Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

SapphicaEr zijn verschillende melodieën met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
sorteer op volgnummer van de melodie

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMijn hart dunckt mij certein dat mij besvijckt / [...] Van Sappho  
Sapphica
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f63r [nr. 3]
.5A.5A.5b.2bHy is verscheyen. / Heft nu aen te schreyen [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | Rey van Naerders Sapphica
Hooft GV1613 (1613), fF4v [nr. 6]
2a 3a 2b 3b 2c 3c 2d 3d 2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Lof goedertieren / Goden, waert te vieren [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | Rey van Jofferen Sapphica
Hooft Gr1615 (1615), fE2v [nr. 6]
.2a 3a.2b 3b.2c 3c.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Zalige ure! vruchtbaer van verblijden, / Die my [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Joodtsche Blijschap. I Sapphica (1)
Camphuysen SR1624 (1624), p72 [nr. 46] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Hy die wraeck-gierich / Brandend in toorn vierich [geen wijsaanduiding]  
Henricx, C. | Amasa Sapphica
Henricx DA1625 (1625), fB4v [nr. 4]
.2a 3a.2b 3b.2c,3c.2cOnsterffelijcke Dochter! hoogh-gheboren, / Van [...] Op de Sapphica-zang.   muzieknoot 
Campanus, M. / Sappho | Ode van Sapho, aen Venus Sapphica (1)
AmPegasus1627 (1627), p38 [nr. 30]
.5a.5a.5b.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons met vreught, den Heer der Heeren loven, [...] [geen wijsaanduiding]  
Goudanus | REY Van [...] Sapphica
Goudanus BSH1630 (1630), p43 [nr. 4]
.5a.5a.5b.2bLof zy den Heere / Coninck aller eere Lof goedertieren &c  
Revius, J. | Engelen-sanck Sapphica
Revius OYS1630 (1630), p185 [nr. 39]
.2a 3a.2b 3b.2c 3c.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Soet is de liefd' maer bitter hare vruchten, / Sy [...] als 't begint  
Velden, M. van | Ode Sapphica Sapphica
HZNachtegaal1633 (1633), p107 [nr. 40]
.5a.5a.5b.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLusthof des Heeren, slot van alle deuchden, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Bolognino, H. Guil. | Van de liefde van [...] Sapphica (2 VAR)
Bolognino GL1645 (1645), p146 [nr. 72]
.5a.5a.5b.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie met geen ander wit bereyden laten / Haer [...] Salighe uure, Vruchtbaer van verblijden   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Hoovardigheyt in Kleeden Sapphica (1)
Leeuw CPR1648 (1648), p252 [nr. 80]
.5a.5a.5b.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Phariseën, ende Schrift-geleerden, / Sagen [...] Saphicum carmen  
Rosant, Jacob | 163. Jesus spreekt [...] Sapphica
Rosant ETW1654 (1654), p267 [nr. 169]
.5a.5b.5a.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu iz de dey forronn' mey uwre' in stuwne / [...] Op 't Saphische  
Japix, G. | Nacht-rest-bejerte, [...] Sapphica
Japix FR1681 (1681), p119 [nr. 31]
.5a.5a.5a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLeerzàme stoffe, die men plag te pàren / Met [...] Zàlige uure vrugtbaar van verblyden  
Eeke, Cornelis van | Het lXXVIII Harp-lied Sapphica
Eeke KHL1698 (1698), p261 [nr. 78]
a a b b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnder 't vervloekte droessem dezer dagen / Word [...] Zalige uure, vruchtbaar van verblijden   muzieknoot 
Tuinman, Carolus | LASTER-LEUGENAARS Sapphica (2)
Tuinman MSG1709 (1709), p381 [nr. 132]
.5a.5a.5b.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNaar moet het weesen, als vervollegingen, / Om [...] Zaalige uuren  
Westerhooven, Jan van | VERVOLGINGH Sapphica
Westerhooven ZNG1716 (1716), p138 [nr. 46]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu iz de dey forronn' mey uwre' in stuwne / [...] Op 't Saphische  
Gysbert Japix [...] | Juwn-Bede Sapphica (4) audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 10
txtLof goedertieren / Goden, waert te vieren [geen wijsaanduiding]  
P.C. Hooft (tekst); [...] | Lof goedertieren Sapphica (3) audio
CD: Theatermuziek uit de Gouden Eeuw [...] (2007), 1: 5
txtHy is verscheyen. / Heft nu aen te schreyen [geen wijsaanduiding]  
P.C. Hooft (tekst); [...] | Hy is verscheyen Sapphica (4) audio
CD: Theatermuziek uit de Gouden Eeuw [...] (2007), 1: 10
txt


19 resultaten

tabelbreedte