Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Solaas wil ik hanterenfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanMit vrouden willen wij singhen / Ende loven die [...] [geen wijsaanduiding]  
Brugman, Jan] Solaas wil ik hanteren
HsBsKB II112 ([1470 ca.]), f105r [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DMit vrouden willen wy syngen / ind laven die [...] [geen wijsaanduiding]  
Brugman, Jan] | Item noch een ander lijd Solaas wil ik hanteren
HsWerden (2e helft 15e eeuw), p80 [nr. 16]
3a 3B 3a 3B 3c 3D 3c 3DMet yolijt laet ons singhen / aenroepende jhesum zeer Het toghen uut drie lansheren. al in dat etc.  
Solaas wil ik hanteren
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f109r [nr. 143]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3c.3D
scanMit vroechden laet ons singhen / ende loven die [...] Het toghen uut drie lans heren. al in  
Frater johannes brugman / Brugman, Jan Solaas wil ik hanteren
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f115v [nr. 148]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
scanMyt vrouden laet ons begynnen / toe laven een [...] [geen wijsaanduiding]  
Solaas wil ik hanteren ?
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p21 [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.3c.3d.3c.3d.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyt vrouden wylle wy syngen / ende laven drievoldicheit Myt vrouden wille wy syngen scoen boelken [...]  
Brugman, Jan] Solaas wil ik hanteren
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p144 [nr. 40]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch edel ziele mercke / ende hertelick bekenne Mit vrouden willen wy singhen ende loven die [...]  
Munster, Dierick van | Een suverlick [...] Solaas wil ik hanteren
Coelde van Munster BCS1499 ([1499?]), f96v [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DO edell sill wylt mercken / und vlittelijcken an syn [geen wijsaanduiding]  
Munster, Dierick van] | Hymnus Solaas wil ik hanteren
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f28v [nr. 21]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DMyt vrouden willen wir syngen, / ind loven de triniteit [geen wijsaanduiding]  
Brugman, Jan] | Carmen Solaas wil ik hanteren
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f49v [nr. 34]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DSolais wil ich hanteren / ind altzois vroelich syn [geen wijsaanduiding]  
Carmen Solaas wil ik hanteren
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f69r [nr. 43]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D[N]u laist ons vroelich syngen / eyn leitgen zo [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Solaas wil ik hanteren (VAR)
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f168v [nr. 79]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DMet vruechden willen wi singhen / in desen bliden tijt [geen wijsaanduiding]  
Solaas wil ik hanteren
SuB1508 (1508), fc1r [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch edel siele mercke / ende hertelijc bekenne [...] Met vroechden willen wi singhen ende loven [...]  
Munster, Dierick van | Een suverlijc [...] Solaas wil ik hanteren
SuB1508 (1508), fd1r [nr. 16]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet vruechdnn [!] willen wi singen / ende loven [...] Cleve hoorne en batenborch  
Brugman, Jan] | Dit liedeken gaet [...] Solaas wil ik hanteren
SuB1508 (1508), fe6r [nr. 23]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu laet ons vrolic singhen. / een liedeken ter [...] Cleve hoorne en batenborch  
Dit liedeken gaet op die wise ... Solaas wil ik hanteren
SuB1508 (1508), fe8v [nr. 25]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSolaes willen wi hanteeren / ende altoos vrolic sijn Cleve Hoorne ende batenborch  
Dit liedeken gaet op die wise ... Solaas wil ik hanteren
SuB1508 (1508), ff2r [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMit vreuden wil wir syngen / inde loeffen die trinitaet [geen wijsaanduiding]  
Brugman, Jan] | Item. dit is eyn [...] Solaas wil ik hanteren
HsGeUB 1347 (1511 (26 mei)), f135v [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DBi reden sidij te loven / O honich vloedich doctoer Met vruechden willen wij singhen ende loven [...]  
Een schoon liedeken ende een lof van den [...] Solaas wil ik hanteren
Leven SB1515 (1515), f179r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DIck will my gaen ontlaeden / Ende verlichten [...] Cleve hoern ind batenborch  
Een geestelijck liedeken Solaas wil ik hanteren
HsGeUB 901-I (1517-1518), f26r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DGhij mannen in ghij vrouwen / Dij op dye werelt zijt Cleeff horn in batenborch  
Een geestelijck liedeken Solaas wil ik hanteren
HsGeUB 901-I (1517-1518), f27v [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DMet vruechden willen wij singhen / Ende loeven [...] [geen wijsaanduiding]  
Brugman, Jan] | Een ander [...] Solaas wil ik hanteren
HsGeUB 901-I (1517-1518), f29r [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DMit vroechden ville wi singhen / Ende loven die [...] drie heren sijn uut ghetoghen in dat gulde jaer  
Brugman, Jan] | Dijt lyedekijn [...] Solaas wil ik hanteren
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f19v [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
txtOch edele ziele mercke, / ende hertelike bekenne [geen wijsaanduiding]  
Munster, Dierick van] | Dit es broeder [...] Solaas wil ik hanteren
HsEdUL 65 (1530-1540), f238r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DSolaes wil ic hanteren / Ende daer toe vrolijck sijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f1r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och edel siele wilt mercken / Ende hertelijck bekinnen Op die selve wise  
Munster, Dierick van] Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f1v [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghenoechte willen wi hanteren / In Jesum vrolijc sijn Op dye selve wijse  
Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f3r [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Jesus soete minne / Die was wel alsoe groot [geen wijsaanduiding]  
Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f3? [nr. 4]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Met vruechden willen wi singen / Ende loven die [...] Op die selve wijse  
Brugman, Jan] Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f5? [nr. 5]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Nu laet ons vrolijc singen / Een liedeken ter [...] Op die selve wise  
Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f5? [nr. 6]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick wil mi gaen ontladen / Ende verlichten minen [...] Op die selve wise  
Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f6r [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


1-30 of 71

first
next 30
last

tabelbreedte