Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Roosjes in de meibeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanRecht Godt die den Crijch alleen aengaet / [...] De Marcgrave die voer over rijn, met etc.  
Roosjes in de mei ?
SchrL1580 (1580), f283v [nr. 277]
.4A.3b.4A.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Jephthah een strijdtbaer Helt vermaert, / Van een [...] Roosekens in de Mey  
Mander, Karel van] / Een is noodich [naamspreuk] Roosjes in de mei
Mander Harp1599 (1599), p131 [nr. 45]
.4A.3A.4B.3c.4B 2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJephthah een strijdbaer Held vermaert / Van een [...] Roesekens in den Mey  
Mander, Karel van | Een Schriftuerlijck [...] Roosjes in de mei
Mander SLJ1600 ([1600 ca.]), plano [nr. 1]
.4A.3A.4B.3c.4B 2c
scanO Godt ghy woont daer boven in licht / En u aenghesicht Rooskens in de Mey  
Mander, Karel van / Een is noodich / Een is nodig Roosjes in de mei
Mander Herderpijp1603 (1603), p46 [nr. 14]
,4A 3A.4B.3c.4B 2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheen Princen troonen schoon verciert, / Ick en [...] Nachtegael cleyn wilt voghelkijn  
Roosjes in de mei
Bloemhof1610 (1610), p63 [nr. 38]
a b a c c c bPaulus gesonden van God de Heer / Tot den heydenen veer Rooskens inden Mey  
Brauwer, M. de / [...] | Een nieu Liedeken Roosjes in de mei
Brauwer Schalmei1614 (1614), p463 [nr. 90]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel op mijn hert, wel op mijn ziel, / Siet hier [...] Nachtegael kleyn vogelken  
Roosjes in de mei
Apollo1615 (1615), p63 [nr. 52]
.4A.2B.4A 2c.1c.1c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn armoed leef ick onbenijdt, / Lof armoed lof Nagtegael kleyn voghelken  
Coster, S. Roosjes in de mei
Apollo1615 (1615), p118] [nr. 102]
.4A.2B.4A.1c.1c.1c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn kleynigheyd leef ick onbenijd, / Lof, lof, [...] In het Woud daer staet een Boom, Roos jez in [...]  
Coster, S. | Een nieu Liedeken, [...] Roosjes in de mei
LBL KB 1700D1 05 ([1615 ca.]) [nr. 2]
.4A.3B.4A 2c.1c.1c.2B
scanIn armoed' hy sijn tijdt verslijt, / Die in [...] Nachtegael kleyn Voghelkijn  
Clio. Eeren-Roem Roosjes in de mei
GezMuzenLK1618 (1618), p4 [nr. 4]In kleynheydt leef ick onbenijt, / Lof, lof, [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. Roosjes in de mei
Coster Ith1619 (1619), p98 [nr. 3]
.4A.3B.4A 2c.1c.1c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe tijdt gaet snel, en keert niet weer, / Maer [...] In kleynicheyt leef ick onbenijt  
Verwan, I.I. / [...] | Jaar-Liedt Roosjes in de mei
NJL1620 (1620), fB2r] [nr. 9]
.4A.2B.4A.1c.1c.1c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVraaght ghy, waerom sucht ghy so seer, / Dat doet [...] Nachtegael kleyn wilt vogelken, &c  
Bredero, G.A. | LIEDEKEN Roosjes in de mei
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p282 [nr. 73]
.4A.2B.4A 2c.1c.1c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPlant Heer u wijsheyt in my noch / op dat ick doch Jephta een strijtbaer helt vermaert  
Roosjes in de mei
Clock Lb1625 (1625), fXx5v [nr. 352]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStaet by lief Heere uwen knecht / En leyt my recht Jephta een strijdtbaer helt vermaert  
Roosjes in de mei
Clock Lb1625 (1625), fYy7r [nr. 363]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick ghedenck o vader mijn / Die goetheyt dijn van Jephtha  
9. Roosjes in de mei
Clock Lb1625 (1625), fGgg4v [nr. 430]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJepthah een strijdtbaer Helt vermaert / Van een [...] Roosekens inde Mey  
Mander, Karel van / Een is noodigh [naamspreuk] Roosjes in de mei
Mander GH1627 (1627), p315 [nr. 130]
.4A.3A.4B.3c.4B 2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God, ghy woont daer boven int licht, / En u [...] Rooskens in de Mey  
Mander, Karel van / Een is noodigh [naamspreuk] Roosjes in de mei
Mander GH1627 (1627), p455 [nr. 195]
.4A 3A.4B.3c.4B 2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt u nu schicken, o jonge jeugt, / Tracht na de [...] Jephta een strijtbaer helt vermaert, &c.  
Het twee-en-seventigste Lied Roosjes in de mei
GKruidhofken1631 (1631), p182 [nr. 73]
.4A.2A.2b.2b.3c.2D.2D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRoemt Griecken dijn Penelope, / Sy moet noch maken stee Jephta een, &c.  
Velden Roosjes in de mei
HNachtegaaltje1633 (1633), p77 [nr. 30]
.4A.3A.4B.3c.4B 2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn kleynheydt leef ick onbenijt, / Lof lof [...] Als 't begint  
[Coster, S.] | Herderinnen-Liedt Roosjes in de mei
HZNachtegaal1633 (1633), p123 [nr. 48]
.4A.3B.4A 2c.1c.1c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSacharias heeft een ghesicht / Ghesien seer licht Jephtha een strijdtbaer helt vermaert  
Roosjes in de mei
Twisck KLb1633 (1633), p319 [nr. 124]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJephthah een strijdbaer Helt vermaert, / Van een [...] Rosekens in de Mey  
Een is noodigh [...] | Het honderdt ende [...] Roosjes in de mei
RijperLb1636-37 (1636-1637), p289 [nr. 118]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEy vreughdigh ghebloos en soet gheflicker, / Hoe [...] In kleynheydt leef ick onbenijt, &c.  
Soet, J. / Niet [...] | Dageraeds-begroetingh Roosjes in de mei
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p21 [nr. 11]
.4a 3B.4a 2c.1c.1c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wie datter een vreedsaem huys wil sien / En [...] In kleynheyd leef ick onbenijd, &c.  
Pers, D.P. | Verachtinghe van [...] Roosjes in de mei
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p98 [nr. 45]
.4A.2B.4A 2C.1C.1C.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet windigh gebruys der stuyren Koningh / Moet [...] In kleynigheyt leef ick, &c  
StribeƩ, C. Roosjes in de mei
Stribee ChaosVC(1)1643 (1643), p130 [nr. 32]
.4a.2B.4a.1c.1c.1c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt, ghy woont daer boven in 't licht, / En u [...] Rooskens inde May  
Mander, Karel van] / Een is noodigh [naamspreuk] Roosjes in de mei
KlHoornsLb1644 (1644), p341 [nr. 132]
.4A 3A.4B.3c.4B 2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie dat een vreedsaem huys wil sien, / En [...] In kleynheyd leef ick onbenijd, &c.  
Pers, D.P.] | Verachtinghe van Overdaed Roosjes in de mei
Vreugdebeekje1645 (1645), p110 [nr. 75]
.4A.2B.4A 2c.1c.1c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe lieflick rijst de Gulde Son / In't Morgen-root Roosjens in de Mey  
Asten, J.J. van Roosjes in de mei
HMeibloempjes1649 (1649), p66 [nr. 26]
.4A.2B.4A 2c.1c.1c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort heden des Heeren stem, / Ghy die in 't [...] Jephtha een strijdbaer Heldt vermaert, &c.  
Wits, C.J. | Geestelijcke [...] Roosjes in de mei
Wits SBOLST1649 (1649), p54 [nr. 23]
.4A.4A.2B.2C.2C.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte