Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Belle qui me vas martirantfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanBelle qui me va martirant / Et qui me fais chanter [geen wijsaanduiding]  
Chanson Belle qui me vas martirant
HsDHKB 135J53 (1587-1600), f112r [nr. 25]
.4A.3B.4A.3B.4C.5CGallarde. Belle qui me vas martirant sups [instr.] Gallarde. Belle qui me vas martirant sups   muzieknoot 
Belle qui me vas martirant (superius)
HsThysius (1595-1630), f14v [nr. 46]Gaillarde Belle, qùi me vas martiram [?] Bassus [instr.] Gaillarde Belle, qùi me vas martiram [?] Bassus   muzieknoot 
Belle qui me vas martirant (bassus)
HsThysius (1595-1630), f15r [nr. 47]Zoe t den appetijt,, cort, / Zoe roeren haer die leen [geen wijsaanduiding]  
Belle qui me vas martirant ?
HsUtUB 8K28 ([1600 ca.]), f1r [nr. 1]
.3A.1B.3C.3A.1B.3C.3D.2E.4D.1EDesen ouden man claeght, fij / Hij heeves cleijnen noot [geen wijsaanduiding]  
Bate Scorfnuese singt een ander liedecken Belle qui me vas martirant ?
HsUtUB 8K28 ([1600 ca.]), f1v [nr. 2]
.3A.1B.3C.3A.1B.3C.3D.2E.4D.1ERuymt haestich t'velt, / Twist en invie Galiaerde brave   muzieknoot 
Lenaerts vander [...] | Een ander Belle qui me vas martirant
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p71 [nr. 35]
.2A.2b.3C.2A.2b.3C.2C.2D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPlach mijn jonck hert / Dus te versuchten,, swaer op de voorgaende wijse  
Lenaerts vander [...] | Een ander Belle qui me vas martirant
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p73 [nr. 36]
.2A.2b 1C.3D.2A.2b 1C.3D.2D.1e 1F.2D.2e 1F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMinnelick beelt, / Bloemken van geure,, soet Op de voorgaende wijse  
Lenaerts vander [...] | Een ander Belle qui me vas martirant
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p74 [nr. 37]
.2A.2b 1C.3D.2A.2b 1C.3D.2D.2E.2D.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBelle qui me vas martirant / Et qui me fais chanter [geen wijsaanduiding]  
Chanson Belle qui me vas martirant
HsLdUB BPL2838 ([1600-1620]), f51r [nr. 24]
.4A.3B.4A.3B.4C.5CJonckvrou, die my door't soet ghesicht / Doet [...] Schoon is sy, die my mertliseert  
Lanck moedich in [...] | Liedt Belle qui me vas martirant ?
Wellens VJ1612 (1612), p69 [nr. 42]
.4A.3B.4A.3B.2C.2C.2D.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnlanghs als ick my vermeyde klaer, / Om vreucht [...] Galiarde brave  
Liedeken Belle qui me vas martirant
Apollo1615 (1615), p106 [nr. 89]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeureux certes, heureux cent fois, / Qui, parmy [...] Belle, qui me va martyrant, &c.   muzieknoot 
Qu'il faut penser à la Mort Belle qui me vas martirant
Alouette(2)1621 (1621), p278 [nr. 119]
.4A.3A.4B.3B.4C.5CNadien het Bitter gaet voor 't Zoet; / Het [...] Gaillarde La Belle   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Gebedt in [...] Belle qui me vas martirant
Camphuysen SR1624 (1624), p70 [nr. 45] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Een Liet heb ick begrepen nu / O Jesu, Godes Soon De schoone die my dus marteliseert  
Een Nieu Liedeken Belle qui me vas martirant
RijperLb1624 (1624), p289 [nr. 112]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl woud'ick,,Hoe soud'ick,,Volkomen danck,, / [...] Gaillarde Belle   muzieknoot 
Valerius, A. Belle qui me vas martirant
Valerius NGK1968(1626) (1626), p160 [nr. 44] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Ick vind', eylaes, my nu geheel, verdelligt door [...] De Schoone die my dus marteliseert, &c  
Bray, S.A. de Belle qui me vas martirant
Bray Minnezuchtjes1628 (1628), p255 [nr. 23]
.4A.3B.4A.3B.4C.5CAch! hoe den schoonsten my martiliseert / En [...] Die schoonste die my dus marteliseert, &c.  
Liedeken van Maghdalena weenende aen 't graf. [...] Belle qui me vas martirant
GLusthof1632 (1632), p161 [nr. 68]
.4A.3B.4A.3B.4C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Droevichste Moeder Maria laet / U vierde bitter Wee De schoonste die my dus mart, &c.  
De vierde Wee Belle qui me vas martirant
TriumphRAWL1633 (1633), 2p31 [nr. 36]
5A.3B 5A.3B 5C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn 't Hooghe Liedt van Salomon stijf / Ontfanght [...] De schoone die my dus marteliseert  
Belle qui me vas martirant
Twisck KLb1633 (1633), p64 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus die ware Bruydegom goet / Spreeckt [...] Een ander, nae de selve wijse  
Belle qui me vas martirant
Twisck KLb1633 (1633), p66 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie Heer wil u al van u jeught, / Tot in u [...] Gelijck die Sterre vercieren claer  
Belle qui me vas martirant
Twisck KLb1633 (1633), p126 [nr. 48]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn lieve Suster in den Heer, / Al zijt ghy [...] Ghelijck die sterren vercieren claer  
Belle qui me vas martirant
Twisck KLb1633 (1633), p420 [nr. 158]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenApollo, o ghy vyerighe Man, / Ontsteken door 's [...] De Schoone die my dus Marteliseert, &c  
Het vier-en-sestighste Liedt. Van Apollo. Actor. 18. 24 Belle qui me vas martirant
GeestBloem1637 (1637), p389 [nr. 64]
.4A.3B.4A.3B.4C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerblijdt u, o Menschen, op Paesschens Feeste, / [...] Mocht icker schoon, &c.   muzieknoot 
Theodotus, S. Belle qui me vas martirant
Theodotus GKL1638 (1638), p185 [nr. 54]
.4a.2B.4a.2B.5C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn ziele wilt heden toch eens ontwaken, / Den [...] Verblijdt u, o Menschen, op Paesschens [...]  
Theodotus, S. | Eenen anderen Belle qui me vas martirant
Theodotus GKL1638 (1638), p497 [nr. 149]
.4a.2B.4a.2B.2C.3D.2C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKeert wederom, Sulamitinne. / Keert wederom in [...] Verblijdt u menschen, en wilt schroomen &c.  
Liedeken, hoe minnelijck Godt de ziele, onder den [...] Belle qui me vas martirant
Lixbona HN1644 (1644), p145 [nr. 33]
.4a.4B.4a.4B.5C.5C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt toch, o Heer, mijn herte raecken / Met uwe [...] Verblijdt u menschen, en wilt schroomen &c.]  
Liedeken, waer in de ziele wenscht met de [...] Belle qui me vas martirant
Lixbona HN1644 (1644), p167 [nr. 38]
.4a.4B.4a.4B.2c 3D.2c 3D 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Staet-sucht die den mensch verleyt / Van 't een [...] Na dien het bitter gaet voort soet  
Lust, Steven [...] | Rey van [...] Belle qui me vas martirant
Lust KH1644 (1644), fD3r [nr. 4]
.4A.3B.4A.3B.5C.5C.5D.5DAls ik bemerk, / Wat liefd den Dieren,, voed Galiarde Brave  
Het zy zoo [naamspreuk?] | Wanhoop Belle qui me vas martirant
Fontein Vingertuig1645 (1645), p91 [nr. 51]
.2A.2b 1C.3D.2A.2b 1C.3D.2D.2E.2D.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt wederstaet d'hoovaerdigheydt, / En roem van [...] Naedien het bitter gaet voor 't soet  
Ockes, H. / Weest [...] | Godt wederstaet den [...] Belle qui me vas martirant
HaZomerbloempjes1646 (1646), p77 [nr. 29]
.4A.3B.4A.3B.5C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 77

first
next 30
last

tabelbreedte