Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Te mei als alle vogels zingen

Het oudste lied met de tekst "Te mei als alle de vogelkens zingen" dateert pas uit 1613 (Amoureuze Liedekens), maar in de 16e eeuw vinden we al talloze verwijzingen naar het lied. Vooral in doopsgezinde kringen vinden we contrafacten en ook de Duitse pendant "Zu Mey als die Fögel singen" moet een dergelijke voorbeeldfunctie hebben gehad.
We kennen ook een aantal luitbewerkingen van de melodie.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMijn lyef is schoen ende suverlijck / Seer eedel [...] [geen wijsaanduiding]  
Dit is eens hemels ghestelijck lyedekijn Ende men [...] Te mei als alle vogels zingen
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f19r [nr. 1]
.4A.4A.3b.4C.3b
txtWie was die ghene die die looverkens brac. / Ende [...] [geen wijsaanduiding]  
Vanden storm van Munster Te mei als alle vogels zingen ?
AntwLb1544 (1544), f92v [nr. 168]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort een liet ghy Adams saet / Siet dat ghy [...] Te Mey als alle die voghelen singhen  
2 Te mei als alle vogels zingen
VhL1552 ([1552-1554]), fA6v [nr. 2]
.4A,4A.3b,4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus Kercke weest wel ghemoet / Al ist [...] Van Munster  
29 Te mei als alle vogels zingen ?
VhL1552 ([1552-1554]), fD7r [nr. 29]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen nieuwe liedt wy heffen aen / O mensch wilt nu [...] Te Mey als alle die voghelen singhen  
40 Te mei als alle vogels zingen
VhL1552 ([1552-1554]), fE7r [nr. 40]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu heffen wy een nieu liet aen / Vanden [...] Treet aen mijn vromer Lantsknecht  
149 Te mei als alle vogels zingen
VhL1552 ([1552-1554]), fS5r [nr. 149]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu heffen wy een nieu liet aen / Heer groot [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander. 155 Te mei als alle vogels zingen
VhL1552 ([1552-1554]), fT1r [nr. 155]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnwaect ghy menschen over al / Siet wat u [...] Te Mey als alle die voghelen singhen  
164 Te mei als alle vogels zingen
VhL1552 ([1552-1554]), fT7v [nr. 164]
,4A,4A,3b,4A,3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreedt aen ghy Cristenen wie ghy zijt / Bereert [...] Van Munster  
200 Te mei als alle vogels zingen ?
VhL1552 ([1552-1554]), fZ7v [nr. 200]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort een liet ghy Adams saet / Siet dat ghy [...] Te Mey als alle die voghelen singhen  
Gerrits, Soetken] Te mei als alle vogels zingen
VhGL1558 (1558), fB4v [nr. 8]
.4A,4A.3b,4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus kercke weest wel ghemoet / Al ist [...] Van Munster  
Te mei als alle vogels zingen ?
VhGL1558 (1558), fE8r [nr. 37]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen nieuwe liet wy heffen aen / O mensch wilt nu [...] Te Mey als alle die voghelen singhen  
Te mei als alle vogels zingen
VhGL1558 (1558), fG2v [nr. 49]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu heffen wy een nieuw liet aen / Van den [...] Treet aen mijn vrome Lantsknecht  
Te mei als alle vogels zingen
VhGL1558 (1558), fT7v [nr. 160]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu heffen wy een niew liet aen / Heer groot [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander Te mei als alle vogels zingen ?
VhGL1558 (1558), fU4r [nr. 166]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaeckt ghy menschen over al / Siet wat u [...] Te Mey als alle die voghelen singhen  
Te mei als alle vogels zingen
VhGL1558 (1558), fX7v [nr. 180]
,4A,4A,3b,4A,3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreet aen gy christenen alle wie gy zijt / Bereyt [...] Van Munster  
Te mei als alle vogels zingen ?
VhGL1558 (1558), fZ8r [nr. 199]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe ghy menschen een nieu liet / Wat tot [...] van munster  
Een liedeken Te mei als alle vogels zingen ?
VhL1559 ([1559?] 1598), 2fA5r [nr. 189]
.4A.4A.3b.4A.3bNu heffen wy een nyeu Liet aen / vanden [...] [geen wijsaanduiding]  
Boots, Jan?] | Tes al quaet Te mei als alle vogels zingen
HsBsARA Aud1191/10 (1560), f1v [nr. 3]
.4A.4A.3b.4A.3bLaets lof den heere zijnghen zaen / want hy [...] vanden stoorm der stadt van munster  
Dene, Eduard de | Ander Vlaemsch liedeken Te mei als alle vogels zingen ?
HsGeUB 3330 (1561-1562), f55r [nr. 10]
.4A.4A.3b.4A.3b.4c.2D.2D.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Onse Vader. die dhooghste zyt / in scheppynghe [...] vanden stoorm voor Munster  
Dene, Eduard de | Pater noster Te mei als alle vogels zingen ?
HsGeUB 3330 (1561-1562), f133r [nr. 43]
,4A.4A.3b,4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wy schamel ghilden over al / vynden niet dan [...] Upden stoorm / Van Munster  
Dene, Eduard de | Bancliedeken Te mei als alle vogels zingen ?
HsGeUB 3330 (1561-1562), f353v [nr. 68]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O hooghste god die de liefde zyt / die alle [...] vanden stoorm van Munster  
Dene, Eduard de | Liedeken Te mei als alle vogels zingen ?
HsGeUB 3330 (1561-1562), f366r [nr. 69]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Heere doch myn ghebet verhoort / verneimt myn [...] Vanden stoorm Van Munster  
Dene, Eduard de | Zevenste psalme / [...] Te mei als alle vogels zingen ?
HsGeUB 3330 (1561-1562), f408v [nr. 77]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Christus Kercke weest wel ghemoet / Al ist [...] Van Munster  
Te mei als alle vogels zingen ?
NiLB1562 (1562), f9r [nr. 7]
.4A.4A.4b.4A.3bWaket toch op met grooten vlijt / Ghy alle die [...] Adam was een verlaten man  
Dierck Jansz Te mei als alle vogels zingen ?
NiLB1562 (1562), f109r [nr. 99]
.4A.4A.3b.4A 3bIck vermaen u Broeders over al / En Susters maect [...] Te Mey als alle de Voghelen singhen  
Te mei als alle vogels zingen
NiLB1562 (1562), f287r [nr. 209]
.4A.4A.3b.4A.3bDie met Babel hebt ghedroncken, / Van tgheen dat [...] Ontwaeckt ghy Menschen over al  
In alle tijt Wesel [...] | Liedeken Te mei als alle vogels zingen
RefLiedBrus1563 (1563), f15v [nr. 7]
,4A,4A,3b,4A.3bTe mey als alle die voghelen singen [instr.] Te mey als alle die voghelen singen   muzieknoot 
Viaera, Frederic Te mei als alle vogels zingen
I-Viaera NEEI1564-7 (1564), f29v [nr. 51]Ick danck u seere Godt Vader goet, / Dat ghy my [...] Te Mey als alle die Voghelen singhen  
Een ander morgen Liedt Te mei als alle vogels zingen
Hantboecxken1565 (1565), 2f83v [nr. 224]
.4A.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGod heeft ons zijn Evangelium gegeven, / Om dat [...] Te Mey als al die Voghelen singhen  
Erasmum. Alberum / [...] | Een Gheestelijck [...] Te mei als alle vogels zingen
Hantboecxken1565 (1565), 2f108v [nr. 248]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte