Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Sei tanto graziosa

"Sei tanto gratiosa e tanto bella" is de eerste regel van een (vijfstemmig) madrigaal. Het staat op naam van Giovanni Ferretti en verscheen voor het eerst in druk in Antwerpen in 1583. We weten niet wie het lied in de Nederlanden introduceerde. Misschien Hooft, die in zijn Emblemata 2 contrafacten (gedateerd resp. 1608 en 1609) heeft geschreven. De wijsaanduiding "O schoonste personage" verwijst naar dezelfde melodie, maar van dit contrafact is de volledige tekst niet teruggevonden. De talloze gedrukte versies van de melodie (in 17e-eeuwse Nederlandse liedboeken) ontlopen elkaar nauwelijks. In ritmisch opzicht is de melodie typerend voor het Italiaanse laat 16e-eeuwse madrigaal: een afwisseling van 2- en 3-delige groepen tegen een 2-delig grondpatroon. Zie ook Matter 1979, p142-5.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSei tanto gratiosa e tanto bella / Che chi te [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ferretti, Giovanni / Adriaenssen, Emanuel Sei tanto graziosa
I-Adriaenssen NPM1592-6 (1592), f13v [nr. 2]Ey al vernielend'Vliegher, / Die nimmermeer [...] Vooghdesse der ghemoeden  
Lust boven konst [...] | Scheyd-Liedt Sei tanto graziosa
NDHelicon1610 (1610), p328 [nr. 32]
.3a.5b.3a.5b.1C.1D.1C.1D.3e.2f.3f 2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVoochdesse der ghemoeden, / Die sonder Circes [...] Sei tanta gratiosa  
Hooft, P.C. | SANG Sei tanto graziosa
Hooft EA1611 (1611), p108 [nr. 18]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSichbare Godt, te pralen / In wiens aenschijn, [...] Sei tanto gratiosa  
Hooft, P.C. | SANG Sei tanto graziosa
Hooft EA1611 (1611), p119 [nr. 24]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heylighe Drietal wellekom, / Die 't wereltlck [...] [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | Rey van [...] Sei tanto graziosa
Hooft GV1613 (1613), fC4v [nr. 2]
.4A.3b 2b.4A.3b 2b.4C.4C.3d.3d 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Den hemel wil ghetuyghen, / De lichte Maen met al [...] Asteur sei tanto gratiosa  
Sei tanto graziosa
Apollo1615 (1615), p41 [nr. 33]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTis waer ick lijd' mijn lijden, / En klaech mijn [...] Asteur sey tanto gratioso  
Amour [naamspreuk] Sei tanto graziosa
Apollo1615 (1615), p47 [nr. 37]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSnelwieckich Wicht der liefden / Wie ist dien ghy [...] Si tanto gratioso  
Sei tanto graziosa
Apollo1615 (1615), p97 [nr. 82]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWys zijnse die'r begheven / Uut weelderij der [...] O schoonste personaeg  
Coster, S. Sei tanto graziosa
Apollo1615 (1615), p119] [nr. 104]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Wil met den sael'ghen heden / Nae Gode toe ten [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | Rey der Enghelen. [...] Sei tanto graziosa
Coster RM1615 (1615), p196 [nr. 3a]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLof Moeder vande Minne, / Met u geswind en [...] O schoonste Persoonage, &c.  
Bredero, G.A. Sei tanto graziosa
Bredero OL1616 (1616), p111 [nr. 5]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO lichten brandt van Minne! / Die met u vlam, soo [...] [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. | ELISABETH Sei tanto graziosa
Bredero RA1616 (1616), p136 [nr. 5]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Amsterdam Princesse, / Hoe glory-rijck bloeyt [...] O schoonste Persoonage, &c.  
Koningh, A. de / [...] | Choorn (of Sang) Sei tanto graziosa
Koningh TL1616 (1616), fC1v [nr. 3]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2dMijn soete Coninginne / ghy syt de woonplaats van [...] Si tanto gratiosa  
Starter, J.J. Sei tanto graziosa
Wellens VJ1617 (1616-1617), p153 [nr. 89]O Heilighe Drietal wellekom, / Die 't [...]  
Hooft, P.C.] Sei tanto graziosa
Coster VA1618 (1618), p585 [nr. 2]
.4A.3b 2b.4A.3b 2b.4C.4C.3d.3d 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheluck ver-eende zielen, / Gheluckigh ghy, die [...] O schoonste Personagie  
Erato. Liefde-Sangh Sei tanto graziosa
GezMuzenLK1618 (1618), p3 [nr. 1]BATAVIA edel Vrouwe, / Wiens vlercken wijt en [...] O schoonste Personagie  
Koningh, A. de | LIEDEKEN TOT [...] Sei tanto graziosa
Koningh A1618 (1618), fH1r [nr. 5]
.3a.3B.2c.3a.2D.3c.2E.2E.3f.2g 3g.2fBedroefde Christen-rijcken; / Diens heyl nu [...] O schoone personagie  
Biestkens, N.] / 'T [...] | Nieu-Iaer Sei tanto graziosa
LBL KB 1700D1 37 (1618) [nr. 3]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e.2d
scanHoe lang sult ghy snoo benden, / Lieven dees' [...] Si tanto gratiose  
N.N. Wat MaCh Den [...] | Nieuw-Jaer Ghesang Sei tanto graziosa
NJL1618 (1618), fA3r [nr. 1]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T vernieuwen doet gheheughen, / Na waerheydts [...] O schoonste personagie  
Kolm, J.S. / Bemint [...] | Jaar-Lied Sei tanto graziosa
NJL1618 (1618), fB3v] [nr. 8]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSelfstandich God in wesen, / Die uyt u bron van [...] O schoonste personagie  
Raep, P.A.] / Elck [...] | Jaar-Lied Sei tanto graziosa
NJL1618 (1618), fB5v] [nr. 10]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns Heyland is gheboren, / Een Soon is ons van [...] Si tanto gratiose  
Coleveldt, J.J. / [...] | Jaar-Lied Sei tanto graziosa
NJL1618 (1618), fB6v] [nr. 11]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntsluyt u doove ooren, / Scheurt op 'tgesicht , [...] Si tanto gratiose  
Fransz, J.] / [...] | Jaar-Lied Sei tanto graziosa
NJL1618 (1618), fC4r [nr. 15]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBespraeckte schoon godinne / Godin van wien ick [...] Si tanto gratiose  
Amoureus Lied Sei tanto graziosa
Colevelt Lh1619 (1619), 13 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDees die in d' Echte paeren / Wenschen wy t'saem [...] O schoonste Personage  
Bruylofts-Lied Sei tanto graziosa
Colevelt Lh1619 (1619), 25 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVorstinne der kuyscheden / U komen wy ten Hemel [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | Rey van Hemel-lieden Sei tanto graziosa
Coster Is1619 (1619), p364 [nr. 3]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWijs zijnse die 'r begheven / UUt woelery der [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | Rey van Troyaansche [...] Sei tanto graziosa
Coster P1619 (1619), p409 [nr. 2]
.3a.5b.3a,5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelijck't Jaer is ontbonden, / Van't out in't [...] O schoonste Personagie  
Mildert, A. van | Nieu-Jaer Sei tanto graziosa
NJL1620 (1620), fA2r [nr. 1]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d 3e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerdoolde wereltsheden, / Wiens schoonheyts glans [...] O schoonste Personagie  
Hertoch, T. / Yvert [...] | Nieu-Jaer-Liedt Sei tanto graziosa
NJL1620 (1620), fA7r] [nr. 6]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl die aen GODT ghelooven / Die willen met my [...] [geen wijsaanduiding]  
Smit, G. | De maegt comt [...] Sei tanto graziosa
Smit AT1620 (1620), fD3v [nr. 3]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d


tabelbreedte