Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Tirannig werk vol args gedrongenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanRecht als een hart langht nae een fonteyne / So [...] Tyrannich werc vol archs ghedronghen   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xli. psalm. [...] Tirannig werk vol args gedrongen audio
Souterliedekens1540a (1540), fF8r [nr. 41] transcr.Tyrannich werc vol archs gedronghen / mi en [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Tirannig werk vol args gedrongen
AntwLb1544 (1544), f84r [nr. 153]
.4a.4B.4a.4B.4B.2B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Godt almachtich Vader van hier boven / Wy [...] Tirannich werck vol archs ghedronghen  
162 [!] Tirannig werk vol args gedrongen
VhL1552 ([1552-1554]), fU7r [nr. 172]
.5a.5B.5a.5B.5B.2B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRecht als een hart langt nae een fonteyne / So [...] Tyrannich werc vol archs ghedronghen   muzieknoot 
Den xli. Psalm. Quem ad modum desiderat cervus ad Tirannig werk vol args gedrongen (POLYFOON)
P-Clemens SoutI1556 (1556), f28r [nr. 41]Gheeft my te kennen, och lief vercooren / Ghy die [...] O God almachtich vader van hier boven  
Tirannig werk vol args gedrongen
VhGL1558 (1558), fH3v [nr. 61]
.4a.4B.4a.4B.4B.2B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mensch aenhoort siet ende smaect Gods woorden / [...] Recht als een hart verlangt na een Fonteyne  
Een nieu liet Tirannig werk vol args gedrongen
VhL1559 ([1559?] 1598), fDd4r [nr. 139]
.5a.5B.5a.5B.4B.2B.4c.4cRecht als een hart langt nae een fonteyne / So [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Quem admodum desiderat xli. Tirannig werk vol args gedrongen (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fE4v [nr. 41]O Godt Almachtich Vader inden troone, / Wy bidden [...] [geen wijsaanduiding]  
Int Hert verstoort [...] | Liedeken Tirannig werk vol args gedrongen
RefLiedBrus1563 (1563), f89r [nr. 38]
.4a.4B.4a 4B.4B.2B.4C.4CDen nacht is voorby, den dach licht schoone, / [...] O Tyrannich werck vol erchs ghedronghen. etc.  
Voort, Jeronimus [...] | Liedeken Tirannig werk vol args gedrongen
RefLiedBrus1563 (1563), f113v [nr. 47]
.4a.4B.4a.4B.4B.2B.4C.4CAls ick gedencke O liefste lief verheven / Dijn [...] O God almachtich Vader van hier boven  
God werckt den wille, Ende tvolbringhen [naamspreuk] Tirannig werk vol args gedrongen
VhGL1563 (1563), f16v [nr. 18]
.5a.5B.5a.5B.4B.2B.4C.4CNeemt den tijdt waer mijn kint tquaet wilt [...] Tyrannich werck [vol archs ghedronghen]   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het X. Liedeken Tirannig werk vol args gedrongen
Fruytiers EWS1565 (1565), p27 [nr. 10] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Met reyne handen hooghe opgeheven / Ende [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander Tirannig werk vol args gedrongen
VhL1566 (1566), f201r [nr. 172]
.4a.4B.4a.4B.4B.2B.4C.5CWat lof en danck sullen wy dy o Vader singen / [...] vanden .xlj. Psalm. Recht als een hart [...]  
Tirannig werk vol args gedrongen
VhL1569a (1569), f243v [nr. 120]
.6a.6B.6a.6B.4B.2B.4c.5cTyrannich werck spoortmen nu alle weghen / Waer [...] Vanden xli. Psalm  
Een Liedeken van Hans vander Maes Tirannig werk vol args gedrongen
OfferB1570 (1570), f207v [nr. 19]
.5a.5B.5a.5B.4B.2B.4c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *In ziel en lijf bestaat die hele mensche, / [...] Tyrannigh werck vol arghs ghedrongen  
Coornhert, D.V. | xxxvii. Van de [...] Tirannig werk vol args gedrongen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fK1r [nr. 93]
.5a.5B.5a.5B.4C.2C.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer sach oyt Mensch dusdanighe banghe tyden, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] Tirannig werk vol args gedrongen
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f27r [nr. 12]
.5a.5B.5a.5B.4B.2B.5c.4B.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch God almachtich vader van hier boven / Wy [...] Tyrannich werck vol archts [!] gedronghen  
Tirannig werk vol args gedrongen
SchrL1580 (1580), f229v [nr. 231]
.5a.5B.5a.5B.5B.2B.5C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wilt niet vreesen, ghy Christen verheven / Mer [...] Tyrannich werck, vol erchs ghedronghen  
Tirannig werk vol args gedrongen
VhL1582 (1582), f349v [nr. 318]
.4a.2a.2B.4a.2a.2B.4B.2B.4C.2d.2d.2d.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhevanghen sijn moeten wy dooghen, / Maer niet om [...] Met reyne handen hoogh' opgheheven, etc.  
Een nieu Liedt Tirannig werk vol args gedrongen
SomNSL1591 (1591), p100 [nr. 31]
.4a.4B.4a.4B.4B.2B.5C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer aensiet nu hier ons seer groot verlanghen [...] Recht als een hart verlangt nae een Fonteyne  
Gerrits, Soetken | Dat 77. Liedeken Tirannig werk vol args gedrongen
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fS4r [nr. 77]
.5a.5B.5a.5B.4B.2B.4c.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhenade, vrede, van Godt onsen Vader, / Wensch' [...] Recht als een Hert verlangt nae een Fonteyne  
Gerrits, Soetken | Het 51. Liedeken Tirannig werk vol args gedrongen
Gerrits NGL1592 (1592), fM5v [nr. 51]
.4a.5B.4a.5B.4B.2B.4c.4cOm vierderley gheboorten wel te zinghen, / [...] Recht als een hart verlangt na een fonteyne  
Deughd verheught [...] | Jaar-lied, 1595 Tirannig werk vol args gedrongen
NJLILB1608 ([1608 ca.]), fB8r] [nr. 15]
.5a.6B.5a 6B.4B.2B.4c.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ghy siet staen den grouwel van bederven,, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | GROUWEL VAN [...] Tirannig werk vol args gedrongen (VAR)
Stalpart GJZ1628 (1628), p168 [nr. 110]
.5a.6B.5a.6B.4C.2C.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Des werelts vreughde in ruste en schijne / Is [...] Recht als een hert verlanght na een fonteyne  
Tirannig werk vol args gedrongen
Twisck KLb1633 (1633), p329 [nr. 127]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeer droevigh ben ick nu in 't herte mijne, / Om [...] O mensch aenhoort siet ende smaeckt Godts woorden  
Tirannig werk vol args gedrongen
Twisck KLb1633 (1633), p428 [nr. 161]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Mensch aenhoort, siet ende smaeckt Godts [...] Recht als een hert, verlanght na een Fonteyne  
Tirannig werk vol args gedrongen
VhL1700 (1700), p288 [nr. 154]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTyrannich werc vol archs gedronghen / mi en [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
94. Tyrannich werc vol archs gedronghen Tirannig werk vol args gedrongen
Van Duyse (1903-1908), I, p400 [nr. 177]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTyrannich werc, vol archs gedronghen! / mi en [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
95. Tyrannich werck vol archs ghedronghen Tirannig werk vol args gedrongen
Mincoff DV1939(1550) (1939), p169 [nr. 102]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTyrannich werck spoortmen nu alle weghen / Waer [...] Vanden xli. Psalm  
Anonieme tekst; [...] | Een liedeken van [...] Tirannig werk vol args gedrongen (Polyfoon) audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 14
txtTyrannich werck spoortmen nu alle weghen / Waer [...] Vanden xli. Psalm  
Gherardus Mes en [...] | Tyrannich werck [...] Tirannig werk vol args gedrongen audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 15
txt


30 resultaten

tabelbreedte