Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Schoon lief wil mij troost geven

Deze wijd verbreide melodie, wellicht van Zuid-Nederlandse origine, kennen we ook onder de namen "C'est pour vous belle dame", "Allemande chapelle" en "Allemande Isabelle". De oudste optekening vinden we in een luitbewerking door Adriaenssen (1600). We kennen geen lied waarnaar de Nederlandse melodie-aanduiding ("Schoon lief...") verwijst. Mogelijk is het een vertaling uit het Frans.
Zie ook Matter 1979, p159-161.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanOch om u suijver graijne / dat ic versmacht in paijne Cest pour vous belle dame  
Een Niewe liedeken Schoon lief wil mij troost geven
HsBsKB 11707 (1585-1624), f65r [nr. 2]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
txtTis om u schoene vrouwen / Dat mijn hart leit in rouwen [geen wijsaanduiding]  
Schoon lief wil mij troost geven
HsDHHRA Sp87c (1590-1609), f34v [nr. 5]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BTsy om u eedel greine / Dat Ick voersmacht van pyne schoen lief wilt my troest geeue  
Schoon lief wil mij troost geven
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f48v [nr. 42]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
txtAllemande la Isappelle [instr.] Allemande la Isappelle   muzieknoot 
Schoon lief wil mij troost geven !
HsThysius (1595-1630), f487r [nr. 883][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Schoon lief wil mij troost geven
HsThysius (1595-1630), f487r [nr. 884]Myn hert dat leyt bevanghen / na u staet myn verlanghen cest pour vous belle dame  
Een nieu liedeken Schoon lief wil mij troost geven
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f8v [nr. 6]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
txtC'est pour vous belle dame / que mon coeur est en flame [geen wijsaanduiding]  
Chanson novelle Schoon lief wil mij troost geven
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f14v [nr. 12]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BOch lief wilt niet versmaden / Die u toent onbeladen pour vous belle dame  
Een nieu Liedeken Schoon lief wil mij troost geven
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f28v [nr. 21]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
txtWat sal ick gaen beghinnen / ick ben beswaert van [...] [geen wijsaanduiding]  
Een gheestelijck Liedeken Schoon lief wil mij troost geven
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f15r [nr. 7]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BHoe wel soo moetet lusten / een hert dat dient [...] C'est poer vous belle dame  
[Spoelberch, Willem van?] | Een geestelijck liedeken Schoon lief wil mij troost geven
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f121v [nr. 52]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BAlmande C'est pour vous madame [instr.] Almande C'est pour vous madame   muzieknoot 
Schoon lief wil mij troost geven
I-Adriaenssen PM1600 (1600), f72v [nr. 1]Vlissinghsche jonghe Lieden, / Wilt mij u oore bieden Schoon Lief, wilt mij troost gheven  
Viverius, Jacobus | Het Deerlick [...] Schoon lief wil mij troost geven
Viverius LCZ1600 (1600), p106 [nr. 15]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenT' Nieuwe Jaer is ghecomen, / T' oude is afghenomen Schoon Lieff wilt myn troost gheven  
Weest voordachtich [...] | Nieuw Jaer Liedt Schoon lief wil mij troost geven
NiJaLiedt1600 ([1600 ca.]), plano [nr. 1]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
scanDe vriendtschap hoogh verheven / Waer van veel [...] Schoon lief wilt my troost geven  
Heyns, Z. / Recht [...] | Erato Schoon lief wil mij troost geven
Heyns VS1602 (1602), fE4r] [nr. 5]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BCan wel een minnaers herte, / verswijgen al zijn smerte Allemande Chapelle   muzieknoot 
Lenaerts vander [...] | Een ander Schoon lief wil mij troost geven !
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p25 [nr. 11]
.3a.3a.2b 1C.3a.3a.2b 1C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat ist dat my van binnen / Aldus beroert de sinnen Met Venus loose treecken  
Mathysz, H.] / Wie [...] | Liedeken Schoon lief wil mij troost geven
NLusthof1602 (1602), 1p6] [nr. 5]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe wel soo moetet lusten, / Een hert dat dient [...] C'est pour vous belle Dame  
Spoelberch, Willem van | Een gheestelijck [...] Schoon lief wil mij troost geven
Spoelberch NGR1603 (1603), p7 [nr. 2]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BO Werelts machtich rijcke Rycke / Waer is nu dyns [...] Schoon lief wilt myn troost geven  
Roo Roosen, De [=de oude kamer van Schiedam Schoon lief wil mij troost geven
ConstJuweel1607 (1607), fO3r [nr. 5]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy Galies-blomkens teere / Dancken u Haerlem seere Schoon lief wilt my troost gheven  
Galisbloemken, 't [...] | Haerlemer [...] Schoon lief wil mij troost geven
ConstJuweel1607 (1607), fSss2v [nr. 28]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer een Godinne wandelt Schoon lief wilt mijn troost geven  
Liedt Schoon lief wil mij troost geven
Bloemhof1608 (1608), p24 [nr. 12]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelijck der Sonnen straelen Schoon Lief wilt my troost gheven  
Nieu Liedt Schoon lief wil mij troost geven
Bloemhof1608 (1608), p80 [nr. 51]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe wel so moetet lusten / Een hert dat dient met [...] alsoot beghint   muzieknoot 
Een ander Schoon lief wil mij troost geven
Prieel1609 (1609), p139 [nr. 68]Hoe Wel soo moetet lusten, / Een hert dat dient [...] C'est pour vous belle Dame  
Spoelberch, Willem van] | Een Gheestelijck [...] Schoon lief wil mij troost geven
Spoelberch GD1610 (1610), p70 [nr. 44]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BDoor Venus Loose treecken / ben ick geheel doorsteecken Cest [?] pour vous belle Dame  
Een nieuw liedeken Schoon lief wil mij troost geven
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p89 [nr. 19]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BTis noch gheen tijt van scheyden / Men moet noch [...] Schoon lief wilt my troost gheven  
MELPOMENE. Dat sevenste Liedt Schoon lief wil mij troost geven
Vebrudi1611 (1611), fE1v [nr. 8]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb mijn hert verheven / Tot u mijn troost [...] alzoot beghint   muzieknoot 
Dit Nieu geestelyc Liedt houdt u voor willet [...] Schoon lief wil mij troost geven !
Coster BGL1614 (1614), p115 [nr. 27]Sint dat ghy mijn ghedachten / Seer vriendelijck [...] Schoon lief wilt my troost gheven  
Bredero, G.A.] Schoon lief wil mij troost geven
Apollo1615 (1615), p42 [nr. 34]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns Vader Godt ghepresen, / Die in den hemel zijt Schoon lief, wilt my troost gheven  
III Schoon lief wil mij troost geven
Paradijs GV1617 (1617), p7 [nr. 3]
.3a.3B.3a.3BMijn herte, wilt nu vluchten / Van all' ydel gheruchten C'est pour vous, belle dame  
LXVI Schoon lief wil mij troost geven
Paradijs GV1617 (1617), p132 [nr. 66]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BSoo diep in die groen heyden / Van 's wereldts [...] Schoon lief, wilt my troost gheven  
Les pleurs suivent [...] | LXX Schoon lief wil mij troost geven
Paradijs GV1617 (1617), p140 [nr. 70]
.3a.3B.3a.3B


tabelbreedte