Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Verjubileer u gij Venus' jongens

Deze melodie wordt ook wel aangeduid als de Susanna-melodie. De wijsaanduiding 'Susanna etc.' is de beginregel van de 3e strofe van het lied "Gij mannen ende vrouwen" (verloren Hs. met emblemata 1635 en Bybelsche hystorie-liedekens. Dordrecht 1704, de eerste uitgegeven in Van Duyse III, 2571). De wijsaanduiding in het verloren hs. luidt: "Verjubileert u ghy Venus jonghen".
Op dezelfde melodienorm staan de liederen met wijsaanduiding Mijn heer van Maldegem. Over het lied van de heer van Maldegem:
Het Antwerps Liedboek is de enige schriftelijke bron van voor de negentiende eeuw waarin dit lied is opgetekend. Wel wordt naar het lied verwezen in een aantal wijsaanduidingen in Hollandse liedboeken uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, zonder melodie. Een lied in Den nieuwen lusthof (1602) heeft een dubbele wijsaanduiding: het kan worden gezongen op de wijze van Mijn heer van Maldegem of op Susanna.
Voor het veelvuldig aangehaalde Susanna is een melodie bekend onder de naam Verjubileert ghij Venus dierkens, populair in de zestiende en zeventiende eeuw (ook als Menistenzusje) en melodisch verwant met het nog populairdere O nuit jalouse nuit. Hoewel het kan gaan om alternatieve melodieën plaatst Van Duyse de oude liedtekst van Mallegem op de 16e-eeuwse Susanna-melodie.
De melodie die Willems (Willems OVLd1848 p139) gaf bij zijn mondelinge versie blijkt een verre afstammeling te zijn van de oude Susanna/Verjubileer/Mennistenzusje/Jaloerse-nacht-melodie. Dat maakt het aannemelijk dat met de dubbele wijsaanduiding uit 1602 wel degelijk twee namen voor dezelfde melodie werden gegeven en dat dus Mijn here van Mallegem vanouds op de Susanna-melodie is gezongen. Uit de zestiende eeuw zijn van deze melodie uitsluitend instrumentale bewerkingen overgeleverd (zie de citerversie van Phalèse en Bellère 1570).

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMijn here van mallegem die quam gereden / Buyten [...] [geen wijsaanduiding]  
Van mijn here van Mallegem Verjubileer u gij Venus' jongens
AntwLb1544 (1544), f63v [nr. 113]
.4a.4B.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGods edel kinderen wilt doch gedachtich wesen / [...] Verjubileert ghy Venus jongheren  
53 Verjubileer u gij Venus' jongens
VhL1552 ([1552-1554]), fG3v [nr. 53]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMinen gheest die heeft altoos verlanghen / Om van [...] Verjubileert  
141 Verjubileer u gij Venus' jongens
VhL1552 ([1552-1554]), fR6r [nr. 141]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO crancheyt des vlees nu wilt u trueren laten / [...] Verjubeleert u ghy Venus jonghen  
187 Verjubileer u gij Venus' jongens
VhL1552 ([1552-1554]), fY4v [nr. 187]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGods edel kinderen wilt doch gedachtich wesen / [...] Verjubileert ghy Venus jongheren  
Verjubileer u gij Venus' jongens
VhGL1558 (1558), fH8r [nr. 66]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijnen gheest die heeft altoos verlangen / Om van [...] Verjubileert  
Verjubileer u gij Venus' jongens
VhGL1558 (1558), fT1v [nr. 153]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Heere ghi staet altijt in mijnen sinne / Mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander Verjubileer u gij Venus' jongens
VhL1559 ([1559?] 1598), fS7v [nr. 94]
.4a.4B.4a.4BVerblydt hu nu, die Christen name draeghen / [...] verJubileert hu nu ghy venus jonghen / den [...]  
Dene, Eduard de | Liedeken Verjubileer u gij Venus' jongens
HsGeUB 3330 (1561-1562), f54r [nr. 9]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Lovet ghy hemelen, nu god den heere / Lovet hem [...] verJubileert hu nu ghy venus Jonghen / Inne [...]  
Dene, Eduard de | Eerste Liedeken [...] Verjubileer u gij Venus' jongens
HsGeUB 3330 (1561-1562), f75r [nr. 20]
4a,4B,4a,4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Heere God eeuwich Vader verheven / Tot u claghe [...] Och Heere ghy staet altijt in mijnen sinne  
Verjubileer u gij Venus' jongens
NiLB1562 (1562), f250v [nr. 187a]
.4a.4B.4a.4BOch Heere ghy staet altijt in mijnen sinne / Mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Verjubileer u gij Venus' jongens
NiLB1562 (1562), f251v [nr. 187b]
.4a.4B.4a.4BVerjubileert ghij Venus dierkens [instr.] Verjubileert ghij Venus dierkens   muzieknoot 
Verjubileer u gij Venus' jongens
I-Phalèse TM1563-12 (1563), f65r [nr. 7]O Heere God eewich Vader verheven / Tot u clage [...] Och Heere ghy staet altijt in mynen sinne  
Verjubileer u gij Venus' jongens
OfferLB1563 (1563), f39r [nr. 15a]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och Heere ghy staet altijt in mynen sinne / Mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Verjubileer u gij Venus' jongens
OfferLb1563 (1563), f39v [nr. 15b]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wilt uut den slape nu ontspringhen, / O schoonen [...] Verjubileert u ghy Venus jonghers  
Mint God boven al [...] | Liedeken Verjubileer u gij Venus' jongens
RefLiedBrus1563 (1563), f52r [nr. 22]
.4a.4B.4a.4BVerjubileert, ghij venus dierkens [instr.] Verjubileert, ghij venus dierkens   muzieknoot 
Verjubileer u gij Venus' jongens !
I-Phalèse HoCi1570-3 (1570), f80r [nr. 21]Hebt goeden moet, o broeders van weerden / Want [...] O Heere ghy staet altijt in mijnen sinne  
Een Liedeken van Hans de vette Verjubileer u gij Venus' jongens
OfferB1570 (1570), f202r [nr. 18]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O myn alderlyefste dyen ic beminne / met ganschen [...] verjubileert Ghy venus Jonghen &c  
Gommersz, Job | Den student eerlyc [...] Verjubileer u gij Venus' jongens
HsDHKB 132F7 (1573 of iets later), f3r [nr. 1]
.5a.2a 3B.5a.3a.2BCompt hyer myn lyef van wesen schoone / Onder [...] verjubileert ghy venus jongen etc.  
Gommersz, Job | nota,, schuyft toe, [...] Verjubileer u gij Venus' jongens
HsDHKB 132F7 (1573 of iets later), f35v [nr. 4]
.4a.2a.2B.4a.2a.2BMyn ziele maect groet den heere / Ende mynen [...] vant voers. lyedeken  
Gommersz, Job | nota mara [!] [...] Verjubileer u gij Venus' jongens
HsDHKB 132F7 (1573 of iets later), f36v [nr. 5]
.4a.4B.4a.4BHollant Zeelant, wilt ghy u nu bekeeren, / Doet [...] Godts Edel kinderen wilt doch ghedachtich [...]  
Van het Pardoen des Commanduers Een nieu Liedeken Verjubileer u gij Venus' jongens
NiGeuLb1576 ([1576?]), f92r [nr. 61]
.5a.3a.3B.5c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe altesamen int gemeyne, / Groot ende [...] Hollant Zeelant wilt v bekeeren  
Na die Victorie van Zierickzee, zijn de [...] Verjubileer u gij Venus' jongens
NiGeuLb1578 ([1578?]), f93v [nr. 67]
.5a.2a.3B.5a.2a.3B
txtThantwerpen daer ic lach op den steene / Sijnde [...] verjubileert ghi venus jongers  
Bret, Hans | Een Liedeken door [...] Verjubileer u gij Venus' jongens
Bret CS1582 (1582), f142r [nr. 2]
.4a.4B.4a.4BMyn siele dorst naer u O Heere / En hongert naer [...] Verjubileert u ghy venus jonghers  
Ries, Hans de] | Dat xx. Liet onder [...] Verjubileer u gij Venus' jongens
De Ries LSV1582 (1582), f69r [nr. 40]
.4a.4B.4a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest wel ghemoet ghy hoopken soo cleene / Weest [...] Verjubileertu ghy venis jonghers  
Ries, Hans de] | Dat ij. Cruysliet Verjubileer u gij Venus' jongens
De Ries LSV1582 (1582), f96v [nr. 54]
4a.4B.4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristlick wilt uwen tijt door brengen / Mijn [...] Mijnen Gheest die heeft altijdt verlanghen, etc.  
Clock, Leendert | Een Ander Verjubileer u gij Venus' jongens
Clock VhSNL1593 (1593), p87 [nr. 31]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn siele wilt u inden Heer verhogen / Hy is mijn [...] O Heer, ghy staet altijdt in mynen sinnen  
Clock, Leendert | Een Gebedt-liedeken Verjubileer u gij Venus' jongens
Clock VhSNL1593 (1593), p366 [nr. 119]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn Godt end' Heer, geeft my van boven / Een reyn [...] Mynen Gheest die heeft altijdt verlanghen, etc.  
Clock, Leendert | Een gebedt Liedeken Verjubileer u gij Venus' jongens
Clock VhSNL1593 (1593), p405 [nr. 131]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Claer als de Son sullen daer blincken / Gods [...] Mijnen gheest die heeft altijdt verlanghen  
Clock, Leendert | Van de vreuchde des [...] Verjubileer u gij Venus' jongens
Clock VhSNL1598 (1598), p102 [nr. 46]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Roose van Scaron [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Verjubileer u gij Venus' jongens
Beeckman Journaal1604 (1604-1619), f139v [nr. 7]


tabelbreedte