Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Tandernaken al op de Rijn

De 'Tandernaken' melodie is internationaal verspreid geweest en bijzonder geliefd in Duitse instrumentale zettingen. Alle meerstemmige Tandernaken-zettingen zijn gebaseerd op dezelfde tenor. De driestemmige compositie van Tijling is de oudste. Op grond van een melodische variant in de tweede zin kunnen binnen die groep 3 verschillende families worden onderscheiden. De chronologische verspreiding van deze families ziet er steeds hetzelfde uit: de oudste zettingen staan in Nederlandse handschriften en de jongste in Duitse. Het is moeilijk om de Tandernaken-tekst op een goede manier onder de meerstemmige versies te plaatsen, deels omdat veel versies instrumentaal van karakter zijn en deels omdat de tekst alleen in eenstemmige versies is overgeleverd die onderling veel varianten in woordkeus kennen.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanOntbreekt] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Tijling Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-TrentC 87 (1430-1445), f198v [nr. 1]Tander naken al opden rijn / Daer s[a]ch ic twe [...] [geen wijsaanduiding]  
Een liedeken Tandernaken al op de Rijn
HsAmUB IA24 ([laatste kwart 15e eeuw]), N,p38 [nr. 9]Och voer die doot en is gheen boet / mit recht [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Tandernaken al op de Rijn
HsBsKB II270-B (1500-1510), f130v [nr. 10]
txtTandernack [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hofhaimer, Paul Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-BasU F.IX.57 (1500-1525 ca.), p1 [nr. 1]Tandernaken [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-PetrucciOA 1501/1 (1501 [=1503]), f74v [nr. 5]Tandernaken al up den Rijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Agricola, Alexander Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f161v [nr. 21]Tandernaken [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Agricola, Alexander Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-PetrucciCC 1504/3 (1503 [=1504]), f144v [nr. 9]Tandernaken [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lapicida, Erasmus Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-PetrucciCC 1504/3 (1503 [=1504]), f152v [nr. 10]Tandernaken al opten Rijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-MaastR 169 I 51 ([1505 ca.]), f26v [nr. 1]Tandernaken [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Tandernaken al op de Rijn
I-Spinacino 2IdL1507 (1507), f7r [nr. 1]Taunder naken [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Henry VIII Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-LonBL 31922 (1510-1520) [nr. 3]Tandernack uf dem Rin lag [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hofhaimer, Paul Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-BasU F.IX.22 (1512/13-1535), f24r [nr. 2]Tandernack [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Alamire, Petrus Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-VienNB 18810 (1524-1533) [nr. 3]Tandernac [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brumel, Antoine Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-VienNB 18810 (1524-1533) [nr. 5]Och voer die doot is troest noch boet / Met recht [...] Tander nakel [!] al op den ryn  
Dit lyedekijn gaet op die wijse [...] Tandernaken al op de Rijn
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f49r [nr. 51]
txtAndernac am Rine lagk [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-MunU 328-31 (1526-1530), f77r [nr. 3]Tandernac [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brumel, Antoine Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-MunU 328-31 (1526-1530), f99v [nr. 4]Tandernack Quinque [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Senfl, Ludwig Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-OttHA 1534/17 (1534) [nr. 3]Tandernack Quatuor [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Senfl, Ludwig Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-OttHA 1534/17 (1534) [nr. 4]To Andernaken up dem Rijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-FormschnTV 1538/9 (1538) [nr. 6]Ick heb ghejaecht al mijn leven lanc / Al om een [...] Tandernaken al opten rijn   muzieknoot 
Brugman, Jan] Tandernaken al op de Rijn
DEPB1539 (1539), f29r [nr. 50]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Alle minen troost die is bereyt / Waer ic keere [...] Tandernaken al op den rijn  
Tandernaken al op de Rijn ?
DEPB1539 (1539), f56v [nr. 95]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och voer de doot en is troost en is troost noch [...] Tandernaken al opten rijn, Daer sach ick [...]   muzieknoot 
Tandernaken al op de Rijn (VAR)
DEPB1539 (1539), f65v [nr. 112]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick mach wel clagen mijn verdriet / Ende al met [...] Op die selve wise  
Tandernaken al op de Rijn
DEPB1539 (1539), f66v [nr. 113]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Jesu lief wat sal ick doen / Wat sal ick nu beghinnen Op die selve wise  
Tandernaken al op de Rijn
DEPB1539 (1539), f67r [nr. 114]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick hiels mi aen dese aen dese wilde zee / Ende [...] Op die selve wise maer het en heeft maer [...]  
Tandernaken al op de Rijn ?
DEPB1539 (1539), f67v [nr. 115]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O broossche nature fel ende quaet / Waer toe wilt [...] Op die selve wise  
Tandernaken al op de Rijn ?
DEPB1539 (1539), f68r [nr. 116]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Maria schoon roose root / Ghi hebt onse eerste [...] Op die selve wise  
Tandernaken al op de Rijn ?
DEPB1539 (1539), f68v [nr. 117]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Met recht ben ic wel gemoet / Mijn lief heeft mi [...] Op die selven wisen  
Tandernaken al op de Rijn ?
DEPB1539 (1539), f69v [nr. 118]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laet liden dat u nyet aen en gaet / Ende en neemt [...] Op die selven wisen  
Tandernaken al op de Rijn ?
DEPB1539 (1539), f69v [nr. 119]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte