Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Bedroefde herder ziefirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanOnlangs bij noorder son / Als ik ontloken von Als Tijter bieden wou &c.  
Bedroefde herder zie
HsArRA WN2118 (1580-1639), f157v [nr. 3]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d[...] En weydt alleen [geen wijsaanduiding]  
Nootmans, P. / Een of Geen Bedroefde herder zie ?
Nootmans JeugdigeMS1634 (1634), p146] [nr. 39]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.2D.2e.2D.2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJudith o soete maeght, / Die in u boesem draeght Dat Phillis reyst en spoeyt  
Begeert baert [...] | Op de soete sangh [...] Bedroefde herder zie
AmMinnebeekje(1)1637 (1637), p144 [nr. 76]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe swoegt mijn droeve hart, / Hoe woeld dit [...] Flora schoon Veld-Goddin, &c.  
Fonteyn, N. | Eel-hart Bedroefde herder zie
Fonteyn C1637 (1637), fB6v [nr. 1]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.2D.2e.2D 3eDat Phyllis reyst, en spoeyt, / Mijn lust en [...] Nu dat de nare nacht, &c.  
LIEDEKEN Bedroefde herder zie
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p4 [nr. 3]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Nu dat de nare Nacht / Al heeft in rust gebracht Dat Phillis reyst en spoeyt,&c.  
Seep, C.A. / Liefde [...] | Nacht-waecke Bedroefde herder zie
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p75 [nr. 35]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *De lust tot mijn vriendin / Drijft my, dat ick hier in Dat Phillis reyst en spoeyt, &c.  
Elck zijn tijt [...] | AUBADE Bedroefde herder zie
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p162 [nr. 73]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O overschoone Son, / Die my mijn hert verwon Dat Phillis reyst en spoeyt, &c.  
Vlooswijck, J.G. van] / Rede doet leve [naamspreuk] Bedroefde herder zie
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p181 [nr. 83]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *U Dienaer gunt o God! / Die met u wort bespot Bedroefde Herder siet, &c.  
Fonteyn, N. | Singen in den Tempel Bedroefde herder zie
Fonteyn A1638 (1638), fE1v [nr. 2]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.2D.2e.2D 3eO overschoon Godin / Die mijn verliefde sin Als Phoebus reyst en spoeyt  
Krul, J. Bedroefde herder zie
Krul MSD1639 (1639), p114 [nr. 8]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4dWel aen Bataefsche Jeught / U in dees Feest verheught Flora schoone Veldt-Goddin  
Bedroefde herder zie
RbAnjerhof1641 (1641) [nr. 13]
a a a b c c c b d d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe langh benoude hert, verdwijnt ghy in u smert, [...] Mijn Rosemond alleen voor wien ick, etc.  
Lauwerier, 't [=de [...] | Alckmaer. 't LAUWERIER Bedroefde herder zie
RedensLh1642 (1642), fIi4v [nr. 39]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl was den Mensch omset, / Met grouwels teghen Wet Phillis de soete Meyt  
Corenbloem, De] [...] | HAGHE. Op den [...] Bedroefde herder zie
RedensLh1642 (1642), fKk1r [nr. 40]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.2D.2e.2D.2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedroefde harder siet / Hoe komt dat Laura vliet Als Tytir bieden wou,&c  
Philanders klachte Bedroefde herder zie
Laurierkrans1643 (1643), p20 [nr. 18]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoo ras als Phillis sagh / Dat Tytir goeden dagh op de selve Wyse  
Een ander Bedroefde herder zie
Laurierkrans1643 (1643), p20 [nr. 19]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerheft u naer gheluyt, / Barst droeve traenen uyt Dat Philis reyst en spoet  
Asten, J.J. van Bedroefde herder zie
SparensVb(1)1643 (1643), p86 [nr. 34]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVooghdesse vande Niel [= siel?], / Siet hoe ick [...] Heb ick o soete Meyt  
t' Samen-ghesangh tusschen Amintas en Laura / [...] Bedroefde herder zie
SparensVb(1)1643 (1643), p174 [nr. 73]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt Sangeresjes voort, / Met u Musijck accoort Bedroefde Herder siet  
Bruylofts-Liedt Bedroefde herder zie
SparensVb(1)1643 (1643), p187 [nr. 80]
.3A.3A.3A.2b.3C 3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreurt nu mijn herders-Fluyt / En maeckt een [...] Phillis de soete Meyt  
StribeƩ, C. Bedroefde herder zie
Stribee ChaosVC(1)1643 (1643), p104 [nr. 24]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.2D.2e.2D.2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO zoete Rozemond! / Gy die my hebt gewond Dat Phillis reyst en spoeyt  
Krul, J. Bedroefde herder zie
Krul PW1644a (1644), 3p39 [nr. 127]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O overschoon Godin, / Die mijn verliefde zin Als Phoebus reyst en spoed  
Krul, J. Bedroefde herder zie
Krul PW1644a (1644), 3p60 [nr. 165]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Dat Philis reyst en spoeyt, / Mijn lust en [...] Nu dat de nare nacht, &c.  
Bedroefde herder zie
AmMinnebeekje1645a (1645), p127 [nr. 46]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedroefde Herder siet, / Hoe komt dat Laura vliet Alst begint  
Bedroefde herder zie
AmMinnebeekje1645a (1645), p310 [nr. 119]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO soete Rosamondt / Ghy die mijn hebt ghewondt Dat Phillis reyst en spoeyt  
Krul, J.] Bedroefde herder zie
AmMinnebeekje1645a (1645), p442 [nr. 165]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenbedroefden herder [instr.] bedroefden herder   muzieknoot 
Bedroefde herder zie
HsLdUB BPL2873-1 ([1640-1650 ca.]), f17v [nr. 28] transcr.Wat klinckt daer in mijn Oor? / Philis, my dunckt [...] Ach! Philis, soete Meydt, &c.  
't Verwortelt tot [...] | Philis en Thyrsis [...] Bedroefde herder zie (FOUTIEF)
HaZomerbloempjes1646 (1646), p232 [nr. 82]
.3A.3A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerheft u naer gheluyt, / Barst droeve traenen uyt Dat Phyllis reyst en spoet  
Asten, J.J. van Bedroefde herder zie
HaWinterbloempjes1647 (1647), p199 [nr. 78]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl wie een reyn ghebedt / Uyt storten wil, die let Bedroefde Herder siet   muzieknoot 
Leeuw, C. De | Van 't Ghebedt Bedroefde herder zie
Leeuw CPR1648 (1648), p192 [nr. 62]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDer Kercken Christi geur, / In vreugde en in getreur Bedroefde Herder siet   muzieknoot 
Pers, D.P. | De dood Stephani, [...] Bedroefde herder zie
Pers UHS1648 (1648), p143 [nr. 84]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat Phillis reyst en spoeyt, / Mijn lust en [...] Nu dat de nare nacht, &c.  
Bedroefde herder zie
UtZangpr(1)1649 (1649), p113 [nr. 46]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 57

first
next 27
last

tabelbreedte