Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Schoon jonkheertje heus en trouwbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanLest ginck ick inder meij spanceren / Wandelen [...] alst begint  
als mijn lieft mijn [...] | Een nieu liedeken [...] Schoon jonkheertje heus en trouw
HsCamUL Dd.6.49 (1562 / 1599), f35r [nr. 1]
.4a 3b.1C.4a 3b.1C.4D.4D 2E 2E.2f 4G 2E 2E.2f 4G
txtSchoon Jonckheerken hups en trouwe / deesch [...] vant voorgaende  
Nieu Liedeken Schoon jonkheertje heus en trouw
HsCamUL Dd.6.49 (1562 / 1599), f36v [nr. 2]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 2D 2D 2a 4D
txtCoompt Seingor en laet u schencken / Van mijn [...] schoon Jonckheerken  
Liedeken van boimel Schoon jonkheertje heus en trouw
HsCamUL Dd.6.49 (1562 / 1599), f41v [nr. 6]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 2D 2D 2e 4DVrou veenes Ient, lustich goddinne / seer swaer [...] lest ginck Ick In de mey spansere wandele [...]  
Schoon jonkheertje heus en trouw
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f40v [nr. 35]
.4a.4B.4a.4B.2c 2D.2c 2D 2E 2E 2f 4G 2E 2E 2f 4G
txtSchoen Jonckheertge hues en trouwe / Deesen [...] alst begint  
Schoon jonkheertje heus en trouw
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f83r [nr. 70]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 2D 2D 2a 4D
txt[geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Schoon jonkheertje heus en trouw
HsThysius (1595-1630), f400r [nr. 728][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Schoon jonkheertje heus en trouw
HsThysius (1595-1630), f401r [nr. 731][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Schoon jonkheertje heus en trouw
HsThysius (1595-1630), f401r [nr. 732]T'ghesichte, t'eerste der vijf sinnen, / Doet ons [...] Laetst ginck ick in de Mey spaceren  
Mander, Karel van / Een is noodich [naamspreuk] Schoon jonkheertje heus en trouw
Mander HLS1598a (1598), p177 [nr. 48]
.4a 3b 1C.4a 3b 1C.2d 2E.2d 2E 2F 2F 2g 3h [...]Laest ginck ick inde mey spanceren / wandelen met [...] op een engels voysken  
Een nieu may liedeken may liedeken [!] Schoon jonkheertje heus en trouw
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f5r [nr. 3]
.4a 3b 1C.4a 3b 1C.4D.4D 2E 2E 2f 4G 2E 2E 2f 4G
txtSchoon Jonckheerken heusch en trouwe / deesen [...] Laest ginck ick inde mey spanceren  
Een nieu Liedeken Schoon jonkheertje heus en trouw
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f11v [nr. 9]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 2D 2D 2a 4D
txtAchtbare maecht seer hooch verheven / Ghy die syt [...] Laest ging ick in die Maij spanseeren  
Een Liedeken Schoon jonkheertje heus en trouw
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f33v [nr. 25]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 2D 2D 2e 4F
txtReyn maecht ick moet u saluteren / deesen groet u [...] Laest ginck ick inde Mey etc  
Een Nieuwjaer Liedeken Schoon jonkheertje heus en trouw
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f83r [nr. 56]
.4a,4B.4a,4B 4C 4C 2D 2D 2e 4F 2D 2D 2e 4F
txtCompt seigneur en laet u schencken / van myn [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Liedeken op vraech en antwoort int jaer 1599 Schoon jonkheertje heus en trouw
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f88v [nr. 57]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 2D 2D 2e 4D
txtSegt mijn Eedel jongman met Eeren / wie heeft u [...] Schoon jonckheerke  
een Lideken Schoon jonkheertje heus en trouw
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f116r [nr. 68]
.4a,4B,4a,4B.4C.4C 2D 2D 2e,4F 2D 2D 2e 4F
txtLuystert toe, men sal u singhen / Watter nu corts [...] Schoon Jonck-heerken heus en Trouwe  
Triumph-Liedt, oft t'Romeynsche Feyt, welck die [...] Schoon jonkheertje heus en trouw
NiGeuLb1601 (1601), f99r [nr. 80]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 2D 2D 2a 4DComt Albertus laet ons spoedich / Vlieden na mijn [...] Schoon Ionckheerken vol van trouwe  
Cannenburgh, [...] | Een nieu Liedeken Schoon jonkheertje heus en trouw
Cannenburgh Samenspr1602 (1602) [nr. 2]
4a 4B 4a 4B 4B 4B 2C 2C 2a 4BJeught wilt vrueght in u doen blijcken / Lustich [...] Laest gingh ick inde Mey spaceren, &c.  
Mathysz, H.] / Wie cant ontvlien? [naamspreuk] Schoon jonkheertje heus en trouw
NLusthof1602 (1602), 1p8] [nr. 7]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 2D 2D 2e 4F 2D 2D 2e 4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDesen Beker die ick houde / Jonckvrou wilt die [...] ghelijck het selfs begint, En diese niet en [...]  
Elck kan falen [...] | Nieu liedeken Schoon jonkheertje heus en trouw ?
NLusthof1602 (1602), 1p45 [nr. 35]
4a 3b 1C 4a 3b 1C 4D 4D 2E 2E 2f 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt mijn liefste lief met eeren / Laet ons [...] Schoon Jonckheerken etc.  
Schoon jonkheertje heus en trouw
PrinsesseLb1605 (1605), p152 [nr. 120]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 2D 2D 2e 4DEven gauw' moet ick al singen Schoon Jonck-heertgen heus en trouwe  
Mander, Karel van] [...] | Bruylofts-Liedt Schoon jonkheertje heus en trouw
Bloemhof1608 (1608), p96 [nr. 62]
4a 4B 4a 4B.2c 2D.2c 2D 2E 2E 2f 4G 2E 2E 2f 4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer vlucht ghy dertel herderinne / Voor my die u [...] Schoon Jonck-heertjen heus en trouwe  
Schoon jonkheertje heus en trouw
Bloemhof1610 (1610), p84 [nr. 55]
a b a b c c d d a cComt ter baen elcktoon sijn crachten, / Grijpt de [...] Schoon Jonckheerken hups en trouwen  
TERPSICHORE, Dat achste Liedt Schoon jonkheertje heus en trouw
Vebrudi1611 (1611), fE1v [nr. 9]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 2D 2D 2e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon jonckvrou, wiens eerbaer zeden, / Hebben [...] Schoon joncheerken hues en trouwe  
t' Samen-sangh Schoon jonkheertje heus en trouw
Wellens VJ1612 (1612), p89 [nr. 53]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 2D 2D 2e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck weet een bloemken uytghelesen / Suyverlijck [...] Schoon jongh Heerken  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liedt Schoon jonkheertje heus en trouw
GLB1616a (1616), fE2v [nr. 31]
4a 4B 4a 4B 4B 4B 2C 2C 6C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle datter is gheschreven, / Is gheschreven [...] Schoon jongh Heerken  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt Schoon jonkheertje heus en trouw
GLB1616a (1616), fI4r [nr. 70]
4a 4B 4a 4B 4B 4B 2C 2C 6C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHerderkens van Godt gepresen / Tot u kom ick uut [...] Alsoo 't begint   muzieknoot 
Tsamen spraecken tusschen den Ingel ende de Herderkens Schoon jonkheertje heus en trouw
Pretere GPW(2)1619 (1619), p24 [nr. 12]Jeucht wilt vreucht in u doen blijcken / Lustich, [...] Laest ghingh in den Mey spaceren, &c.  
Nieu Liedeken Schoon jonkheertje heus en trouw
Jeugdspiegel1620 ([1620 ca.]), p47 [nr. 12]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 2D 2D 2e 4F 2D 2D 2e 4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaest ghinck ic in de Mey spaceren, / Wandelen [...] [geen wijsaanduiding]  
Liedeken op de vijf Sinnen Schoon jonkheertje heus en trouw
Jeugdspiegel1620 ([1620 ca.]), p110 [nr. 39]
.4a 3b.1C.4a 3b.1C.4D.4D 2E 2E.2f 4G 2E 2E.2f 4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenT'ghesichte, 't eerste der vijf sinnen, / Doet [...] Laetst gingh ick in de Mey spanceren  
Mander, Karel van / Een is noodigh [naamspreuk] Schoon jonkheertje heus en trouw
Mander GH1627 (1627), p554 [nr. 238]
.4a 3b 1C.4a 3b 1C.2d 2E.2d 2E 2F 2F 2g 3h [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte