Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Rozemond die lag gedoken

De wijsaanduidingen 'Phyllis kwam Philander tegen' en 'Rozemond die lag gedoken' komen in de 17e eeuw vaak samen voor. Bij beide wijsaanduidingen zijn melodieën bekend, maar deze kunnen eventueel als varianten worden opgevat. Zie ook Van Duyse III, 2546 (die de melodieën als 2 verschillende beschouwt) en Baak Griffioen 1991, 307.
Ook is het goed mogelijk dat de wijsaanduiding "Het vrouwtje met de vinken" of "Van de vinken" naar deze melodie(ën) verwijst.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMaghmen niet te reght gelyken / Dese Werelt by een val? Rosemond die lagh ghedoken, &c.  
Krul, J. | Wereltsche [...] Rozemond die lag gedoken
Krul CO1640 (1640), f53r [nr. 4]
4a 4B 4a 4B 4C 4CFloramondi (in het bosch / Vande koele daegeraet) Rosamond die lagh gedoken  
Krul, J. Rozemond die lag gedoken
Krul MSD1640 (1640), 2p1 [nr. 9]
4a 4B 4a 4B 4C 4CDroeve wolken overdecken Rosamond die lagh gedoken  
Krul, J. Rozemond die lag gedoken
Krul MSD1640 (1640), 2p11 [nr. 17]
4a 4B 4a 4B 4C 4CAltijdt hoortmen van krakeelen / Altijdt worter [...] Rosemond die lagh gedoken  
Pers, D.P. | Tegen de Twist Rozemond die lag gedoken
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p157 [nr. 78]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer van daen, mijn trouwe herder? / Ick koom soo [...] Rosemond die lagh gedoocken, &c.  
Pers, D.P. | De klagende Herder [...] Rozemond die lag gedoken
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p237 [nr. 113]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRosemonde mijn beminde / Soete Meysje blijft wat staen Rosemond die lach gedoken, &c.  
Zoet, J. Rozemond die lag gedoken
Zoet Maagdenb1641 (1641), p248 [nr. 14]
4a 4B 4a 4B 4C 4CDie dit Godt van herten minnen, / Met een vast [...] Rosemond die lach gedoocken  
Rapenbloem, De] [...] | LIEDT Op den Regel, [...] Rozemond die lag gedoken
RedensLh1642 (1642), fMm1r [nr. 54]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRosimene was geseten / Voor het gladde spiegel neer Rosemont die lagh gedoken etc.  
Regius, Johannes (?) | Een Joffrouw singht Rozemond die lag gedoken
Regius UU1642 (1642), p82 [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4C 4CEer en deughdt is 'slevens luyster / Daar in moet [...] Rosemonde lagh ghedoken  
Veen, Jan van der | 'tWaelfde ZINNE-BEELDT Rozemond die lag gedoken
Veen ZB1642 (1642), p48 [nr. 12]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Den wijsen en den cloecken / Teophrastus, heeft [...] Rosemonde lagh gedooken  
Veen, Jan van der | 'tEen-en-twintichst [...] Rozemond die lag gedoken
Veen ZB1642 (1642), p88 [nr. 21]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHy die weynnigh waant te weten / ende luttel sich [...] Roosemonde lagh gedooken  
Veen, Jan van der | 'tEen-en-dartichste [...] Rozemond die lag gedoken
Veen ZB1642 (1642), p148 [nr. 31]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOngelijk soo syn de Nooten / Schoon gegroeyt op [...] Roosemonde lagh gedooken  
Veen, Jan van der | 'tDrie-en-dartichst [...] Rozemond die lag gedoken
Veen ZB1642 (1642), p160 [nr. 33]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterend'Onder-vinding maakt ons wijser / En is [...] Roosemonde lagh gedooken  
Veen, Jan van der | 'tVijf-en-dartichst [...] Rozemond die lag gedoken
Veen ZB1642 (1642), p174 [nr. 35]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNoyt en sach ick schoonder Roosen, / Noyt soo [...] Rosemondt die lagh gedoken  
Krul, J.H.] | Gezangh Rozemond die lag gedoken
AMinnez1643 (1643), p10 [nr. 4]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWyck Corael voor roode lippen / Vol van Nectars [...] Rosamont die lag  
Dubbels, P. | [Schoonheyts-lof 5] Rozemond die lag gedoken
AMinnez1643 (1643), p56 [nr. 21]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest gegroet Maghet Marie / Met des Engels [...] Roosemondt die Lagh gedoocken  
Cranenburgh, H. [...] | de eerste blyde [...] Rozemond die lag gedoken
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fC6r [nr. 14]
4a 4B 4a 4B 4C 4CRosemond die lach gedoken / Onder eenen Roselaer [geen wijsaanduiding]  
Een ander Rozemond die lag gedoken
Laurierkrans1643 (1643), p28 [nr. 27]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu gae ick mijn beesjens leyden, / Door het groen [...] Rosemond die lagh gedoocken  
Ung seul l'honneur [...] | Pastorel Rozemond die lag gedoken
SparensVb(1)1643 (1643), p79 [nr. 32]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen Apol sijn heete stralen, / Hadt verschooten [...] Rosemont die langh, &c.  
Door de wolcken [naamspreuk] Rozemond die lag gedoken
SparensVb(1)1643 (1643), p138 [nr. 52]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRosemondi mijn Vooghdesse / Die mijn ziel in [...] Rosemont die lagh, &c.  
Goor, P.V. / Lust baert wijsheyt [naamspreuk] Rozemond die lag gedoken
SparensVb(1)1643 (1643), p192 [nr. 82]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlyda; o soetste Diertje / Dien ick op de Werelt weet  
Stribeé, C. Rozemond die lag gedoken (REF)
Stribee ChaosVC(2)1643 ([1643]), p17 [nr. 4]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMach men niet te recht gelijken / Deze wereld by [...] Rozemond die lag gedoken  
Krul, J. | Wereldsche [...] Rozemond die lag gedoken
Krul PW1644a (1644), 1p166 [nr. 19]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Schoonste van de Herderinnen, / Dat ik voor u [...] Rozemond die lag,&c.  
Krul, J. | Celadons standvaste [...] Rozemond die lag gedoken
Krul PW1644a (1644), 3p2 [nr. 90]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Droeve wolken overdekken, / 't Hemels blaeu, in [...] Rosemond die lag,&c.  
Krul, J. Rozemond die lag gedoken
Krul PW1644a (1644), 3p17 [nr. 104]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Floramondi, in het bloozen, / Van de koele dageraed Rosemond die lag gedoken  
Krul, J. Rozemond die lag gedoken
Krul PW1644a (1644), 3p80 [nr. 202]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Machmen niet te recht ghelijcken / Dese Wereldt [...] Rosemondt die lach gedoken  
Krul, J.] | Valsche Weereldt Rozemond die lag gedoken
Vermeulen Rondejaer1644 (1644), 2p91 [nr. 106]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFloramondt (in het blosen / Vande koele dageraet) Rosemondt die lach gedoken  
Krul, J. Rozemond die lag gedoken
AmMinnebeekje1645a (1645), p427 [nr. 160]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO reyn Maegt, van Godt vercoren, / Leeft nu [...] [in handschrift] mach men niet terecht [...]   muzieknoot 
Bolognino, H. Guil. Rozemond die lag gedoken
Bolognino GL1645 (1645), p54 [nr. 26]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'K wil MARIAM altijt minnen, / Die den Heer soo [...] [in handschrift] mach men niet te recht [...]   muzieknoot 
Bolognino, H. Guil. | Van de Slavernije Rozemond die lag gedoken
Bolognino GL1645 (1645), p157 [nr. 78]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons d' edel gheesten loven, / En hen aendoen [...] [in handschrift] mach men niet te recht [...]   muzieknoot 
Bolognino, H. Guil. | Van de neghen [...] Rozemond die lag gedoken
Bolognino GL1645 (1645), p177 [nr. 88]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte