Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Verdwaalde koningin

De oudste vermelding van tekst en melodie van de verdwaalde koningin vinden we in Nederlandse liedboeken uit 1627, en de melodie zal nog bijna 2 eeuwen lang populair blijven, getuige het grote aantal contrafacten. De melodie is van Engelse oorsprong, en komt in verschillende (vroeg) 17e eeuwse luitboeken voor, onder de titel "Tom of Bedlam". Van Eycks versie van de melodie staat dichter bij het Engelse origineel dan alle andere Nederlandse navolgingen, maar in geen enkele bron wordt een toespeling gemaakt op de Engelse oorsprong.

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDe mensch, door al zijn leven / (Al is zijn [...] [ELDERS (2):] Verdwaelde Koninginne, &c.   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Deuchdeloosheydts Ellendt Verdwaalde koningin
Camphuysen SR1624 (1624), p35 [nr. 21] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Na dat met lieflijck vleyen / De sachte Venus bade Verdwaelde Koninginne   muzieknoot 
Craen, A.P. | Adonis doodt Verdwaalde koningin
AmPegasus1627 (1627), p149 [nr. 103]
.3a.3b.3a.3b.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRas Laura laet u Schaepjens / Ootmoedigh buyghen neer Verdwaelde Coninginne  
Der Minnaers Harten Jacht Verdwaalde koningin
HartenJacht1627 (1627), p3 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerdwaelde Coninginne / Die 't Hof van den Koningh Ras Laura die u Schaepjens  
Verdwaalde koningin
HartenJacht1627 (1627), p18 [nr. 17]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBataefsche Veldt-Goddinne, / Om wien ick met gheklagh Verdwaelde Coninginne  
Krul, J. | Liedeken Verdwaalde koningin
Krul AL1627 (1627), p151 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d'T Is nu den dagh van vreughden / En 't heylich [...] Verdwaelde Coninginne, etc.  
Coster, S.] | Gomarus Verdwaalde koningin
Coster KV1628 (1628), p19 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3dBataefse Veldt-Goddinne, om wien ick met geklagh [...] Verdwaelde Coninghinne  
Krul, J. | Al het gheselschap [...] Verdwaalde koningin
Krul AV1628 (1628), p6 [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3dVerdwaelde Coninginne, / Verdwaelt van 's Conincs Hof Verdwaelde Coninginne  
Het negen-en-vijftichste Liedt, Hoe [...] Verdwaalde koningin
GKruidhofken1631 (1631), p149 [nr. 60]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Mensch ontsluyt u ooren, / Let eens op mijn ghewach Verdwaelde Coninginne, &c.  
Het sest-tighste Liedt, Een clachte des Heeren, [...] Verdwaalde koningin
GKruidhofken1631 (1631), p153 [nr. 61]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Rechter der geschillen / Die ons het Pausdom liegt Verdwaelde Koninginne   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XXIV. Dosis. DE [...] Verdwaalde koningin
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p78 [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie zie'k hier Ape-spelen / Nae d'oude Roomsche keur Op de Rechtsbank [Dosis 24]   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | LXXV. Dosis. MIS-GEWAED Verdwaalde koningin
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p237 [nr. 77]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerdwaelde Koninginne! / Die Christo waert verlooft Verdwaelde Koninginne   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | EERSTE LOFZANG Verdwaalde koningin
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p549 [nr. 173]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy wel ghewenschte tyden / Ay dagh der vrolijckheydt Verdwaelde Koninginne  
Verdwaalde koningin
HNachtegaaltje1633 (1633), p14 [nr. 6]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAeolus voert mijn klachjes / Over aen Rosemond Verdwaelde Coninginne  
Verdwaalde koningin
HNachtegaaltje1633 (1633), p100 [nr. 41]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO roem van Amstel-lande / Eer-rijcke blonde Maget Verdwaelde Coninginne  
Amoreus Liedeken Verdwaalde koningin
HNachtegaaltje1633 (1633), p146 [nr. 62]
.3a.3b.3a.3b.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCierlijcke Harderinne / Pronck Altaer van mijn ziel Verdwaelde Coninginne  
Verdwaalde koningin
HNachtegaaltje1633 (1633), p177 [nr. 77]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe dwaalt ghy in mijn zinnen / Cupido dartel Goodjen Verdwaelde Coninginne. &c.  
Cardenioos Beklagh Verdwaalde koningin
HZNachtegaal1633 (1633), p76 [nr. 29]
.3a.3b.3a.3b.2C.2C.3d.1E.1E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBataefsche Veldt-Goddinne Verdwaelde Coninginne  
Krul, J. Verdwaalde koningin
Krul MS1634 (1634), p28 [nr. 12]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3dAch hard-verstaelde menschen, / Met sondens-juck belaen Verdwaelde Koninginne  
Nootmans, P. / Een [...] | Iaers-Gesangh Verdwaalde koningin
Nootmans JeugdigeMS1634 (1634), p113 [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer sal mijn Laura berge / haer bruyn-oogs-cristalijn Verdwaelde Koninginne  
Nootmans, P. / Een [...] | Deiphloos-Klacht Verdwaalde koningin
Nootmans JeugdigeMS1634 (1634), p132 [nr. 34]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHerodes straf,, sijn jaermael gaf / Met blijschap [...] Verdwaelde Koninginne   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINT JAN Onthooft. [...] Verdwaalde koningin
Stalpart GJF1635 (1635), p838 [nr. 344]
.2A.2A.3b.2C.2C.3b.2D.2D.3e.2F.2F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerdwaelde Koninginne! / Die Christo waert verlooft Op de bekende stem  
Stalpart v. d. Wiele, J.] | Verdwaelde Koninginne Verdwaalde koningin
GHarmonie1637 (1637), p147 [nr. 106]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn lief u soete lonckjes / U vriendelijck gesicht Verdwaelde Coninginne  
Wittenoom, C.D. / [...] | Vande vijf sinnen Verdwaalde koningin
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p14 [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Amarille mijn vriendinne, / Hoe ist mijn liefjen soet? Verdwaelde Coninginne  
Hoeven, J.V. Verdwaalde koningin
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p104 [nr. 49]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn Nymphs verborghen krachjes, / En lodderlijcke [...] Madame de Chereuse  
Donselaer, E. / Een [...] | Ter Eeren Juffrouw M.S. Verdwaalde koningin (VAR)
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p144 [nr. 67]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ach schoonste Harderinne, / Meestersse van mijn hert Verdwaelde Coninginne  
Verdwaalde koningin
AmMinnebeekje(3)1638 (1638), p36 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T Schijnt ghy my nu gaet haten, / En t' eenemael [...] Madamme de Chevreuse  
Verdwaalde koningin
AmMinnebeekje(3)1638 (1638), p79 [nr. 33]
a a b c c b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn welige valleye / Voor d' opgangh vande Son Verdwaelde Coninginne  
Krul, J. | Bellinde Singende Verdwaalde koningin
Krul CB1639 (1639), p156 [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3dO Groote Goon die eeuwig zijt / En wetet van te veuren Verdwaelde Coninginne  
Tonnis, Jan | Rey van [...] Verdwaalde koningin
TonnisJb 1639 (1639), p29 [nr. 1]
4A 3b 4A 3bO Schoone goude tijden! / O aengename Jeughd Verdwaelde Coninginne  
Pers, D.P. | De Goude Eeuwe Verdwaalde koningin
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p79 [nr. 33]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 89

first
next 30
last

tabelbreedte