Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Van Jonasbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHoort menschen hier gheseten / Int borgoensche crijt [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Van Jonas
AntwLb1544 (1544), f108v [nr. 190]
.3a.3B.3a.3B.4B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel op wacker alle Menschen, / Staet op van [...] ELDERS: Godt sprack in voorleden tijden   muzieknoot 
Joris, David] Van Jonas
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f6v [nr. 4]
.4a.4B.4a.4B.4C.2C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGod sprack in voorleen tijden / Tot Jonam seer [...] Hoort cloecke Bourgoenioenen in Vlaenderlant  
Van Jonas
TwLB1583 (1583), f201r [nr. 165]
.3a.3B.3a.3B.4B.2B.2B.5BGod sprack in voorleden tijden / Tot Jonam seer [...] Hoort cloecke Bourgoenioenen in Vlaenderlant  
Van Jonas
SomNSL1586 ([1586 ca.?]), fA8r [nr. 4]
.3a.3B.3a.3B.4B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Jesus die quam gheganghen / Tot binnen Bethania van Jonas  
Mander, Karel van] [...] | Een nieu Liedt van [...] Van Jonas
SomNSL1591 (1591), p85 [nr. 25]
.3a.3B.3a.3B.4B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt sprack al na het betamen, / Tot sijn [...] Godt sprack in vorleden tijden tot Jonas [...]  
Ganglofsz, Claes | Een nij Liedt Van Jonas
Ganglofsz NGL1593 (1593), fA8r [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.2C.2C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus zijnde verresen, / Heeft veertich daghen hy van Jonas  
Mander, Karel van] [...] | Van den Pincxster Van Jonas
SomNSL1593 (1593), p131 [nr. 45]
.3a.3B.3a.3B.4B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Godt Hemel end' eerde / Hadde ghemaeckt vailjant van Jonas: Godt sprack in, etc.  
Mander, Karel van] [...] | Een nieu Liedt Van Jonas
Mander Harp1599 (1599), p3 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.4B.2B.2B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHadd' ick een vloet van tranen / Om met weenen planteyt Godt sprack in voorleden tijden  
Mander, Karel van / Een is noodich [naamspreuk] Van Jonas
Mander Harp1599 (1599), p211 [nr. 81]
.3a.3B.3a.3B.4B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus zijnde verresen / Heeft veertich daghen hy van Jonas  
Mander, Karel van / [...] | Van den Pincxster Van Jonas
Mander Herderpijp1603 (1603), p245 [nr. 70]
.3a.3B.3a.3B.4B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt aen al ghy Mercuristen / Ghy wort hier nu begheert Godt sprack in voorleden tijden tot Jonas &c.  
Lemaars, M. (?) / [...] | NIEUW LIEDEKEN Van Jonas
Schatkist1621 (1621), 1p205 [nr. 62]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus zijnde verresen, / Heeft veertigh daghen hy Van Jonas  
Mander, Karel van / [...] | Vanden Pincster Van Jonas
Mander GH1627 (1627), p81 [nr. 31]
.3a.3B.3a.3B.4B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHadd' ick een vloedt van tranen, / Om met weenen [...] Godt sprack in voorleden tyden  
Mander, Karel van / Een is noodigh [naamspreuk] Van Jonas
Mander GH1627 (1627), p270 [nr. 112]
.3a.3B.3a.3B.4B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesus die quam gheganghen / Tot binnen Bethania Van Jonas. God sprack in voorleden  
Mander, Karel van / Een is noodigh [naamspreuk] Van Jonas
Mander GH1627 (1627), p349 [nr. 142]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Mensche wilt opwaken / Aensiet mijn Liefde soet Van Jonas  
Het vierde Liedt Een Samen-sprake tusschen [...] Van Jonas
GKruidhofken1631 (1631), p6 [nr. 4]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVriendinne wilt aenschouwen, / Ghelijck alst wel [...] Van Jonas  
Het drie-en-veertichste Liedt. Hoe dat een [...] Van Jonas
GKruidhofken1631 (1631), p114 [nr. 43]
.3a.3B.3a.3B.4C.2C.2C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus zijnde verresen, / Heeft veertigh dagen hy Van Jonas  
Mander, Karel van] [...] | Vanden Pinkster Van Jonas
KlHoornsLb1644 (1644), p118 [nr. 54]
.3a.3B.3a.3B.4B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHadd' ick een vloedt van tranen, / Om met weenen [...] Godt sprack in voorleden tijden  
Mander, Karel van] / Een is noodigh [naamspreuk] Van Jonas
KlHoornsLb1644 (1644), p205 [nr. 86]
.3a.3B.3a.3B.4B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt sprack in voorlede tijden / Tot Jonam seer [...] Daer ick lagh en sliep in 't groen, &c.  
Van Jonas Van Jonas
BijbHlLz1655 (1655), p75 [nr. 17]
.4a.3B.3a.4B.4B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesus die quam gegangen / Tot binnen Bethania Van Jonas  
Mander, K. van] | Een Liedt van Maria [...] Van Jonas
BijbHlLz1655 (1655), p107 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls [ontbreekt] van Jonas  
Een nieuw Mey Liedeken Van Jonas
HsGeUB 1485 (1661-1668), f53r [nr. 30]Christus zijnde verrresen, / Heeft veertich daghen hy Van Ionas  
Mander, Karel van] | Het thiende Liedt. [...] Van Jonas
GGoudschaele1683 (1683), 1p23 [nr. 10]
.3a.3B.3a.3B.4B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus zijnde verresen, / Heeft veertigh dagen hy Godt sparck [!] in verleden Tijden  
Van Jonas
VhL1700 (1700), p31 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesus de quam gegangen / Binnen Bethania Godt sprack in voorleden tijden  
Van Jonas
VhL1700 (1700), p179 [nr. 96]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSult ghy noch langh versmaeden, / Sondigh mensch, [...] van Jonas  
Ruyter, Jacobus de | Andere [...] Van Jonas
Ruyter VS1720 ([1720 ca.]), p60 [nr. 28]
.3a.3B.3a.3B.4B.2B.2B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus zijnde verresen, / Heeft veertigh dagen hy Godt sprack in verleden Tyden  
Van Jonas
LusthofG1732 (1732), p28 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt sprak in voorleden tijden, / Tot Jonas seer [...] Daer ik lag en sliep in 't groen  
Een Lied van Jonas Van Jonas
GoNachtegaal(2)1740 ([1732-1748 ca.]), p37 [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.4B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesus die quam gheganghen / Tot binnen Bethania] van Jonas]  
Van Jonas
BijbHlLz1750 (1750), 107 [nr. 107]Hoort, menschen, hier gheseten / int borgoensche crijt [geen wijsaanduiding]  
XCIII. [..] Een nyeu liedeken (ter eere des [...] Van Jonas
Fredericq OHV1894 (1894), p90 [nr. 88]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort menschen, hier gheseten / Int Borgoensche crijt [geen wijsaanduiding]  
EEN NYEU LIEDEKEN Van Jonas
Graft MHL1904 (1904), p229 [nr. 52]
.3a.3B.3a.3B.4B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte