Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Tien gebodenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSalich is hy die tot de raeden / Der booser [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, J.] / [...] | Het Argument des [...] Tien geboden
Utenhove 25Ps1557 (1557), p3 [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSaligh is de man die den rade / Der boosen niet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Beatus vir qui non [...] Tien geboden
Utenhove 100Ps1561b (1561), f6r [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck sal dy Heer, dancken end loven / Uut den [...] des eersten Psalms  
Utenhove, Jan | Confitebor tibi. [...] Tien geboden
Utenhove 100Ps1561b (1561), f104v [nr. 65]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenQuaet ghebroetsel, Kains gheslachte / Hoe blijft [...] des eersten Psalms. Salich zijnse, die totten rade  
God werckt den wille, Ende tvolbringhen [naamspreuk] Tien geboden
VhGL1563 (1563), f233v [nr. 243]
.4a.4B.4a.4BTreet doch niet, o ghy Christen schare / Uut u [...] des 1. Psalms: Salich zijnse die totten raden  
God werckt den wille, ende tvolbringhen [naamspreuk] Tien geboden
VhGL1563 (1563), f255r [nr. 263]
.4a.4B.4a.4BHeft op dijn hert' doet open d'ooren / En [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Die thien Gheboden [...] Tien geboden
Heere Ps1565 (1565), p99 [nr. 38]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO myn Godt, wilt my nu bevryden, / Voor den [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM CXL Tien geboden
Datheen Ps1566a (1566), fI1r [nr. 140] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Heft op u' hert', opent u' ooren, / Ghy hardt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. | Die Tien gheboDEN [...] Tien geboden
Datheen Ps1566a (1566), fK8v [nr. 151] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Salich is hi die tot die raden / Der boser [...] Op de Franchoyse wijse der thien Geboden [...]  
Den eersten Psalm. Beatus vir qui non abiit. Tien geboden
SomPsG1566 (1566), fA1v [nr. 2]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeft op u Hert, opent u Oren / Ghi hart volc en [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P. | Die tien Gheboden [...] Tien geboden
SomPsG1566 (1566), fC1r [nr. 10]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSaligh is die niet tot den rade, / Der godloosen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Beatus vir qui non [...] Tien geboden !
Utenhove Ps1566a (1566), f1r [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick sal dy Heer, dancken end loven / Uut den [...] In der wyse des. 1. Psalmes.  
Utenhove, Jan | Confitebor tibi. [...] Tien geboden
Utenhove Ps1566a (1566), f182r [nr. 111]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Heft op u hooft, steect op u ooren, / Ghy volck [...] [geen wijsaanduiding]  
De Thien gheboden des Aertschen Gods Tien geboden
NiGeuLb1576 ([1576?]), f5v [nr. 5]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere zijt my altijts genadich / Want uwe [...] van den eersten psalm  
Roore, Jacob de | Een Liedeken Tien geboden
Roore TB1577 (1577), f149r [nr. 1]
.4a.4B.4a.4BVerlosse my Heer vanden boosen, / Die my nae [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De Cxl. Psalm [...] Tien geboden
Marnix Ps1580 (1580), fAa3r [nr. 140]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoor Israel, open dijn ooren: / Versteck dijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De thien Gheboden [...] Tien geboden
Marnix Ps1580 (1580), fBb6v [nr. 151]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeft op u hert opent u ooren, / Ghy hardt volck [...] Na de oude gewoonlijcke wyse  
Datheen, P. | De thien Gheboden [...] Tien geboden
Marnix Ps1580 (1580), fBb7v [nr. 152]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeft op u hert, opent u oren / Ghij hert volck en [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] | De tien gheboden Tien geboden
HsBsKB 14275 (1580-1620), f45v [nr. 23]
.4a.4B.4a.4BWij dancken u o hemelsche Vader / Dat ghy soe [...] vanden tien geboden  
Een liedeken om des smorgens te singen Tien geboden
HsBsKB 14275 (1580-1620), f50v [nr. 27]
.4a.4B.4a.4BWanneer de Sterren zyn betoghen / Met wolcken [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | vii. Rym Tien geboden
Boëthius VW1585 (1585), p40 [nr. 7]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoor Israel, doe op dijn ooren, / Verstock dijn [...] de gemeyne wijs  
Marnix van St. [...] | De thien Geboden [...] Tien geboden
Marnix TGH1588 (1588), plano [nr. 1]
.4a.4B.4a.4BGods navolgers Broeders wilt wesen / Als lieve [...] van de thien Geboden: Heft op u hert, opent [...]  
Rijcen, Christiaan | T'vijfde Capittel [...] Tien geboden
Rijcen GNS1588 (1588), f118 [nr. 8]
.4a.4B.4a.4BHeft op u herte, opent u ooren, / Ghy hert volc [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P.] | De thien Gheboden [...] Tien geboden
CatOI1590 (1590), f155v [nr. 1]
.4a.4B.4a.4BVerlos my Heere, vanden boosen, / Die my na [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den Cxl. Psalm [...] Tien geboden
Marnix Ps1591 (1591), fX8v [nr. 140]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer, du bist mijn God end Heere, / Ick wil dy [...] van de thien Geboden   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Het tweede Lofsang [...] Tien geboden
Marnix Ps1591 (1591), fc2v [nr. 158]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ben de Heer dijn God genadig, / Die uyt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | DE THIEN GEBODEN [...] Tien geboden
Marnix Ps1591 (1591), fe1r [nr. 169]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAnschout o mensch tot ghenen stonden / In u [...] Van die thien Gheboden  
Honich, T.C. Tien geboden
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f15v [nr. 17]
.4a.4B.4a.4BO mensch anhoort, ghedenct eylacy, / Van waen u [...] Van die thien Gheboden  
Honich, T.C. Tien geboden
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f24v [nr. 27]
.4a.4B.4a.4BGhenade en vree Gods gheest met vruchten / Wensch [...] Heft op u hert opent u ooren  
Gerrits, Soetken | Dat 47. Liedeken Tien geboden
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fL5v [nr. 47]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTroost Heer, en compt my doch te baten / Op u [...] van die Thien Gheboden: Ick ben (seydt hy) u [...]  
Clock, Leendert | Een Gebedt-Liedeken Tien geboden ?
Clock VhSNL1593 (1593), p491 [nr. 160]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte