Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Te Brunswijk staat een stenen huisbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIch red ain maill inn ainen bosche dael, / Ich [...] [geen wijsaanduiding]  
21. Annders Te Brunswijk staat een stenen huis
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f22r [nr. 21]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe schoon, hoe goet, hoe wel ghedaen, / So is u [...] Te munster staet een steynen huys   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .lxxxiij. psalm [...] Te Brunswijk staat een stenen huis ! audio
Souterliedekens1540a (1540), fM5r [nr. 83] transcr.Loven so wilt mijn siel den Heer, / Loven wilt [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .C.xlv. psalm [...] Te Brunswijk staat een stenen huis audio
Souterliedekens1540a (1540), fX5r [nr. 145] transcr.Ic rede een mael in een bossche dal / Ic vant [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Te Brunswijk staat een stenen huis !
AntwLb1544 (1544), f49r [nr. 84]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie was die ghene die die looverkens brac. / Ende [...] [geen wijsaanduiding]  
Vanden storm van Munster Te Brunswijk staat een stenen huis ?
AntwLb1544 (1544), f92v [nr. 168]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus Kercke weest wel ghemoet / Al ist [...]  
29 Te Brunswijk staat een stenen huis
VhL1552 ([1552-1554]), fD7r [nr. 29]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort al te samen bidt ende waect / Want wi na [...] Te Bruynswijck staet een hooghe huys  
102 Te Brunswijk staat een stenen huis
VhL1552 ([1552-1554]), fM6r [nr. 102]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere aensiet toch al mijn lijden groot / [...] Hoort altesamen bidt ende waect  
178 Te Brunswijk staat een stenen huis
VhL1552 ([1552-1554]), fX5r [nr. 178]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreedt aen ghy Cristenen wie ghy zijt / Bereert [...]  
200 Te Brunswijk staat een stenen huis
VhL1552 ([1552-1554]), fZ7v [nr. 200]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe schoon, hoe goet, hoe wel ghedaen, / So is u [...] Te munster staet een steynen huys   muzieknoot 
Den lxxxiij. Psalm Quam dilecta tabernacula tua Domine Te Brunswijk staat een stenen huis (POLYFOON)
P-Clemens SoutII1556 (1556), fG4r [nr. 83]Christus kercke weest wel ghemoet / Al ist [...]  
Te Brunswijk staat een stenen huis
VhGL1558 (1558), fE8r [nr. 37]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort al te samen bidt ende waect / Want wy na [...] Te Bruynswick staet een hooghe huys  
Te Brunswijk staat een stenen huis
VhGL1558 (1558), fO3r [nr. 114]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu heffen wy een niew liet aen / Heer groot [...]  
Een ander Te Brunswijk staat een stenen huis
VhGL1558 (1558), fU4r [nr. 166]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere aensiet toch al mijn lijden groot / [...] Hoort al tsamen bidt ende waect  
Te Brunswijk staat een stenen huis
VhGL1558 (1558), fY6v [nr. 187]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreet aen gy christenen alle wie gy zijt / Bereyt [...]  
Te Brunswijk staat een stenen huis
VhGL1558 (1558), fZ8r [nr. 199]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe ghy menschen een nieu liet / Wat tot [...]  
Een liedeken Te Brunswijk staat een stenen huis
VhL1559 ([1559?] 1598), 2fA5r [nr. 189]
.4A.4A.3b.4A.3bHoe schoon, hoe goet, hoe wel ghedaen, / So is u [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
lxxxiij. psalm Quam dilecta tabernacula tua Te Brunswijk staat een stenen huis (POLYFOON)
P-Mes SoutVII1561 (1561), fA2r [nr. 83]Christus Kercke weest wel ghemoet / Al ist [...]  
Te Brunswijk staat een stenen huis
NiLB1562 (1562), f9r [nr. 7]
.4A.4A.4b.4A.3bOch Heere, David heeft recht gheseyt / En Paulus [...] O Heer aensiet al mijn lijden groot  
Te Brunswijk staat een stenen huis
NiLB1562 (1562), f24v [nr. 24]
.4A.4A.4b.4A.4bHoort toe ghy menschen een nieu Liet / Wat tot [...] Hoort al te samen bidt ende waect  
Te Brunswijk staat een stenen huis
NiLB1562 (1562), f316v [nr. 227]
.4A.4A.4b.4A.4bAlsmen screef vijftienhondert jaer / En [...] Te Munster staet een steynen huys  
Te Brunswijk staat een stenen huis
OfferLB1563 (1563), f24r [nr. 8]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wie hier God vreest die sal bestaen / sijn wegen [...] Hoort toe ghy menschen, Te Munster staet &c   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XIX. Liedeken Te Brunswijk staat een stenen huis !
Fruytiers EWS1565 (1565), p46 [nr. 19] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.God heeft ons zijn Evangelium gegeven, / Om dat [...] Hoort al te samen bidt ende waeckt  
Erasmum. Alberum / [...] | Een Gheestelijck [...] Te Brunswijk staat een stenen huis
Hantboecxken1565 (1565), 2f108v [nr. 248]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe schoen hoe goet hoe wel gedaen / soe is u [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 83 Te Brunswijk staat een stenen huis (POLYFOON)
P-Buschop Ps1568 (1568), fG2v [nr. 50]So wie op den Steen Christum bout / Diens [...] Te Munster staet een steynen huys  
Een Liedeken van Clement Hendricksz Te Brunswijk staat een stenen huis
OfferB1570 (1570), f278v [nr. 29]
.4A.3b.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wie wil hooren een nieuw liedt, / wat in't jaer [...]  
Liedeken op het jaer 1572, als Hollandt af-viel [...] Te Brunswijk staat een stenen huis
Biesten LiJa1572 (1572), plano [nr. 1]
.4A.4A.3b.4A.3bAdam was een verlooren man, / Groot leet heeft hy [...]  
Een schoon Liedeken Te Brunswijk staat een stenen huis
SuB1572 ([1572?]), fC8v [nr. 32]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe al te samen, bidt ende waeckt, / Want [...] Te Bruyns-wijck staet een hooghe huys  
Een Gheestelijck Liedeken Te Brunswijk staat een stenen huis
SuB1572 ([1572?]), fD5r [nr. 38]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIch reid ein mall zu Braunschweigh aus / Dar sagh [...] [geen wijsaanduiding]  
Te Brunswijk staat een stenen huis
HsBeSPK mgq612 (1574-1591), f97r [nr. 53]
.4A.4A.3b.4C.3bIn elck mensch is byeen verghaart, / Ziel ende [...] Te Munster staat een steynen huys  
Coornhert, D.V. | xv. Te Brunswijk staat een stenen huis !
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fB7v [nr. 15]
.4A.4A.4b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte