Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Schoonste Lerindebeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWelige kruyden, tierighe Boomen, / Ghy die dees [...] [geen wijsaanduiding]  
Krul, J.H. | Rey van Kollen, en [...] Schoonste Lerinde
Krul D1627 (1627), fC1r [nr. 12]
4a 4B 4a 4B 5c 3c 3D 5c 3c 3D 5E 5EDroeve Princesse, van 't woestigh Gephide, / Hoe [...] Schoonste Lerinde waer toe het vluchten?  
I.V.A. [initialen] / Tijt leert [naamspreuk] / [...] Schoonste Lerinde
HNachtegaaltje1633 (1633), p122 [nr. 52]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeght Roosemonde, schoone Goddinne / Ghy die mijn [...] Nieuwe Stemme  
DAPHNEES Klacht-Liedt Schoonste Lerinde
HNachtegaaltje1633 (1633), p180 [nr. 78]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoonste Larinde, waar toe het vluchten / Rust u [...] Nieuwe Stemme  
Sael, I. / Staet na staet [naamspreuk] Schoonste Lerinde
HNachtegaaltje1633 (1633), p210 [nr. 90]
2a.2b.2C.2D.2a 2b 2C.2D 3e 3f 3f 3G 3e 3f [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSegh Rosamonde / Schoone Goddinne Schoonste Larinde, waer heen &c  
Nootmans, P. / Een [...] | Daphnis-Klacht aen [...] Schoonste Lerinde
Nootmans JeugdigeMS1634 (1634), p39 [nr. 3]
.2a.2b.4C.2a.2b.4C.5d 3d 3E.5d 3d 3E.5F.5F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDartele Schaepjes / Waerom in 't graesen Segh Rosamonde &c  
Nootmans, P. / Een [...] | Larindes-Klacht aen [...] Schoonste Lerinde
Nootmans JeugdigeMS1634 (1634), p47 [nr. 6]
.2a.2b.4C.2a.2b.4C.5d 3d 3E.5d 3d 3E.5F.5F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle de winden, en noords-begieren, / Die d'oude [...] Segh Rosamonde, schoone Godinne  
Nootmans, P. / Een [...] | Mey-Gift Schoonste Lerinde
Nootmans JeugdigeMS1634 (1634), p73 [nr. 13]
.4a.4B.4a.4B.5c 6D.5c 6D.5E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle de Starren / Van 'sHemels-Zalen Segh Rosamonde, schoone Godinne  
Nootmans, P. / Een [...] | Echts-Sangh Schoonste Lerinde
Nootmans JeugdigeMS1634 (1634), p121 [nr. 28]
2a 2b 4C 2a 2b 4C.5d 3d 3E.5d 3d 3E.5F.5F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBandt Hartoginne de treurigheden / Nu doch eens [...] Droeve Princesse, &c.  
Moor, Hendrik | Olimphia met een [...] Schoonste Lerinde
Moor O1635 (1635), fE1v [nr. 2]
.4a.4B.4a.4B 6c,6D 6c,6D.5E.5EChristelijck Krijgsman ghy moet vlijtig waken, / [...] Schoonste Larinde   muzieknoot 
Erasmus, D. / Pers, D.P. | LIEDEKEN Van den [...] Schoonste Lerinde
ErasmusPers HCR1636 (1636), p325 [nr. 1]
4a.4B 4a,4B.5c 3c 3D.5c 3c 3D 5E 6EVrolijcke Herten, die in het bloeyen, / En [...] Hemelsche Venus stort uwen zegen, &c  
Pels, Nicolaes / [...] | Bruylofts-Liedt Schoonste Lerinde
AmMinnebeekje(2)1637 (1637), p7 [nr. 1]
2a 2b.4C 2a 2b.4C 2D.3e 3e 3F 3D.3e 3e 3F.5G.5G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSilvere Stroompjes / Wilt borlend vliete Schoonste Lerinde  
Schoonste Lerinde
AmMinnebeekje(2)1637 (1637), p19 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBarst bange suchten, nu uyt mijn longhen, / Om [...] Droeve Princesse, &c  
Schoonste Lerinde
AmMinnebeekje(2)1637 (1637), p85 [nr. 33]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHemelsche Venus stort uwen seghen / Over dit saem [...] Droeve Princesse van't woeste ghebieden  
Pels, N. / [...] | Lerinde Singht Schoonste Lerinde
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p47 [nr. 22]
4a 4B 4a 4B.5c 3c.3D.5c.2c.3D.5E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Sielwaerde Engel, en Herderinne, / Hoe langh sal [...] Hemelsche Venus, &c.  
Hoop is lydens troost [naamspreuk] Schoonste Lerinde !
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p86 [nr. 41]
.4a.4B.4a.4B.5c.3c.3D.5c.3c.3D.5E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O pronck der vrouwen,die ick beminne, / Met ziel [...] Droeve Princesse van, Ec.  
Vlooswijck, J.G. van] / Rede doet leve [naamspreuk] Schoonste Lerinde
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p176 [nr. 80]
.2a.2b.4C.2a.2b.4C.5d 3d 3E.5d 3d 3E.5F.5F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Sielwaerde vrouwe,, schoone Leerinde, / Pronck [...] Droeve Princesse van 't Woeste ghebiede  
Schoonste Lerinde
AmMinnebeekje(3)1638 (1638), p146 [nr. 62]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristenen schaer wilt u verblijden, / Siet met [...] Schoonste Larinde  
Theodotus, S. | Verrijs-Liedt Schoonste Lerinde
Theodotus GKL1638 (1638), 2p22 [nr. 239]
.4a.4B.4a,4B 5c 3c 3D,5c 3c.3D 5E 6E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ik mijn hert, mijn ziel en mijn sinnen / Al [...] Schoonste Lerinde  
Krul, J. Schoonste Lerinde
Krul MSD1639 (1639), p85 [nr. 5]
4a 4B 4a 4B 5c.6D 5c.6D 5E 5EAlle mijn sughjes, alle mijn klaghjes, / Alle [...] Schoonste Lerinde  
Krul, J. Schoonste Lerinde
Krul MSD1639 (1639), p175 [nr. 23]
.4a.4B.4a.4B.5c 3c 3D.5c 3c 3D.5E.5EWellustigh leven ydele vreughde, / Droevige [...] Schoonste Lerinde  
Krul, J. | Bekeeringhe Van [...] Schoonste Lerinde
Krul CO1640 (1640), f60r [nr. 7]
.4a.4B.4a.4B.5c.3c 3D.5c.3c 3D.5E.5EAlle mijn suchjes, alle mijn klachjes, / Alle [...] Schoonste Lerinde]  
Schoonste Lerinde
Krul MWD1640 (1640), p180Vriendelijck Paer dat door den zeegen / Van Godes [...] Droeve Princesse  
Pers, D.P. | Zeedigh Trouw-Gesangh Schoonste Lerinde
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p69 [nr. 26]
.4a.4B.4a.4B.5c 3c 3D 5c 3c 3D 5E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristelijck Krijgsman, ghy moet vlijtigh waken, [...] Schoonste Larinde, &c.   muzieknoot 
Pers, D.P. / Erasmus, D.] | De Christlijcke Soldaet Schoonste Lerinde
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p215 [nr. 108]
4a.4B 4a.4B.5c 3c 3D.5c 3c 3D 5E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDroeve Princesse van 't woeste gebieden / Hoe is [...] Felicite de mon,&c  
[Arp, Jan van] Schoonste Lerinde
Laurierkrans1643 (1643), p38 [nr. 37]
2a 2b.4C 2a 2b.4C 2D.3e 3e 3F 3G.3e 3e 3F.5H.5H
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHa Phebi glants wijck uyt mijne oogen / Op dat [...] Droeve Princesse,van 't, &c  
Circes Spoock Schoonste Lerinde
Laurierkrans1643 (1643), 2p9 [nr. 70]
.4a.4B.4a.4B 5c.2c 3D.5c.2c 3D.5E.6E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hadt voor desen vast voorghenomen / Cupido [...] Schoonste Lerinde, &c.  
Konst baert gonst [naamspreuk] Schoonste Lerinde
SparensVb(1)1643 (1643), p109 [nr. 42]
.4a 4B.4a.4B 5c 3c 3D 5c 3c 3D 5E 6E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck laet een ander, en spreeck voor 't mijnen, / [...] Schoonste Lerinde  
Palm, F. | Philander Schoonste Lerinde
SparensVb(1)1643 (1643), p146 [nr. 58]
.2a.2b.4C.2a.2b.4C.5d 3d 3E.5d 3d 3E.5F.5F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle de Huysen, / Jae Princen Saelen Droeve Princesse, &c.  
Goor, P.V. / Lust baert wijsheyt [naamspreuk] Schoonste Lerinde
SparensVb(1)1643 (1643), p157 [nr. 66]
2a.2b.4C.2a.2b.4C.5d 3d 3E.5d 3d 3E 5F.5F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWellustig leven ydele vreugde, / Droevige [...] Schoonste Lerinde  
Krul, J. | Bekeeringe van [...] Schoonste Lerinde
Krul PW1644a (1644), 1p161 [nr. 11]
.4a.4B.4a.4B.5c.3c 3D.5c.3c 3D.5E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte