42 Réveillez-vous belle endormie
Lodenstein US1676 (1676), p65 [nr. 26] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Doet yemand sorg, of jaren beven / Verteert hem [...] reveille vous   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Het jonge en [...] Réveillez-vous belle endormie
Lodenstein US1676 (1676), p124 [nr. 45] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Myn siel wat moest u droefheyt naar sijn / Als s' [...] ELDERS revelje vous.  
Lodenstein, J. van] | SONDEN-GEWIGTE Réveillez-vous belle endormie
Lodenstein US1676 (1676), p188 [nr. 59]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanDit waren eertijds brede wegen / En siet! nu sijn [...] Siet boven p. 65,  
Lodenstein, J. van | MEDITATIE Op de [...] Réveillez-vous belle endormie
Lodenstein US1676 (1676), p266 [nr. 81]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanDaar slaat de clock al drie, vier slagen / Waar [...] Als boven pag. 65,  
Lodenstein, J. van | Invallen op eene Reyse Réveillez-vous belle endormie
Lodenstein US1676 (1676), p268 [nr. 82]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanWy danken u, barmhertig Vader, / Dat gy in dees' [...] Reveillis vous  
Sluiter, Willem | 't Gemeene MORGEN-GEBEDT Réveillez-vous belle endormie
Sluiter EZ1680 (1680), p16 [nr. 9]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeil-rijke Godt, gy die voor desen / Uw volk en [...] ELDERS: Andere voisen op 't gemene Morgen gebed  
Sluiter, Willem | In Krijghs-noot Réveillez-vous belle endormie
Sluiter EZ1680 (1680), p75 [nr. 35]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMy paste wel, als ick ging dencken, / Wie dat gy [...] Reveillez vous  
Sorgen, P. van / P.V.S | Suchtinge, om van [...] Réveillez-vous belle endormie
Sorgen DichtZZ1681 (1681), p24 [nr. 13]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God en Schepper hoogh gepresen, / Een aardworm [...] Reveille vous  
Sorgen, P. van / P.V.S. | LIED Van onse [...] Réveillez-vous belle endormie
Sorgen DichtZZ1681 (1681), p53 [nr. 20]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeer Heylich Heerlijck wijs alwaerdigh / En [...] Reveille vous  
Sappius, J.] / J.S. | Den rechten Plicht [...] Réveillez-vous belle endormie
Sorgen DichtZZ1681 (1681), p57 [nr. 21]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeft op uw Hert, opent uw ooren, / Gy hart volck [...] Reveille vous, &c.   muzieknoot 
Datheen, Petrus] | De X. Geboden des Heeren Réveillez-vous belle endormie
Cuilemborgh GZR1683 (1683), p34 [nr. 15]
.4a.4B.4a.4BWaeck op! waeck op! mijn Ziel na booven, / Haest [...] Reveille vous, &c.  
Cuilemborgh, Aemilius van | Morgen-Gesangh Réveillez-vous belle endormie
Cuilemborgh GZR1683 (1683), p53 [nr. 25]
.4a.4B.4a.4BIik [!] waar in't sagte dons geweeken, / Wanneer [...] Reveille vous  
Brongersma, Titia Réveillez-vous belle endormie
Brongersma BrSw1686 (1686), p121 [nr. 9]
.4a.4B.4a.4BWat zal ik dog den Heer vergelden / Voor sijn [...] Reveillez vous   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Yverige begeerte om [...] Réveillez-vous belle endormie
Sluiter Gz1687 (1687), p9 [nr. 4]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk heb den Heer verwacht lankmoedig! / En hy [...] Reveilles vous   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Lof-Sang na Aenvechtinge Réveillez-vous belle endormie
Sluiter Gz1687 (1687), p268 [nr. 122]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe dus, sachtmoedigheyds exempel! / Hoe dus, [...] Reveillez vous   muzieknoot 
Réveillez-vous belle endormie
Sluiter TC1688 (1688), p106 [nr. 24]
a b : / /Hier spreekt den Heer van grooter waarde! / Hy [...] Reveillez-vous, &c.  
Beuzekom, A. van | Uitbreiding over [...] Réveillez-vous belle endormie
Stapel LusthofZ1692 (1692), p519 [nr. 262]
a b a bWat baat het uw te zyn gesprooten / Uit oud en [...] Reveille vous belle en dormie  
Eenigheid is Armoede Réveillez-vous belle endormie
Sweerts NBEM1696a (1696), p4 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een rein gemoed in kommer-vlàgen / In stryd, in [...] Revelje voùs]  
Eeke, Cornelis van | Het XVII. Harp-lied Réveillez-vous belle endormie
Eeke KHL1698 (1698), p46 [nr. 17]
a b a b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenQu'ont fait Mrs. de la Sorbonne / Pourquoy les [...] Reveillez vous belle endormie   muzieknoot 
Réveillez-vous belle endormie
HsDHKB 133K55 ([1700 na]), f112v [nr. 27]
.4a.4B.4a.4BKomt swart gespook uyt diepst der hellen, / Komt [...] Reveillîéz vous belle Endormie  
Weyerman, J.C. | Medea singt [...] Réveillez-vous belle endormie
Weyerman DH1705 ([1705 ca.]), p102 [nr. 4]
.4a.4B.4a.4B.4a.4B


tabelbreedte